Reszef: bóg, demon, rzecz, imię człowieka? O kłopotach w tłumaczeniu tekstu hebrajskiego Biblii.
Biblia pod lupą – 9 XII 2017

Zapraszamy do lektury artykułu dr. hab. Macieja Munnicha, gościa jutrzejszej audycji.​ Munnich M., Reszef biblijny (A-9 XII 2017) PDF

Komentarze do czytań – I tydzień Adwentu
od 3 do 9 grudnia 2017 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 3.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Przed nami tydzień przepowiedni Izajasza opisujących szczęście czasów mesjańskich. Zaczynamy jednak od wydarzenia wprowadzającego przygnębiający nastrój. Izraelici wracają z niewoli babilońskiej. Zagubionych wewnętrznie repatriantów, penetrujących zgliszcza ojczyzny, Bóg podprowadza pod rewizję ich Przymierza: Czy dawna świetność była autentyczna, czy jedynie fasadowa? Kto kogo pierwszy opuścił: Bóg ich czy oni Boga? Czym jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły
od 26 listopada do 2 grudnia 2017 r. – ks. dr hab. Dariusz Dogondke

Niedziela, 26.11.2017 r., uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Pierwsze czytanie: Ez 34,11-12.15-17 Jezus Chrystus Król Wszechświata jest Królem-Pasterzem, to znaczy, że Jego władanie jest troskliwą opieką nad światem, narodami i każdym człowiekiem. Takiego właśnie Mesjasza-Króla zapowiadał prorok Ezechiel, po przymusowej deportacji do Babilonii oraz zburzeniu Jerozolimy wraz z świątynią. Rządy ostatnich królów Judy, przełomu VII i VI wieku przed Chrystusem, doprowadziły bowiem do narodowej tragedii Żydów i spowodowały, … Zobacz cały tekst >>

Trzecia tajemnica radosna: Narodzenie
ks. dr Adam Dynak

Dziecię nam się narodziło, (…), nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (zob. Iz 9, 5). Wypowiedź starotestamentalnego proroka może być dobrym wprowadzeniem dla medytacji nad tajemnicą Bożego Narodzenia. O ile Zwiastowanie można nazwać najbardziej niepojętą, a Nawiedzenie najbardziej radosną spośród pierwszych pięciu tajemnic z kręgu różańca świętego, tak tajemnica Bożego Narodzenia bez wątpienia jest najbardziej doniosłą, … Zobacz cały tekst >>

Warsztaty biblijne 2018 – zapisy do 30 listopada

Przypominamy, że do 30 listopada przyjmujemy zgłoszenia na Warsztaty biblijno – turystyczne  2018. W ubiegłym roku zakończyliśmy cykl poświęconym instytucjom biblijnym. Odbyliśmy drogę od rodziny, poprzez ród i naród do Kościoła. W roku 2018 rozpoczynamy nowy cykl poświęcony językowi, który zatytułowaliśmy: „Pan nas obdarzył językiem” (por. Iz 50, 4). Pierwsza część tryptyku będzie poświęcona religijnej funkcji języka, którą przywołuje psalmista, wołając: „Niechaj mój język … Zobacz cały tekst >>

Święty Paweł od Krzyża. Żywy charyzmat i aktualna mistyka – 25 XI 2017

Zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się 25 listopada na  Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Wśród prelegentów są: dr hab. Marek Kita, Tomasz Herbich – autorzy komentarzy do codziennej liturgii słowa publikowanych na naszej stronie internetowej. Będzie również prowadzona sprzedaż książek z serii Ambona Słowa Krzyża i Biblioteka Słowa Krzyża oraz promocja najnowszej książki s. Franciszki Aldony Godlewskiej „Cierpiał za nas i wzór nam zostawił” (BSK 4). Zobacz plakat

Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 listopada 2017 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 19.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Prz 31,10-13,19-20.30-31 Właściwie, to autor poematu o dzielnej niewieście nie miał się nad czym rozwodzić: u tej kobiety po prostu wszystko jest na swoim miejscu! Hierarchia wartości moralnych, pobożność, pracowitość, oryginalny wdzięk. Nawiązując do dzisiejszego fragmentu ewangelii, można by skonstatować: służebnica dobra i wierna, wierna w rzeczach niewielu, godna postawienia nad wieloma rzeczami, gotowa, by wejść do radości swego pana. U progu Adwentu, gdy zamykający się po raz kolejny … Zobacz cały tekst >>

Msza Święta – 18 XI 2017 r.

Sobotnie Spotkania ze Słowem Bożym rozpoczynają się o godz.10 Mszą Świętą sprawowaną w intencji członków i przyjaciół Bractwa Słowa Bożego oraz  dzieł prowadzonego przez nas apostolatu biblijnego. Msza Święta jest pierwszą i najważniejszą częścią sobotnich spotkań. Osoby, które nie mogą zostać na konferencjach, mogą uczestniczyć w Mszy Świętej wspólnotowej Bractwa. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej celebracji EUCHARYSTII.

41. Nie tylko teściowa Mt 8,14-17

Ewangelia Mateusza należy do tak zwanej tradycji synoptycznej, a więc towarzyszą jej niejako paralelnie dwie inne Ewangelie z tej samej tradycji, przekazane nam przez Marka i Łukasza. Pomiędzy tymi trzema zachodzi bardzo wyraźne podobieństwo, choć nie brakuje różnic. Jeżeli dane wydarzenie z życia Jezusa bądź Jego wypowiedź przekazali wszyscy ewangeliści, przynajmniej synoptycy, dla krytycznych interpretatorów posiada ono bardzo wysoki stopień wiarygodności, w myśl … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły
od 12 do 18 listopada 2017 r. – Ks. Łukasz Duda

Niedziela, 12.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 6,12–16 Ja dla Boga, czy Bóg dla mnie? Życie wiary to sztuka paradoksalnej symbiozy, czyli wspólnego życia, w którym jedna ze stron zyskuje, a druga nie traci. Wspólnego życia, w którym to człowiek jest wspieranym, a Bóg udzielając, nie jest poszkodowanym. Tę sztukę praktykuje się, podnosząc swoje duchowe spojrzenie do góry, tam gdzie znajdują się rzeczy najwznioślejsze, tam gdzie znajduje się … Zobacz cały tekst >>