Zdjęcia i nowe informacje o Warsztatach Biblijnych

Na stronie Warsztatów Biblijnych znalazły się już galeria zdjęć i podsumowanie tegorocznego wyjazdu oraz zapowiedź Warsztatów przyszłorocznych, które odbędą się w Wadowicach w terminie 7-17.08.2019 r.

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 14 do 20 października 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 14.10.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 7,7-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Mądrości stanowiącej pomost między hellenizmem a judaizmem. Księga jest zaadresowana do wspólnoty żydowskiej, która próbuje odnaleźć się w świecie hellenistycznym ukierunkowanym materialistycznie. W rozdziale siódmym Księgi Mądrości znajdujemy wyznanie Salomona. Prosił on Boga o mądrość, a otrzymał od Stwórcy o wiele więcej, ponieważ wraz z mądrością przychodzą inne dary. Salomon pragnął i szukał mądrości, … Zobacz cały tekst >>

49. Uzdrowienie niewidomych Mt 9, 27-31

W naszej lekturze Ewangelii Mateusza znajdujemy się w sekcji, gdzie spotykamy swoiste skondensowanie cudownej działalności Jezusa w uzdrawianiu ludzkich chorób. Właściwie z podobną sytuacją spotkaliśmy się w rozdziale ósmym. Po długiej serii cudów Mateusz czyni krótką przerwę, opisując powołanie Mateusza i przytaczając naukę Jezusa na temat postu, by znowu, z podobną do wcześniejszej intensywnością, relacjonować uzdrowicielską działalność Jezusa. Bezpośrednio po wskrzeszeniu dziewczynki, który to cud ewangelista opisał wraz z uzdrowieniem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXVII tydzień zwykły
od 7 do 13 października – Katarzyna Dzierżanowska

Niedziela, 7.10.2018 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 2,18-24 Jan Paweł II w (wspaniałych!) katechezach środowych komentuje dzisiejsze czytanie, a przedstawioną sytuację określa jako pierwotną samotność człowieka. Człowiek nazywając zwierzęta, poszukuje swojej tożsamości. Odkrywa jednak, że jest SAM. Samotność oznacza zatem podmiotowość człowieka. Jest wyosobnieniem się od zwierząt, odkryciem relacji „do”, oczekiwaniem na komunię osób. Gdy człowiek zdobywa tę samoświadomość, Pan Bóg … Zobacz cały tekst >>

Trzecia tajemnica bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Jezus z Nazaretu, potomek Dawida, był królem. Na to przyszedł na ziemię. „Piłat zatem powiedział do Niego: ‘A więc jesteś królem?’ Odpowiedział Jezus: ‘Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Łatwiej nam widzieć w Nim syna cieśli, pozamałżeńskie dziecko Maryi, osobę uznaną za niezrównoważoną przez swych braci. Bliższy nam jest biedny wędrowny rabbi z Nazaretu, przyjaciel celników i grzeszników. … Zobacz cały tekst >>

48. Kolejne cuda Jezusa Mt 9,18-26

Perykopa opowiada o dwóch cudach Jezusa: uzdrowieniu kobiety cierpiącej od nieuleczalnego upływu krwi i wskrzeszeniu zmarłej dziewczynki. Relacja o tych dwóch uzdrowieniach przeplata się wzajemnie: po wprowadzeniu do cudu wskrzeszenia następuje opowiadanie o uzdrowieniu kobiety, po czym narrator powraca do cudu wskrzeszenia, aby go sfinalizować. Ten rodzaj narracji egzegeci nazywają terminem sandwich ‘kanapka’. Podobny fenomen występuje szczególnie w Ewangelii Marka, u pozostałych synoptyków również spotykamy się … Zobacz cały tekst >>

Komentarz do czytań mszalnych – XXVI tydzień zwykły
od 30 września do 6 października 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 30.09.2018 r. Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29 Tekst o rozciągnięciu Mojżeszowego charyzmatu na szersze gremium pokazuje, że biblijna wizja Ludu Bożego nie jest klerykalna i nikt nie ma monopolu na Ducha Świętego. Istnieje wprawdzie hierarchia – w następnych rozdziałach Bóg upomni się o przywództwo Mojżesza wobec buntu Miriam i Aarona (por. Lb 12, 1-8), oraz ukarze wywrotowe stronnictwo Koracha, Datana i Abirama (por. Lb 16, 1-3.8-11.27.32-35) … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 23 do 29 września 2018 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 23.09.2018 r.   Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 Księga Mądrości, prawdopodobnie najmłodsza księga Starego Testamentu, powstała pod natchnieniem Ducha Bożego, aby wzmocnić wiarę Żydów mieszkających w diasporze w Aleksandrii. Tam, wśród pogan, Żydzi zderzyli się z mentalnością świata helleńskiego, a więc z różnymi nurtami filozoficznymi, a przede wszystkim – z odrzuceniem wiary w Jedynego Boga. Słowa o bezbożnych i sprawiedliwym przywodzą nam na myśl Psalm 1, … Zobacz cały tekst >>

Harmonogram Laboratorium Słowa Bożego 2018/19

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem Laboratorium Słowa Bożego na rok akademiki 2018/19! Bliższe informacje o wykładach oraz harmonogram na cały rok znajdują się tutaj: LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO 2018/19

Komentarze do czytań mszalnych – XXIV tydzień zwykły
od 16 do 22 września 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 16.09.2018 r. Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a Scenka z życia: wyobraźmy sobie dziecko, nagabywane w szkole przez napastliwych kolegów, które potem w domu żali się rodzicom. Co mu powiedzą? Co doradzą? Pewnie coś w stylu: „Dobrze, że nam powiedziałeś. Ignoruj ich!” albo „Masz prawo do obrony!”; albo też sami pofatygują się ze skargą do wychowawcy. Słowem: silni rodzice zainterweniują w sprawie słabego dziecka. W dzisiejszym urywku z Izajasza … Zobacz cały tekst >>