Komentarze do czytań – XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 25 września do 1 października 2022 r. – ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 25.09.2022 r.   Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7 Utracona miara! Nadmiar przyjemności, którą człowiek wytwarza/kreuje, którą chce wycisnąć z niemalże każdej chwili życia, rzeczy, osób, z siebie samego, prowadzi do choroby zaślepienia oczu i zatwardziałości serca. Zwyczajnie traci dobrą miarę. Nadmiar i nielimitowane przyjemności dostarczane także przez media elektroniczne w dobrze znanym od wieków haśle chleba i igrzysk[1] ostatecznie rozbijają człowieka, społeczeństwo. Nie ignorujemy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 25 września do 1 października 2022 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

XXVI Niedziela Zwykła, 25.09.2022r. Łk 16,19-31 „Pycha z nieba spycha”, takie powiedzenie jakiś czas temu usłyszałem. Rzeczywiście, człowiek zamknięty tylko na siebie, przyczynia się do,  tego że nie potrafi spojrzeć do góry w Niebo. Niekoniecznie chodzi o rzeczywistość, do której dobrze byłoby, abyś zmierzał, ale też dostrzeżenie Jego przedsionka tu na ziemi. Jest Nim każdy Sakrament, w którym daje się Tobie Bóg. Poza tym Boga możesz doświadczać w drugim człowieku, tylko spróbuj … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 18 do 24 września 2022 r. – o. Terencjan Krawiec OFM

Niedziela, 18.09.2022 r. Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 Amos, podobnie jak większość proroków, przemawia w imieniu Boga – rzecznika i opiekuna ubogich. Dlaczego? Otóż, głosi słowo nade wszystko do ludzi wierzących. Jako natchniony sługa Jahwe ma dar jasnego widzenia spraw Bożych, wglądu w ludzkie serca i trzeźwego osądu rzeczywistości. Nie może więc zadowolić się obrazem pobożnego ludu skrupulatnie przestrzegającego drobiazgowych przepisów żydowskiego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 18 do 24 września 2022 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

XXV Niedziela Zwykła, 18.09.2022 r. Łk 16,1-13 Przekręt, którym ratuje się w trudnej sytuacji, nieuczciwy sługa wymyślił, ponieważ za słaby był do pracy fizycznej, a wstyd mu było prosić innych o utrzymanie. Nie był uczciwy w rozliczeniach ze swym panem, ale przynajmniej sam ze sobą był szczery. Może to w jakiś sposób tłumaczy zaskakującą pochwałę, jaką pod jego adresem kieruje ofiara jego oszustw – były pracodawca i patron. W ten sposób nieuczciwy zarządca … Zobacz cały tekst >>

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO
wykłady biblijne w Kościele Środowisk Twórczych

Przed nami kolejny rok spotkań w ramach Laboratorium Słowa Bożego. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem LSB oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Tegoroczne cykle wykładowe: – ks. dr Piotr Klimek – Zło i cierpienie w Biblii – dr Mateusz Krawczyk – Corpus Paulinum c.d. – Paweł: Żyd, Grek, chrześcijanin – o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW – Ewangelia Janowa c.d. – dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW … Zobacz cały tekst >>

II MIĘDZYZAKONNE FORUM APOSTOLATÓW BIBLIJNYCH
TORUŃ – 12 listopada 2022 roku

II MIĘDZYZAKONNE FORUM APOSTOLATÓW BIBLIJNYCH – TORUŃ  Ojcowie Pasjoniści oraz Bractwo Słowa Bożego zapraszają na II Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych do Torunia, 12 listopada 2022 r. Hasłem tegorocznego spotkania będzie „Z Biblią do młodych czy z młodymi do Biblii?”. Gośćmi tegorocznego Forum będą: o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW (biblista, wykładowca akademicki), o. dr Łukasz Andrzejewski CP (prowincjał Pasjonistów, duszpasterz młodzieży), p. dr hab. Krzysztof Pilarz (UMK, psycholog, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 11 do 17 września 2022 r. – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

XXIV Niedziela Zwykła, 11.09.2022 r. Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14 Perykopa Księgi Wyjścia mówi o odstępstwach Izraela, którymi było „odwracanie się” od Jahwe. Znakiem tejże niewierności był kult złotego cielca, przedmiotu martwego, który tylko rozbudzał wyobraźnię, fantazję narodu. Kult ten przenosił ich w świat fikcji, odrywał od trudnych realiów wędrówki ku wolności. Izraelici, wyprowadzeni przez Jahwe z „domu niewoli”, prowadzeni przez Mojżesza niemal za rękę, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 11 do 17 września 2022 r. – ks. dr Adam Dynak

XXIV Niedziela Zwykła, 11.09.2022 r. Łk 15, 1-32 W dłuższej wersji dzisiejszego czytania z Ewangelii Łukasza spotykamy aż trzy przypowieści. Oczywiście, najbardziej znaną jest przypowieść o ojcu i jego dwóch synach, nazywana często, zupełnie niesłusznie, przypowieścią o synu marnotrawnym. Zagłębiając się w treść trzech przypowieści, można pominąć pierwsze wersety wprowadzające i można się przy nich zatrzymać, ponieważ zawierają bogate i uniwersalne przesłanie. Czytamy w nich, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 4 do 10 września 2022 r. – dr Elżbieta Marek

XXIII Niedziela Zwykła, 04.09.2022 r. Pierwsze czytanie: Mdr 9, 13-18 Literatura mądrościowa jest starsza od Izraela. Pochodzi z III tysiąclecia p.n.e., a wcześniej była przekazywana ustnie. Nie jest łatwo określić, co to jest mądrość. Zapewne chodzi tu o zdolność wrodzoną i nabytą, pozwalającą człowiekowi dobrze kierować swoim życiem, aby osiągnąć powodzenie i szczęście. Mądrość nie była utożsamiana z wiedzą, choć zakładała jej posiadanie. Mądry może być lekarz … Zobacz cały tekst >>

SŁOWO NA WIEKI – SŁOWO NA DZIŚ
nowe godziny audycji!!!

UWAGA!!! Od 5 grudnia zmieniają się godziny nadawania, przygotowywanej przez Bractwo Słowa Bożego, audycji SŁOWO NA WIEKI – SŁOWO NA DZIŚ. W nowej ramówce Radia audycja będzie nadawana od poniedziałku do soboty, o godz. 6:15 i 11.40. Zapraszamy