Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 29 lipca do 4 sierpnia 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 29.07.2018 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 Bohaterem dzisiejszego czytania jest prorok Elizeusz, mąż Boży, który przemawiał i działał w imieniu Boga Jahwe. Obie Księgi Królewskie poświęcają wiele miejsca i uwagi ludziom pozostającym w niezwykłej, wyjątkowej zażyłości z Bogiem, który wybierał ich, aby przemawiać przez nich do swojego ludu i wskazywać właściwą drogę postępowania. Odczytany fragment, dotyczący nakarmienia stu ludzi dwudziestoma chlebami … Zobacz cały tekst >>

Zmieniamy nazwę działu z rozważaniami biblijno-różańcowymi

Jeden z działów naszej Biblioteki, znany dotąd pod nazwą „Różaniec – Pismo Święte – medytacja”, będzie od tej pory nosił tytuł „Różaniec odmawiany z Biblią. Biblia medytowana z Różańcem”. Każdego 25 dnia miesiąca publikowane są w nim rozważania biblistów do kolejnych tajemnic Różańca. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze wstępem do rozważań oraz ćwiczeniami medytacyjnymi do lectio divina autorstwa o. Waldemara Linke. Stanowią one doskonałe wprowadzenie do publikowanych rozważań.

Pierwsza tajemnica bolesna: Modlitwa w Ogrójcu
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Pobyt lub pobyty Jezusa w Jerozolimie wiązały się z odwiedzaniem przez Niego świątyni Jahwe. Różni Ewangeliści w różny sposób piszą o tych wydarzeniach. Mateusz i Marek znają tylko jeden pobyt Jezusa w świętym mieście pod koniec życia. Łukasz dwa inne umieszcza w niemowlęctwie i na progu dojrzałości. Jan pisze zaś o kilku świątecznych odwiedzinach Jezusa w Jerozolimie podczas Jego publicznej działalności. Dorosły Jezus w świątyni nauczał zarówno słowem, jak też … Zobacz cały tekst >>

47. Stare i nowe z Jezusem Mt 9,14-17

Dobra lektura słowa Bożego powinna uwzględnić kontekst literacki danego fragmentu tekstu biblijnego. Nie tylko dlatego, że Pismo Święte stanowi najlepszy komentarz dla samego siebie, ale również z tego powodu, że poszukiwanie więzi perykopy z tym, co ją poprzedza i co po niej następuje, często pomaga wyraźniej zobaczyć główne idee zawarte w tekście. Przekonajmy się o tym na przykładzie bieżącego fragmentu. Odmienna, wręcz rewolucyjna postawa Jezusa z domu celnika … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 22 do 28 lipca 2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 22.07.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 23,1-6 Odrzucenie złej władzy jest naturalnym odruchem społecznym w każdym ustroju. Jeśli pasterze nie dbają o powierzone im owce, jeśli je rozpraszają, zamiast gromadzić – władza traci mandat do jej sprawowania. Gdy chwieją się fundamenty instytucji politycznych, trzeba odwołać się do samych podstaw ładu: do wartości ponadczasowych, a ostatecznie do Boga jako ich źródła. Słowa proroka Jeremiasza, czy też … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 15 do 21 lipca 2018 r. – Anna Wasilewska

Niedziela, 15.07.2018 r.   Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15 Krótki fragment z Księgo Amosa zawiera dialog pomiędzy Amazjaszem i Amosem. Pierwszy z nich, Amazjasz, jest kapłanem z Betel, które było schizmatyckim miejscem kultu Izraela. Kapłani z Betel byli mianowani przez króla. Urząd, który pełnili, miał charakter polityczny. Przez to czuli się zobowiązani do wierności królowi i poprawności politycznej. Amos jest natomiast prorokiem posłanym przez Boga i konsekwentnie realizuje … Zobacz cały tekst >>

Warsztaty biblijno-turystyczne z oo. Pasjonistami
Zaproszenie do Beskidu Niskiego

Od ponad 20 lat oo. Pasjoniści wraz z wolontariuszami organizują w różnych miejscach Polski spotkania z Biblią połączone ze zwiedzaniem poszczególnych regionów kraju. W tym roku rozpoczynamy nowy 3-letni cykl poświęcony językowi pt. „Pan obdarzył nas językiem”. (Iz 50, 4). Pierwsza część tryptyku będzie poświęcona religijnej funkcji języka, którą przytacza psalmista wołając: „Niechaj mój język opiewa Twą mowę” (Ps 119, 172). Nasz namysł … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV Tydzień Zwykły
od 8 do 14 lipca 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 8.07.2018 r. Pierwsze  czytanie: Ez 2,2-5 Ezechiel (hebr. Jechezeel – Bóg mocny, Bóg czyni mocnym) należy do tzw. grupy proroków większych. Pochodził z rodu kapłańskiego i pełnił urząd kapłana, o czym świadczy język kapłański księgi. Razem z królem Jechoniaszem został deportowany do Babilonii. Sytuacja Izraela na wygnaniu była trudna, bowiem był to czas niewoli. Problemem było dochowanie wierności Bogu i Przymierzu. W tej sytuacji Bóg … Zobacz cały tekst >>

Podziękowania na zakończenie wykładów w roku 2017/2018

W związku z zakończeniem wykładów w roku akademickim 2017/2018 Zarząd Bractwa Słowa Bożego składa serdeczne podziękowania wykładowcom: o. dr. hab. Waldemarowi Linke, ks. dr. Piotrowi Klimkowi, ks. dr. Leszkowi Rasztawickiemu, ks. dr. Mariuszowi Szmajdzińskiemu oraz mgr. lic. Mateuszowi Krawczykowi za cierpliwe i efektywne przekazywanie wiedzy biblijnej słuchaczom Laboratorium Słowa Bożego (LSB) oraz Spotkań ze Słowem Bożym (SSB)…

Komentarze do czytań – XIII Tydzień Zwykły
od 1 do 7 lipca 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 1.07.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Nasze zbawienie, czyli ratunek przed obsuwaniem się w śmierć, bezsens, daremność istnienia, wiąże się z uzdrawianiem spojrzenia na rzeczywistość, a zwłaszcza na jej Źródło i Fundament. Błąkamy się po własnym życiu zranieni pierworodnym kłamstwem – sugestią rajskiego Węża, że Bogu nie można ufać. Każdy grzech, zejście z właściwej drogi, ma u korzeni poczucie, że Bóg nas sztucznie ogranicza, … Zobacz cały tekst >>