Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
13 czerwca 2017 r., godz. 19.00

W imieniu Zarządu i na podstawie $ 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 13 czerwca 2017 r. na godz. 19.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.15 w siedzibie oo. Pasjonistów w Warszawie ul. Zamieniecka 21. Gorąco zachęcam do uczestnictwa wszystkich Członków w Walnym Zebraniu, na którym Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie finansowe za 2016 r., jak również przedstawione … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny
od 7 do 13 maja 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 7.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a.36-41 Tak brzmi i tak działa prawdziwe zaproszenie do nawrócenia, natchnione przez Ducha Świętego. Piotr w oszczędnych słowach wspomina grzech swoich słuchaczy, za to z naciskiem ogłasza spełnienie przez Boga nadziei błądzącego ludu – nadejście „roku łaski” (por. Łk 4, 19) na przekór odrzuceniu Mesjasza. Oto zabity przez ludzi Dawca życia stał się zwycięzcą swojej oraz ich (naszej) śmierci, błogosławi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkanocny
od 30 kwietnia do 6 maja 2017 r. – Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 30.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 14.22b-32 Warto sobie uświadomić, że spotykamy się z pierwszym chronologicznie nauczaniem Kościoła. Po zstąpieniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół zaistniał. Apostołowie formowani wcześniej przez Mistrza, teraz otrzymują moc z nieba i są gotowi iść i głosić. Tak też od tej chwili pojmują swoją rolę i miejsce w świecie. Od razu „Piotr w otoczeniu Jedenastu” z mocą występuje jako świadek. Jak autentyczne musiało … Zobacz cały tekst >>

„Biblia – Mądra Księga” audycje na IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny

„Biblia – Mądra Księga” – taki tytuł nosi cykl pięciu krótkich audycji Bractwa Słowa Bożego przygotowanych we współpracy z Radiem Warszawa. Ich celem jest poprowadzenie słuchaczy przez pięć dni IX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego i wskazanie na to, w jaki sposób Pismo Święte może rozumieć mądrość. Każdego dnia –  od poniedziałku do piątku w audycji rozpoczynającej się o godz. 14.15 – w rozmowie z biblistą, przybliżone zostanie … Zobacz cały tekst >>

36. Prawdziwi uczniowie Mt 7,21-23

Jeszcze raz spotykamy się w Kazaniu na Górze z nauką Jezusa na temat autentycznej postawy w życiu Jego uczniów. O ile jednak wcześniej chodziło o religijność na pokaz odnośnie do uczynków miłosierdzia (Mt 6, 1-4), modlitwy (Mt 6, 5-6) i postu (Mt 6, 16-18), o tyle teraz Jezus zwraca uwagę na mogące pojawić się lekkomyślność i nieodpowiedzialność w traktowaniu własnego chrześcijaństwa. Głosząc królestwo Boże na ziemi, formując jego uczestników i budowniczych, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkanocny
od 23 do 29 kwietnia 2017 r. – Michał Kęska

Niedziela Miłosierdzia, 23.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 42-47 Dziś dzień niezwykły. Jezus objawia swoje Miłosierdzie, przychodzi jako Ten, który kocha i przebacza. Tak jak do braci z  dzisiejszego czytania, którzy trwają w nauce Apostołów i we wspólnocie. Czy dziś widzę znaki, które On czyni? Czy odchodząc od konfesjonału, widząc jak rosną moje dzieci, widzę, że On jest miłosierny? Ten sam, który rozdaje chleb, Ten sam, który chce, bym to ja go … Zobacz cały tekst >>

Psalm 150 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 150  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkanocny
od 16 do 22 kwietnia 2017 r. – kl. Mateusz Nycz

Niedziela, 16.04.2017 r. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34b.37-43 Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Na usta cisną się słowa świętego Piotra, które skierował  do domu Korneliusza, poganina: „Wiecie, co się działo w całej Judei. […] Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Znam, i co z tego wynika? Korneliusz znał je z plotek. Jednak wpływ na jego życie miały dopiero od momentu, kiedy uwierzył.  Jakie znaczenie … Zobacz cały tekst >>

Psalm 149 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 149  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się … Zobacz cały tekst >>

Psalm 148 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 148  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!   2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!   3 Chwalcie … Zobacz cały tekst >>