Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 14 do 20 kwietnia 2019 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r. Ewangelia Procesji z palmami: Łk 19, 28-40               Uczniowie odnoszą do Jezusa fragment świątecznego Psalmu 118, dodając słowo „Król” do wersetu „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana”. A Chrystus, świadomy przecież tego, co Go czeka, jedzie na śmierć jak na święto. W gruncie rzeczy jedzie na święto swoich zaślubin z nami, choć zaślubiny będą dramatyczne. Zgodnie z proroctwem Zachariasza (Za 9, 9) … Zobacz cały tekst >>

Najlepszy ze światów?
Biblia pod lupą – 13 kwietnia 2019 r. – prof. Jakub Slawik

Zachęcamy do lektury artykułu prof. Jakuba Slawika oraz wysłuchania audycji z jego udziałem w Radiu Warszawa na 106,2 FM w sobotę, 13 kwietnia o godz. 19.10. Czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów, jak pisał Gottfried Wilhelm Leibniz? Czy analiza dwóch opisów stworzenia świata, które podsuwa nam Księga Rodzaju, może doprowadzić do takiego stwierdzenia czy wprost przeciwnie – nasz świat nie jest wcale taki dobry, a Biblia okazuje się pełna surowego i ponurego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 7 do 13 kwietnia 2019 r. – ks. Tadeusz Siewko

Niedziela, 7.04.2019 r. Pierwsze czytanie:  Iz 43, 16-21             Bóg zapowiada nowe wyjście z niewoli. Jak niegdyś Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, tak samo wyjdą z niewoli babilońskiej. Bóg zniszczy wszystkich wrogów Izraela, zgasi ich, jakby gasił tlący się knot. Ale dokona też rzeczy nowej – o ile podczas pierwszego wyjścia Izraelici przez czterdzieści lat tułali się po pustyni, żeby dojść do ziemi obiecanej, tak tutaj … Zobacz cały tekst >>

66. Twórca sprawiedliwości Mt 12, 15-21
ks. dr Adam Dynak

W kompozycji Ewangelii Mateusza znalazło się miejsce na swoiste summaria.  Ewangelista zatrzymuje tok narracji, by w kliku zdaniach nie tyle  podsumować  działalność Jezusa, co objąć dosyć szeroki  zakres dokonań Mesjasza. Mówi wtedy o wielkich tłumach, licznych cudach, charakterystycznych przemieszczeniach Jezusa. Dla uzyskania zamierzonego rezultatu przywołuje także cytaty biblijne, rzucające światło na boskie posłannictwo Jezusa. W podobny sposób postępują też pozostali ewangeliści. Pierwsza część … Zobacz cały tekst >>

Pasjoniści i BSB na Targach Książki Katolickiej
od 4 do 7 kwietnia, Arkady Kubickiego, stoisko nr 77

W dniach od 4 do 7 kwietnia będą odbywać się w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, XXV Targi Wydawców Książki Katolickiej. Zapraszamy wszystkich naszych czytelników na stoisko oo. pasjonistów (nr 77). Dzięki ich uprzejmości na stoisku znajdą się także książki współwydawane przez BSB, a członkowie Bractwa będą udzielać informacji o naszej działalności.

Komentarze do czytań liturgicznych – IV tydzień Wielkiego Postu
od 31 marca do 6 kwietnia 2019 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 31.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12             Dzisiejsze pierwsze czytanie przywołuje jedno z wydarzeń w historii Izraela. Naród wybrany zbliżał się już do końca swojej czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej mu przez Boga. Do Kanaanu dotarło nowe pokolenie, nie było już tych, którzy wyszli z Egiptu. Pozostawało jeszcze zdobyć te ziemie, by móc się tam osiedlić. Nim jednak to nastąpi, Bóg polecił Jozuemu obrzezać … Zobacz cały tekst >>

65. Dobro bez granic Mt 12, 9-14
ks. dr Adam Dynak

Pozostajemy nadal w kręgu tematyki dotyczącej szabatu. Akcja wydarzeń  toczy się tego samego dnia co w poprzednim fragmencie, tyle tylko, że przenosi się z pól obsianych zbożem do synagogi. Zapewne Jezus czynił zadość tradycji uczęszczania do synagogi w każdy szabat (zob. Łk 4, 16). Tym razem jednak nie skończyło się  tylko na czytaniu Pisma i komentowaniu jego treści. Przyjście Pana na synagogalną służbę Bożą zaowocowało wypowiedzią, która na zawsze … Zobacz cały tekst >>

Zmiana prowadzącego LSB

Pragniemy poinformować, że dzisiejsze zajęcia poprowadzi o. Waldemar Linke, zaś wykład ks. Mariusza Szmajdzińskiego został przeniesiony na 15 kwietnia. 

Czwarta tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
dr Joanna Jaromin

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1,28)           W 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”. Bóg nagrodził Maryję obecnością u boku … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Wielkiego Postu
od 24 do 30 marca 2019 r. – Anna Rambiert-Kwaśniewska

Niedziela, 24.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15 Bosko-ludzka gra w imiona             Spotkanie Mojżesza z Bogiem w krzewie gorejącym należy chyba do najbardziej znanych i najsilniej oddziałujących na wyobraźnię scen biblijnych. Jednak to nie to nadnaturalne zjawisko wydaje się stać w centrum tego wydarzenia, nie stoi w nim również licytacja Mojżesza z Bogiem o posłanie kogoś innego, odpowiedniejszego, ale swoista gra imion, zawiązanie relacji, która piętnuje życie. Imię w świecie … Zobacz cały tekst >>