Komentarze do czytań – XIX tydzień zwykły
od 11 do 17 sierpnia 2019 r. – Alicja Sarnocińska

Niedziela, 11.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Mdr 18, 6-9             Przodkowie Izraela nie wiedzieli, kiedy nastąpi noc wyzwolenia narodu, lecz świadomość, że będą wolni, dodawała im otuchy. Zawierzyli przysięgom i oczekiwali ocalenia. Ile razy nam udało się uwierzyć komuś na słowo? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że w naszym życiu również nastąpi wyzwolenie przez Boga? Od dzieciństwa uczymy się ufności do drugiej osoby. Jeżeli zawiedliśmy się na słowie rodzica, … Zobacz cały tekst >>

80. Znaleziony skarb Mt 13, 44-46
ks. dr Adam Dynak

Czymś niezwykle wyjątkowym w Jezusowych przypowieściach  jest zwięzłe i trafne ujęcie tematu. Owszem, Jezus niekiedy wygłaszał dłuższe przypowieści, z którymi jeszcze się spotkamy podczas lektury naszej Ewangelii, ale  umiał też wyrazić bogactwo treści w bardzo krótkich opowiadaniach Do takich należą przypowieści o skarbie ukrytym w polu i drogocennej perle. Chociaż zazwyczaj występują one razem jako ta sama jednostka tekstu, to i tak wspólnie zajmują jedynie trzy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 4 do 10 sierpnia 2019 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 4.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Koh 1, 2; 2, 21-23 Dla Koheleta wszystko jest marnością przede wszystkim z perspektywy nieuchronnej śmierci. Zdaje on jednak sobie sprawę także z innych okoliczności, które pozbawiają nasz trud sensu. Sytuacja przedstawiona tutaj to jeden z uniwersalnych problemów życia społecznego, znany z autopsji nie tylko pracownikom korporacji. I chociaż można by było wnioski płynące z tych słów skierować w stronę refleksji … Zobacz cały tekst >>

79. Sprawiedliwość królestwa niebieskiego Mt 13, 36-43
ks. dr Adam Dynak

Przypowieść o pszenicy i chwaście, podobnie jak o siewcy (Mt 13, 3-9), została wyjaśniona  przez Jezusa. Różnica polega na tym, że pierwsza była wyjaśniona z inicjatywy samego Jezusa, natomiast przypowieść o pszenicy i chwaście  na prośbę uczniów. Ponadto wydaje się, że wyjaśnienie tej przypowieści nie jest tak bogate w szczegóły, jak pierwszej.  Lektura naukowych komentarzy biblijnych pokazuje, że wyjaśnienia przypowieści wzbudzają czujność niektórych egzegetów. Od razu dopatrują się  w tym interwencji pierwszych chrześcijan … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 28 lipca do 3 sierpnia 2019 r. – o. Izaak Kusion OFM

Niedziela, 28.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18, 20-32             Piękny dialog Boga z Abrahamem, z którego wynika jedno, a mianowicie, że Bóg jest zawsze sprawiedliwy, zawsze objawia swoją sprawiedliwość, ale Boża sprawiedliwość nigdy nie jest sama. Ona jest zawsze w towarzystwie Bożego Miłosierdzia i dlatego jest w zasadzie jedyną sprawiedliwością, jaką można poznać, jakiej można doświadczyć. Czy jest w moim życiu coś, co staram się ukrywać … Zobacz cały tekst >>

78. Dynamizm królestwa Bożego Mt 13, 31-35
ks. dr Adam Dynak

Mowa Jezusa w przypowieściach dostarcza nam kolejne dwa obrazy, które choć są różne co do treści, to jednak zmierzają do tego samego celu. Z tego powodu większość edycji biblijnych zamieszcza je jako nierozdzielną jednostkę tekstu, aczkolwiek nie jest to stałą regułą (wyjątek stanowi np. Biblia Warszawsko-Praska). Przypowieści o ziarnie gorczycy i o zakwasie chlebowym, bo o nich mówimy, ukazują dynamikę królestwa niebieskiego. Najpierw Jezus, pozostając  przy temacie siewu, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 21 do 27 lipca 2019 r. -s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Niedziela, 21.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18,1-10a             Jahwe objawia się Abrahamowi w najgorętszej porze dnia, kiedy jest on zmęczony i pogrążony w myślach o niespełnionym ojcostwie. Jahwe przychodzi w najbardziej krytycznym dla Abrahama momencie. Z jednej strony jest już zawarte przymierze, z drugiej – zaledwie nadzieja na potomka. Właśnie taki moment w życiu jest najlepszy, by objawiła się Boża wszechmoc. Pozbawiony nadziei był … Zobacz cały tekst >>

77. Zatroskany siewca Mt 13, 24-30
ks. dr Adam Dynak

Repertuar Mt 13  rozpoczyna się przypowieściami o ziarnie. Najpierw ta o siewcy  i jej wyjaśnienie, a potem o dobrym ziarnie i chwaście rosnących na jednym polu, również wyjaśnionych. Będzie jeszcze przypowieść o ziarnie gorczycy.  W istocie rzeczy w pierwszej i drugiej chodzi bardziej o siewcę niż o ziarno. Wygłoszone przypowieści pokazują, jak bliska Jezusowi była rzeczywistość  galilejskiej wsi i praca jej mieszkańców. Głosząc ideę królestwa Bożego na ziemi, Pan jednocześnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 14 do 20 lipca 2019 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 14.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14             Gdyby zadać sobie pytanie o to, czym jest świętość, albo lepiej – na czym polega świętość, to odpowiedź na tak postawione pytania znajdziemy na początku dzisiejszego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Nie przypadkowo właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się jest wyrazem miłości do Boga, a także … Zobacz cały tekst >>

76. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy Mt 13, 18-23
ks. dr Adam Dynak

W naszej lekturze Ewangelii Mateusza ponownie spotykamy się z przypowieścią o siewcy. Jezus opowiedział przypowieść (Mt 13, 3-9), ale nie opatrzył jej żadnym wyjaśnieniem. W narracji Ewangelii bezpośrednio po niej następuje wypowiedź, w której Jezus tłumaczy ogólny sens nauczania w przypowieściach i dopiero po tym wprowadzeniu  rozpoczyna wyjaśnianie opowiedzianej wcześniej przypowieści. Niektórzy egzegeci twierdzą, że to wyjaśnienie nie pochodzi od Jezusa, ale jest tworem pierwszych chrześcijan. Według takich kryteriów autorstwo wielu fragmentów … Zobacz cały tekst >>