Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły
od 11 do 17 czerwca 2017 r – Konrad Czernichowski

Niedziela, 11.06.2017 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6.8-9 Izraelici popełnili wielki grzech. Nie potrafili poczekać na Mojżesza i uczynili sobie złotego cielca. Gdy Mojżesz w końcu zszedł z góry Synaj i zobaczył bałwochwalstwo ludu, w gniewie potłukł, dopiero co otrzymane od Boga, święte tablice z dziesięciorgiem przykazań. Bóg nie zraził się jednak grzechem Żydów. Nakazał Mojżeszowi wyciosać dwie nowe tablice z tymi samymi słowami, co … Zobacz cały tekst >>

INTERTEKSTUALIZM
mgr lic. Mateusz Krawczyk, 10 czerwca 2017 r.

Czym jest intertekstualizm? I czy warto o nim mówić w kontekście Pisma Świętego? Warto – takie jest moje zdanie, do którego postaram się Państwa przekonać na przykładzie porównania kilku fragmentów z Księgi Mądrości i Listu do Rzymian. Dwóch ksiąg biblijnych, które przy pierwszej lekturze, wydawałoby się, nie posiadają zbyt wielu elementów wspólnych. Pełny tekst artykułu: Intertekstualizm, M. Krawczyk   Notka biograficzna Mateusz Krawczyk Doktorant III roku … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IX Tydzień Zwykły
od 4 do 10 czerwca 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 4.06.2017 r., uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Wydawać by się mogło, że w nowoczesnym chrześcijaństwie, które dumnie szuka swoich korzeni w pierwotnym Kościele, nie ma miejsca na tezy o bezpośrednim wpływie Boga na bieg historii. Dramat II wojny światowej sprawił, że zarówno Żydom, jak i wielu chrześcijanom trudno jest przyjąć, że działanie Boga w świecie wykracza poza osobiste relacje między Nim a poszczególnymi ludźmi. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII Tydzień Wielkanocny
od 28 maja do 3 czerwca 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 28.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 W kolejnym tygodniu wielkanocnym słowo Boże przypomina nam o zwycięstwie Jezusa i naprowadza nasze myśli ku Jego królestwu. Dzisiaj Łukasz przypomina, że Jezus po zmartwychwstaniu o tym królestwie opowiadał uczniom przez całe czterdzieści dni. Mówił im o nim wielokrotnie wcześniej, ale okazało się, że to do nich nie docierało. Zdumiewające jak bardzo drogi myślenia ludzkiego potrafią rozmijać się z drogą wskazywaną … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Wielkanocny
od 21 do 27 maja 2017 r. – Mira Majdan

Niedziela, 21.05. 2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 To, że cuda i znaki dokonywane przez diakona Filipa wzbudziły wielką radość wśród mieszkańców Samarii, można uznać za całkowicie naturalne – kto z nas nie ucieszyłby się z odzyskanego zdrowia czy pokoju serca? To, że uważnie wysłuchali tego, co Filip miał im do powiedzenia, mogło płynąć po prostu z ciekawości i szacunku do „uzdrowiciela”. Ale to, że przyjęli jego przesłanie o Jezusie, że zapragnęli … Zobacz cały tekst >>

37. Jak budować Mt 7,24-27

Ostatnim elementem nauczania Jezusa w Kazaniu na Górze jest przypowieść o dwóch sposobach zbudowania domu, która jest zobrazowaniem i swoistą kwintesencją tego, co dotychczas zostało powiedziane. To pierwsza przypowieść Jezusa, z którą spotykamy się w Ewangelii Mateusza. Posługiwanie się przypowieścią jako formą nauczania było ulubionym i często stosowanym sposobem w przepowiadaniu Jezusa. Jak przekonamy się o tym w dalszej lekturze tej Ewangelii, jedna z kolejnych wielkich mów Jezusa została … Zobacz cały tekst >>

Zmiana terminu Spotkania ze Słowem Bożym

Przypominamy, że najbliższe Spotkanie ze Słowem Bożym odbędzie się 3 czerwca, a nie  20 maja.

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny
od 14 do 20 maja 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 14.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7 W  przywołanym dzisiaj fragmencie św. Łukasz opowiada, jak tworzył się Chrystusowy Kościół. Kilkanaście wersetów wcześniej czytamy, że pierwotny Kościół zespalała miłość, że jeden duch i jednio serce ożywiało wszystkich wierzących i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32-37). Obraz niemalże doskonały i nagle pojawia się jakaś rysa… Helleniści (prawdopodobnie chodzi tu … Zobacz cały tekst >>

IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny już za nami

Tydzień, w którym Bractwo Słowa Bożego zaprosiło Państwa do spojrzenia na Biblię jako na „mądrą Księgę” w cyklu krótkich audycji autorstwa Mateusz Krawczyka emitowanych na antenie Radia Warszawa (pisaliśmy o tym tutaj: http://bractwoslowa.pl/biblia-madra-ksiega-audycje-na-ix-ogolnopolski-tydzien-biblijny/). Dzięki uprzejmości Radia Warszawa ci, którzy nie mogli posłuchać audycji w trakcie weekendu majowego w godzinach jej emisji, będą mieli możliwość zrobić to za pośrednictwem Internetu. Audycje są dostępne na stronie Radia Warszawa pod adresem: … Zobacz cały tekst >>

Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba
Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.

Źródło: Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba