Laboratorium Słowa Bożego 21.01.2019 r. – zmiana prowadzącego

Z powodu choroby ks. Leszka Rasztawiskiego jutrzejsze zajęcia poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke. Zapraszamy!

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień zwykły
od 20 do 26 stycznia 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke

Niedziela, 20.01.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5 Nowe imię nadane przez Boga to symboliczny początek nowego etapu życia, znak, że życie to zmieniło się w sposób zasadniczy. Nie każdemu Bóg nadaje nowe imię, ale tylko tym, którym powierza szczególne zadanie. To powołanie opiera się na fundamencie nadziei, jaką Bóg pokłada w człowieku. Bo tylko wtedy jest możliwe pójście za głosem Pana, gdy jesteśmy gotowi pozostawić za sobą swe rozczarowania, pamięć … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego

Nastąpiły zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego na miesiące styczeń i luty. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym kalendarzem. Najbliższy, poniedziałkowy wykład (21.01) na temat Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu poprowadzi ks. dr Leszek Rasztawicki. Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie ze Słowem Bożym

Już w najbliższą sobotę w domu zakonnym oo. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w godzinach od 10 do 15 odbędzie się następne Spotkanie ze Słowem Bożym. Tematem zajęć będzie „Dzień Sądu”. Zapraszamy!

56. Pójść za Nim do końca Mt 10, 34-39
ks. dr Adam Dynak

Dalsza część mowy Jezusa skierowanej do apostołów stanowi kontynuację wcześniejszych tematów, takich jak: konflikty i prześladowania z powodu wiary w Jezusa, oraz radykalna wierność wobec Niego. Interesująca nas perykopa nie tylko podejmuje te idee, ale jeszcze bardziej je pogłębia, obrazuje, wreszcie radykalizuje. Zauważamy też, że nauka Jezusa coraz wyraźniej zmierza do ogłoszenia nagrody dla tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. W pełni zostanie to powiedziane w końcowym fragmencie (Mt … Zobacz cały tekst >>

LSB – zmiana wykładowcy!

Chcielibyśmy poinformować, że dzisiejszy wykład z cyklu Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke zamiast ks. dr Mariusz Szmajdzińskiego. 

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 13 do 19 stycznia 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 13.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Przemawiajcie do serca Jeruzalem”. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiamy, to, co do nas mówi, jest przez nas słyszane, ale niekoniecznie trafia wprost do serca. Można kogoś słyszeć, ale wcale go nie słuchać. Żeby trafić wprost do czyjegoś serca, trzeba go naprawdę dobrze znać, co więcej – darzyć kogoś szczególną życzliwością. Dzisiaj Bóg mówi przez proroka Izajasza, … Zobacz cały tekst >>

55. Niezbędne pouczenia Mt 10, 24-33
ks. dr Adam Dynak

Jezus nadal kieruje swoją naukę do apostołów, a więc do  tych  najbliższych Mu kontynuatorów Jego dzieła. W  Jego mowie,  chociaż zachowuje  ona ten sam  co dotychczas ton,  czuje się już mniejsze napięcie  emocjonalne. Nie ma już tak wyakcentowanego motywu prześladowań, jak miało to miejsce do tej pory, choć ciągle jest on jeszcze obecny. Fragment ten zawiera szereg tematów, ważnych dla rozwoju i istnienia królestwa niebieskiego na ziemi. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 6 do 12 stycznia 2019 r. – Anna Wasilewska

Niedziela, 06.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 60,1-6 Tekst dzisiejszego czytania rozpoczyna podwójne wezwanie proroka: „Powstań! Świeć!”, skierowane do Jerozolimy. Prorok pragnie wydobyć Jerozolimę z beznadziei i ciemności, ponieważ widzi światłość, która pojawia się nad miastem. Tym światłem jest Bóg, przynoszący ratunek. Z wygnania babilońskiego powracają do Jerozolimy jej mieszkańcy. “Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki”. Przyszła pora, aby rozpocząć … Zobacz cały tekst >>

Archeolog Ziemi Świętej
dr Joanna Jaromin

Rok 2018 obfitował w „okrągłe” rocznice. Dla nas, Polaków, niewątpliwie najważniejszą z nich jest 100-lecie odzyskania niepodległości. Dla archeologii biblijnej natomiast – 100 rocznica urodzin niezwykłego człowieka, archeologa, który swoje życie poświęcił odkrywaniu miejsc świętych w Ziemi Świętej. Virgilio Canio Corbo przyszedł na świat 8 lipca 1918 roku w Avigliano. Dziesięć lat później był już alumnem Niższego Seminarium Kustodii Ziemi Świętej … Zobacz cały tekst >>