Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie
ks. dr Adam Dynak

„Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety…” (Ga 4, 4). To jedyne w listach św. Pawła wyrażenie mariologiczne, jednoznacznie odnosi się do wydarzenia wcielenia Syna Bożego, które zostało zapowiedziane i dokonane w momencie Zwiastowania. Wtedy nastąpił ten szczytowy i centralny moment w Bożych planach zbawienia, wtedy poczęły urzeczywistniać się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. To, co Bóg przygotowywał przez wieki, doczekało … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 24 do 30 września 2017 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Niedziela, 24.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,6–9 Zakończenie Izajaszowej Księgi Pocieszenia zawiera przepowiednie wyjścia z niewoli dzięki łasce Boga, który hojny jest w przebaczaniu. Prorok kreśli obraz Boga, który jest bliski człowiekowi, który pozwala się znaleźć, który jest pełen litości, bo jest Bogiem naszym. Bliskości Boga doświadczał człowiek zawsze: Bóg powołał go do istnienia, bo pragnie być przy nim. Zauważmy, że nawet wtedy, gdy oddalamy … Zobacz cały tekst >>

Ćwiczenie medytacyjne do lectio divina
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Do wybranego lub określonego wcześniej tekstu biblijnego (np. z liturgii mszalnej albo liturgii godzin) należy wcześniej podejść po prostu jako do tekstu, który należy zrozumieć: przeczytać go starannie, zastanowić się nad tym, co w nim budzi nasze wątpliwości i pytania. Odpowiada to lectio w modelu lectio divina. Najlepiej zrobić to dzień wcześniej, a nie należy tego robić bezpośrednio przed ćwiczeniem medytacyjnym. Należy zwrócić uwagę nie tylko na konkretny fragment tekstu, ale na szerszy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły
od 17 do 23 września 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 17.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7 Kiedyś wydawało mi się, że bycie chrześcijaninem oznacza w pierwszej kolejności dobre postępowanie wobec innych ludzi. W tym się ma wyrażać nasza miłość. Nie negując w żadnym stopniu tego przekonania z czasem przekonałem się, że nasza religia jest także religią przebaczenia. W jednym ze swoich wspomnień Matka Teresa z Kalkuty napisała, że zauważyła w skrzyni na śmieci starą … Zobacz cały tekst >>

Laboratorium Słowa Bożego 2017-2018

2 października rusza Laboratorium Słowa Bożego. Przypominamy, że przygotowane przez nas cykle wykładów zostały włączone do programu nauczania Warszawskiej Akademii Biblijnej przy UO UKSW w Warszawie. Szczegółowe informacje o zaplanowanych wykładach na rok akademicki 2017/2018 w kalendarzu LSB. Zapraszamy. wersja PDF

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 września 2017 r. – Ks. Piotr Strakowski

Niedziela, 10.09.2017 r. Pierwsze czytanie: 10 – Ez 33, 7-9 Żyjący w IV wieku przed Chrystusem prorok Ezechiel został wyznaczony na stróża Domu Izraela. Już zwykłe stróżowanie wymaga czujności, odwagi i sprytu. Trzeba przewidzieć możliwe zagrożenia, zapobiec im lub przeciwdziałać. Tymczasem w Księdze Ezechiela pojawiają się dodatkowe wytyczne dla stróża. Ma on nie tylko upominać tych, którzy występują przeciwko Bogu, lecz także samemu przestrzegać … Zobacz cały tekst >>

Biblia i… sport?
Anna Rambiert-Kwaśniewska, 9 września 2017 r.

Śmiały pochód kultury hellenistycznej na wschód wziął swój początek od Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim (1 Mch 1,1-9), a jej sukces przypieczętowały dynastie zainicjowane przez tzw. diadochów – wodzów Aleksandra, którzy po przedwczesnej śmierci wodza rozparcelowali imperium między siebie. Żydzi, którzy dostali się najpierw pod panowanie Ptolemeuszy, później Seleucydów, nie mogli uciec przed wpływami nowej kultury, ponieważ ta otaczała ich zewsząd, od Egiptu po Fenicję. Bliskość … Zobacz cały tekst >>

Biblia pod lupą, 9 września 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie powraca na antenę Radia Warszawa audycja Biblia pod lupą. Gościem Mateusza Krawczyka będzie Pani Anna Rambiert-Kwaśniewska, której tekst ” Biblia i …sport?” wprowadza w tematykę spotkania. Informujemy, że kolejne audycje będą emitowane w drugą sobotę miesiąca w godz. 19:10 – 19:55. Zapraszamy.

Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły
od 3 do 9 września 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 3.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,7-9  Prorok Jeremiasz, autor przywołanej w pierwszym czytaniu perykopy, choć pochodził z rodu kapłańskiego, był prostym człowiekiem utrzymującym się z pracy na roli. Żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem w czasach pełnych niepokoju i przemian gwałtownie dotykających jego naród. Dość wcześnie został powołany na proroka i z racji młodego wieku wzbraniał się przed tym Bożym wezwaniem. Przywołany fragment ukazuje nam … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły
od 27 sierpnia do 2 września 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 27.08.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 22, 19-23 Fragment starotestamentalnego proroctwa, dotyczącego zmiany na stanowisku zarządcy pałacu królewskiego w Jerozolimie, zawiera przemawiające do wyobraźni sformułowania. Symbolem pasowania na opiekuna domu władcy jest położenie na ramieniu wybrańca klucza, a sam klucz oznacza władzę nad danym miejscem, jako narzędzie „zamykania i otwierania”. Bóg gwarantuje Eliakimowi niepodważalny autorytet, oraz nienaruszalność jego pozycji – przy czym z kontekstu wynika, że ta … Zobacz cały tekst >>