Komentarze do czytań – XXVII tydzień zwykły
od 6 do 12 października 2019 r. – Joanna Człapska

              Niedziela, 6.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Przywołana dzisiaj Księga Habakuka należy do ksiąg prorockich. Prorok w imieniu ludu zanosi do Pana lamentację, w której zarzuca Bogu bierność i brak reakcji na zło, które spotyka Jego lud. Jednak już kilka wersetów dalej widzimy, że Bogu wcale nie jest obojętne, co się dzieje z Jego ludem. Obietnica Boża jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVI tydzień zwykły
od 29 września do 5 października 2019 r. – s. Elżbieta Zakrzewska

Niedziela, 29.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 6,1a.4-7 Amos to jeden z Proroków Mniejszych Starego Testamentu, czczony jako święty, zwany prorokiem sprawiedliwości społecznej. Pochodził z Judy, czyli Królestwa Południowego, z Tekoa, oddalonego kilkanaście kilometrów od Jerozolimy. Mieszkańcy tego regionu trudnili się pasterstwem oraz uprawiali gaje oliwne. Prawdopodobnie był właścicielem stada owiec oraz gajów sykomory, stąd jego dobra znajomość sytuacji społecznej wśród ludzi biednych, … Zobacz cały tekst >>

Kursy języka greckiego i hebrajskiego na UKSW

Od roku akademickiego 2019/2020 planowane jest uruchomienie czterosemestralnych kursów języka hebrajskiego i greckiego. Kursy są dodatkową ofertą dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka biblijnego – greckiego lub hebrajskiego. Celem kursów jest przygotowanie do samodzielnej lektury Pisma Świetego.   Prowadzącymi są znani sympatykom Bractwa o. dr hab. Waldemar Linke, ks. dr hab. Krzysztof Siwek oraz mgr lic. Mateusz Krawczyk.   Zajęcia odbywają się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 22 do 28 września 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 22.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 Kiedy minie nów księżyca… – to znaczy: „Kiedy już skończy się to święto, żebyśmy mogli wrócić do pracy i dalej kantować, dorabiać się kosztem innych?” Jeden ze szczytów hipokryzji i zgorszenia: rytualne oddawanie czci Bogu w sytuacji totalnie skorumpowanego serca; ponadto dotyczące polityczno-religijnej wierchuszki. Brzmi znajomo? A to przecież opis dotyczący VIII w. przed Chrystusem. Jego twórca, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 15 do 21 września 2019 r. – dr Anna Twardziłowska

Niedziela, 15.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 32,7-11.13-14             Dzisiejsze czytanie należy do najstarszej warstwy Księgi Wyjścia i wchodzi w skład większej całości dotyczącej odnowienia przymierza. Przymierze to zostało dopiero co zawarte, a już zostało przez ten lud podeptane i to w jego elemencie konstytutywnym. To pokazuje, jak bardzo na co dzień potrzebujemy zbawienia i jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za dar zostawiony nam przez Chrystusa. Wobec tak szybkiego odwrócenia się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII tydzień zwykły
od 8 do 14 września 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 8.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Mdr 9,13-18b             Żyjemy w świecie, w którym człowiek może coraz więcej. W aspekcie nauki – więcej poznawać, badać, odkrywać. W komunikacji – w mgnieniu oka porozumiewać się pomimo dużych odległości. Co więcej, człowiek może zdziałać coraz więcej, i to przerażające, nawet poprzez samowolne ingerowanie w ludzkie życie. Wobec takiej rzeczywistości dzisiejszy fragment z Księgi Mądrości zdaje się tchnąć pesymizmem. … Zobacz cały tekst >>

Bractwo Słowa Bożego przeprowadziło szkolenie kadry katechetycznej Archidiecezji Wileńskiej

W dniach 26-27 sierpnia br. na zaproszenie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Wilnie, Bractwo Słowa Bożego podjęło się przeprowadzenia szkolenia nauczycieli religii, katechetów i animatorów z Archidiecezji Wileńskiej.

Komentarze do czytań – XXII tydzień zwykły
od 01 do 07 września 2019 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Niedziela, 01.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Syr 3, 17-18.20.28-29 Bardzo realnie patrzy Syrach na życie. Obserwuje, rozmyśla nad nim, wyciąga mądre wnioski i nie zatrzymuje ich dla siebie, ani nie dzieli się nimi dla swojej chwały. Z treści Księgi możemy dowiedzieć się, że całe życie poświęcił na studiowanie Prawa, Proroków i Pism. Korzystał też z mądrościowych tradycji innych kultur, poznanych w licznych podróżach, a nabytą wiedzę przekazywał, prowadząc … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI tydzień zwykły
od 25 do 31 sierpnia 2019 r. – Katarzyna Dzierżanowska

Niedziela, 25.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 66, 18-21             Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki – mówi Pan przez proroka Izajasza. Bóg zamierza zebrać, zgromadzić ludzi ze wszystkich narodów i czyni to, co zamierzył. Zgromadzeniem jest Kościół, zgromadzeniem jest Eucharystia. W czasie Mszy świętej, w której uczestniczymy, Bóg gromadzi swój lud, by objawić mu swoją chwałę. Daje nam siebie samego, by wprowadzić nas w dynamikę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX tydzień zwykły
od 18 do 24 sierpnia 2019 r. – o. Grzegorz Mossakowski CP

Niedziela, 18.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Jr 38, 4-6. 8-10             W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza widzimy postać wysłannika Bożego odtrąconego przez przywódców Izraela. Prorok Jeremiasz został dosłownie „zmieszany z błotem” za odważne głoszenie Izraelitom orędzia otrzymanego dla nich od Boga. Znieważono go, choć jego słowa wskazywały Żydom wyjście z dramatycznej sytuacji oblężenia Jerozolimy przez Babilończyków. Ratunkiem dla Izraelitów znajdujących się w potrzasku … Zobacz cały tekst >>