Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą
Biblia pod lupą – 11.11.2017 r.

W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie. Rosik M – Zarzewie konfliktu »

Spotkania ze Słowem Bożym – materiały dla uczestników​​

Zgodnie z obietnicą, przesyłam Państwu materiały z części ćwiczeniowej sobotniego Spotkania ze Słowem Bożym (28 X 2017 r.) Pozwoliłem sobie załączyć również tekst, na którego lekturę i komentarz nie wystarczyło nam już czasu, niemniej wydaje mi się, że jest on cennym wzbogaceniem naszej analizy pierwszych wspólnot z Księgi Rodzaju (szczególnie fragment dotyczący wstydu). Zachęcam do przeczytania tych kilku stron! Mateusz Krawczyk ​ Pierwsza wspólnota (2017-10-28).pdf … Zobacz cały tekst >>

40. Wiara i cud Mt 8,5-13

Kolejny fragment Ewangelii Mateusza bywa różnie tytułowany w edycjach Pisma Świętego: uzdrowienie sługi setnika (zob. Biblia Poznańska), setnik z Kafarnaum (zob. Biblia Tysiąclecia). Przytoczone przykłady, zwłaszcza pierwszy, kierują uwagę czytelnika na fakt cudownego uzdrowienia. Jest to podejście właściwe, ponieważ opisywane wydarzenie, w redakcji Mateusza, sytuuje się w szeregu wielu niezwykłych uzdrowień, których dokonał Jezus, nauczając w Galilei. Wydaje się jednak, że nie mniej godnym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły
od 5 do 11 listopada 2017 r. – Dr hab. Marek Kita

Niedziela, 5.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2,2b.8-10 Nasz tekst dotyczył pierwotnie kapłanów starożytnego Izraela, ale przecież nie dlatego czytamy go podczas liturgii. Słowo Boże zwraca się właśnie dziś do Kościoła, który aktualnie tworzymy. Choć w Nowym Testamencie jedynym kapłanem jest Chrystus (por. Hbr 7, 21-27), to wciąż istnieje funkcja duszpasterzy i najpierw do nich można odnieść upomnienia z Księgi Malachiasza. Jak widać, … Zobacz cały tekst >>

Święty Paweł od Krzyża. Żywy charyzmat i aktualna mistyka – 25 XI 2017

Z okazji 150 rocznicy kanonizacji Świętego Pawła od Krzyża zapraszamy w imieniu organizatorów na konferencję naukową, która odbędzie się 25 listopada na  Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. zobacz plakat

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

The Bible and Cultures. 13-14 XI 2017 r.

Instytut Nauk Biblijnych oraz Katedra Misjologii  WT UKSW wraz z Katolicką Federacją Biblijną zapraszają na międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 13 – 14 XI 2017 r. na UKSW. Program Konferencji: Poniedziałek, 13 XI 2017 10.00 Otwarcie Konferencji Jego Magnificencja Ks. Prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW w Warszawie Słowo wstępne Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski Sesja I (z wykładem wiodącym) 10.20 Słowo … Zobacz cały tekst >>

Warsztaty biblijne 2018 – zapisy

Drodzy Przyjaciele Warsztatów Biblijno – Turystycznych! Znów kolejne Warsztaty Biblijno – Turystyczne, tym razem AD 2017, odeszły do historii!!! Pobyt w rodzinnym mieście świętego Polaka Jana Pawła II dostarczył nam wielu wzruszających chwil. ”… tu w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło…” syciliśmy się bliskością naszego Wielkiego Rodaka, tu czerpaliśmy dla siebie coś, co pozostanie na długie lata w naszej pamięci. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły
od 29 października do 4 listopada 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 29.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment prawa moralnego, jakie Jahwe dał swemu ludowi. Jest to jednak fragment niezwykły, ukazuje bowiem, jak wielka jest miłość Boga do człowieka, zwłaszcza tego, który szczególnie jej potrzebuje. Często błędnie wyobrażamy sobie Boga Starego Testamentu jako surowego Sędziego, natomiast Boga Nowego Testamentu jako miłosiernego Ojca, podczas gdy jest to jeden i ten … Zobacz cały tekst >>

1. Klucze do biblijnych przysłów
Ks. Janusz Kręcidło MS

Wstęp do Księgi Przysłów – po co przysłowia? Prz 1,1-7 1 Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, 2 aby poznać mądrość i karność, zrozumieć słowa rozsądku, 3 zdobyć staranne wychowanie: sprawiedliwość, rzetelność, uczciwość; 4 aby prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym rozsądku i wiedzy. 5 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: 6 by pojąć przysłowie i metaforę, słowa i zagadki mędrców. 7 … Zobacz cały tekst >>