51. Pasterz swojego narodu Mt 9, 35-38
ks. dr Adam Dynak

Krótka perykopa, kończąca dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza, stanowi swego rodzaju summarium podsumowujące działalność Jezusa. Z podobnymi summariami spotkamy się jeszcze w dalszej lekturze Ewangelii. Ponieważ czymś niemożliwym było opisanie wszystkiego, co uczynił Jezus, dlatego ewangeliści uciekali się do środków literackich, które przynajmniej w jakimś stopniu pozwalały im wyrazić osobę Jezusa, Jego wielkość i zbawcze dzieło. Doskonale wyraża to wypowiedź innego ewangelisty: … Zobacz cały tekst >>

Rozważania adwentowe w Radiu Warszawa

Serdecznie zapraszamy na powstałe z inicjatywy Bractwa Słowa Bożego rozważania adwentowe pt. Ziarnem jest słowo, drzewem – Chrystus, które będą nadawane w Radiu Warszawa od 3 grudnia, od poniedziałku do piątku o godz. 15.20 i 21.40. Rozważania przygotowali : o. Waldemar Linke, Jadwiga Siewko, ks. Błażej Węgrzyn. Autorzy sami przedstawią je słuchaczom adwentowego cyklu.  

Komentarze do czytań liturgicznych – I Tydzień Adwentu
od 2 do 8 grudnia 2018 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 2.12.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Te trzy wersety Księgi Jeremiasza to jedna z tych sytuacji,  kiedy Bóg przemawia do nas w nieoczywisty sposób, używając subtelnej gry oczywistymi dotychczas motywami biblijnymi. Skoro pojawia się tutaj zapowiedź mesjańska „owych dni”, to w naturalny sposób pojawia się Dawid – wzór królów judejskich, także Juda, dostępująca zbawienia oraz Jerozolima, Miasto Pokoju, stolica Judy … Zobacz cały tekst >>

Zgłoszenia na Warsztaty Biblijne 2019

Tychy, 16.10.2018 r. Drodzy Przyjaciele Warsztatów Biblijnych z oo. Pasjonistami Znów kolejne Warsztaty Biblijno – Turystyczne, tym razem AD 2018, odeszły do przeszłości!!! I znowu z pobytu na gościnnej, przepięknej Ziemi Podkarpackiej zaczerpnęliśmy dla siebie coś, co pozostanie na długie lata w naszej pamięci. A być może wrócimy tu ponownie, by sycić się atmosferą tej okolicy. Czas przystąpić do organizacji kolejnej – DWUDZIESTEJ TRZECIEJ – już … Zobacz cały tekst >>

Piąta tajemnica bolesna: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Śmierć jest bardzo fotogeniczna. Nie jest piękna, nie ma niczego, co by uzasadniało ten fakt, ale kamera ją lubi, i aparat fotograficzny. Uciekamy od śmierci realnej, ale tę oswojoną przez pośrednictwo urządzenia rejestrującego, papieru czy ekranu, podglądamy z niezdrowym zainteresowaniem dzieci, które chcą poznać tajemnice życia starszych. Na śmierć Jezusa Chrystusa możemy, a nawet często patrzymy tak samo: mnożymy Jego rany, cierpienia, urazy i okoliczności czyniące chwilę Jego zgonu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – XXXIV tydzień zwykły
25.11 – 1.11.2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 25.11.2018 r. Uroczystość Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 Bóg sądzi świat i tylko Jemu możemy przypisać taką powszechną władzę sądowniczą. Księga Daniela dokonała bardzo istotnego przełomu w tej kwestii, bowiem przedstawia scenę sądu powszechnego, nad wszystkimi narodami i kulturami, przeprowadzonego przez postać różną od Boga-Przedwiecznego. Ten tajemniczy Ktoś podobny jest do człowieka, ale tylko podobny, ponieważ konieczne jest przypisanie Mu cech i kompetencji przekraczające znacznie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII tydzień zwykły
od 18 do 24 listopada 2018 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 18.11.2018 r. Pierwsze czytanie: Dn 12,1-3 W czytanym dziś fragmencie Księgi Daniela, opisującym koniec czasów, wybijają się trzy zagadnienia: zwycięstwo Świętego Michała Archanioła nad siłami Złego, zmartwychwstanie umarłych i wyniesienie do chwały sprawiedliwych. Zapowiedziana tu rola Świętego Michała będzie potwierdzona i uzupełniona w Księdze Apokalipsy (Ap 12,7-9). Choć w Psalmach i w innych księgach Starego Testamentu pojawiał się wątek ufności w nieśmiertelność duszy, to właśnie … Zobacz cały tekst >>

Drugie w tym roku Spotkanie ze Słowem Bożym już jutro!

W najbliższą sobotę – 17 listopada zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: „Spotkania ze Słowem Bożym”. Temat najbliższego spotkania to: „Dusza czy tchnienie?”.

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 11 do 17 listopada 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 11.11.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16 Prorok Eliasz spotyka ubogą wdowę, wchodząc do Sarepty koło Sydonu. Pomimo że kobieta jest poganką, nie ignoruje prośby o pomoc ze strony wyznawcy religii mojżeszowej. Wiemy, że jest świadoma jego przynależności religijnej, ponieważ dla potwierdzenia, że mówi prawdę, zwraca się do proroka Eliasza słowami: „Przysięgam na PANA, twego Boga”. Wdowa walczy o przeżycie kolejnego dnia na ziemi … Zobacz cały tekst >>

Informacja na temat Walnego Zebrania subregionu Europy Środkowej CBF

W dniach 22-25 października 2018 r. w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie subregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej (CBF). Na Zgromadzenie przybyli delegaci z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Niemiec, Rosji, Rumunii (w tym z mniejszościowego węgiersko-języcznego regionu Siedmiogrodu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii. Bractwo Słowa Bożego reprezentował Kanclerz Bractwa. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy CBF, prezentacje działań w zakresie propagowania Słowa Bożego przez przybyłych członków … Zobacz cały tekst >>