54. W obliczu realności Mt 10, 16-23
ks. dr Adam Dynak

Rozesłanie Dwunastu (Mt 10, 5-15) tylko do pewnego stopnia można traktować jako wyprawienie apostołów na swego rodzaju jednorazową praktykę ewangelizacyjną. Wskazania, jakie wtedy otrzymali od Pana, mają znaczenie uniwersalne, aktualne dla przepowiadających Ewangelię i na zawsze są wpisane w życie Kościoła. Potwierdza to dalsza część mowy Jezusa, której zasadniczym tematem jest prześladowanie głosicieli Dobrej Nowiny. Owszem, treść tej nauki  wprost  odnosi się do okresu apostolskiego i czasów … Zobacz cały tekst >>

Pierwsza tajemnica chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
dr Joanna Jaromin

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy ostatni etap naszych biblijno-różańcowych rozważań. Medytacje do tajemnic chwalebnych opracowywać będzie sukcesywanie p. dr Joanna Jaromin. Dzisiaj zachęcamy do wniknięcia w pierwszą z nich, Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Komentarze do czytań liturgicznych – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 30 grudnia 2018 do 5 stycznia 2019 r. – Konrad Sadkowski

Niedziela, 30.12.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 Dzisiejsza niedziela kieruje nasze myśli ku kwestii rodziny. Rodzina jest wspólnotą, którą łączą więzy krwi i tworzy się więź duchowa. Lekcja ze Starego Testamentu wprowadza nas w historię narodzin Samuela, późniejszego kapłana, proroka i sędziego. Jego rodzicami byli Elkana i Anna. Elkana miał dwie żony, co w tamtym okresie historii nie było … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV Tydzień Adwentu i Narodzenie Pańskie
od 23 do 29 grudnia 2018 r. – s. Elżbieta Zakrzewska

Niedziela, 23.12.2018 r.   Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a Micheasz to prorok działający w Jerozolimie. Żył w czasach niepokoju, co sugerują teksty, w których występuje w obronie rolników i pasterzy. W odczytywanym dziś fragmencie mówi o „Panującym z Betlejem”. Efrata – to pierwotna nazwa tego miasteczka. Wiemy, że pochodził z niego Dawid, który tutaj został namaszczony na króla. Po zdobyciu Jerozolimy i uczynieniu jej stolicą, Betlejem traci na znaczeniu. Micheasz nie nazywa go miastem, … Zobacz cały tekst >>

53. Misja Dwunastu Mt 10, 5-15
ks. dr Adam Dynak

Jeżeli  perykopę Mt 10, 1-4 można potraktować jako wprowadzenie do wielkiej mowy Jezusa, to już następująca po niej perykopa stanowi część samej mowy. Jezus wybrał apostołów, ustanowił Dwunastu, i od razu, przynajmniej w relacji ewangelisty, posyła ich głosić królestwo niebieskie. To posłanie jest poprzedzone Jego specjalną nauką, swego rodzaju instrukcją, która z jednej strony była czymś niezbędnym dla początkujących orędowników wielkich spraw Bożych, z drugiej … Zobacz cały tekst >>

Życzenia Świąteczne od Zarządu BSB

Otwórz kartkę świąteczną od Zarządu Bractwa Słowa Bożego

Życzenia Bożonarodzeniowe od organizatorów Warsztatów Biblijnych

Drodzy Warsztatowicze i Sympatycy Warsztatów Biblijnych z oo. Pasjonistami, w załączniku przesyłam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask od Dzieciątka Jezus oraz wszelkiej pomyślności w 2019 r. Boże Narodzenie 2018.pdf   Szczęść Boże!   W imieniu wszystkich współorganizatorów, Irena

52. Dwunastu apostołów – początek Kościoła Mt 10, 1-4
ks. dr Adam Dynak

W egzegezie Ewangelii Mateusza rozdział dziesiąty nosi nazwę: mowa Jezusa do apostołów. Przypomnijmy, że w tej Ewangelii znajduje się pięć wielkich mów Jezusa. Pierwsza z nich to Kazanie na Górze (Mt 5 – 7). Mowa do apostołów jest drugą z kolei. Będą jeszcze: mowa w przypowieściach (Mt 13); tak zwana mowa eklezjalna, czyli skierowana do Kościoła (Mt 18), i mowa eschatologiczna (Mt 24 – 25). Kolejny raz spotykamy się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – III Tydzień Adwentu
od 16 do 22 grudnia 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 16.12.2018 r.   Pierwsze czytanie: So 3, 14-17 Głośne, energiczne wezwanie proroka Sofoniasza do radowania się wprowadza nas w trzeci tydzień Adwentu. Adwent ze swojej natury jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Jest przygotowaniem i uporządkowaniem stanu serca i umysłu oraz stopniowym wchodzeniem w niezwykłą tajemnicę Wcielenia. Właściwie moglibyśmy dzisiejsze wersety odczytać w dniu Narodzenia Pańskiego i byłyby one jak najbardziej na miejscu: „Król Izraela, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – II Tydzień Adwnetu
od 9 do 15 grudnia 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 9.12.2018 r. Pierwsze czytanie: Ba 5,1-9 Tekst z pierwszego czytania Mszy św. jest stylizowany na mowę prorocką Barucha (sekretarza proroka Jeremiasza) do wygnańców żydowskich w Babilonii z VI stulecia przed Chrystusem. Zdaniem większości biblistów Księga Barucha pochodzi historycznie z początków II wieku przed Chrystusem, czyli z końcowego okresu panowania Greków nad Palestyną, choć nie są to jeszcze czasy prześladowań Antiocha IV Epifanesa i Powstania Machabeuszy. Autor wyraża nadzieję, … Zobacz cały tekst >>