Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 7 do 13 stycznia 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 7.01.2018 r., święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 Pierwsze czytanie w święto Chrztu Pańskiego przywołuje bardzo ważną tradycję zawartą w Księdze Izajasza – fragment pierwszej z czterech pieśni Sługi Pańskiego. Sługą jest w tej pieśni nazwany ten, w którym Pan „ma upodobanie”. Został on wybrany i powołany przez Boga i jest przez Boga wspierany. Sługa przedstawiony jest jako łagodny prawodawca, który, choć delikatnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 31 grudnia 2017 r. do 6 stycznia 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 31.12.2017 r., święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Pierwsze czytanie: Syr 3, 2-6.12-14 Pismo Święte to wielka Księga w obronie rodziny. Zaczyna się od stworzenia Adama i Ewy (pierwszego małżeństwa), a kończy ,,Godami Baranka” w Apokalipsie św. Jana, czyli obrazem ,,Bożej Rodziny”. Boże wybranie i obietnice również były kierowane do całych rodzin – Abrahama i Sary, Izaaka i Rebeki, Jakuba i Racheli, Zachariasza i Elżbiety, i wreszcie Józefa i Matki … Zobacz cały tekst >>

Czwarta tajemnica radosna: Ofiarowanie
ks. dr Adam Dynak

Radosne tajemnice różańca dotyczą tego, co było do narodzenia i lat dziecięcych Jezusa, czasu, kiedy nie występował On jeszcze przed Izraelem jako posłany przez Boga Mesjasz, choć de facto nim był. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze Ewangelia nie była głoszona, a już tyle dobrej, radosnej nowiny pojawiło się na świecie. Tajemnice radosne z życia Jezusa i Jego Matki, w swojej ekspresji, ale też głębokiej tajemniczości, zapowiadały i wprowadzały w wydarzenia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – Narodzenie Pańskie
od 24 do 30 grudnia 2017 r. – o. Jakub Barczentewicz CP

Niedziela, 24.12.2017 r., Wigilia Narodzenia Pańskiego Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu w Jerozolimie, zapragnął zbudować dom dla Arki Bożej. Sam prorok Natan pochwalił ten pomysł. Jednakże Bóg miał inny zamiar. To nie Dawid zbuduje Bogu dom, lecz Bóg – Dawidowi. W relacji Bóg-człowiek tym, który obdarowuje, jest zawsze Bóg. Dlatego Natan ma przypomnieć … Zobacz cały tekst >>

42. Pójść za Nim Mt 8,18-22

Chociaż Ewangelia Mateusza jest bardzo usystematyzowana, najbardziej ze wszystkich, to jednak nie można powiedzieć, że panujące w niej podziały na tematyczne bloki czy sekcje tworzą wrażenie sztuczności, sztywności lub toporności. Świadczy o tym rozważana perykopa, w której ewangelista umieścił relację o rozmowie Jezusa z kandydatami na Jego uczniów. Podobne opowiadanie przekazał również Łukasz, tyle że rozbudowane o dodatkowego rozmówcę Jezusa (zob. Łk 9,57-60). Zwróćmy uwagę na szczegóły występujące w tekście. Jezus … Zobacz cały tekst >>

Charyzmat i egzotyka
Misje Księży Marianów w Kamerunie – Mira Majdan

W Wydawnictwie Księży Marianów – PROMIC ukazała się książka naszej koleżanki Miry Majdan „Charyzmat i egzotyka. Misje Księży Marianów w Kamerunie”. Zapowiedź tej książki publikowaliśmy na naszej www w cyklu „Idźcie i głoście”. Książkę można kupić w siedzibie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, ul. Bonifacego 9 (za kościołem) oraz w sklepie internetowym: http://marianum.sklep.pl/pl/c/Ksiazki-misyjne/101 Planujemy spotkanie z autorką, termin i miejsce spotkania podamy wkrótce. Zachęcamy do lektury.

Materiały na Spotkania ze Słowem Bożym (28 października i 9 grudnia)

Materiały przygotowane przez Pana Mateusza Krawczyka na Spotkania ze Słowem Bożym ( 28 października i 9 grudnia) są do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1v_K1_GJi8J0Nu8XO_34nCG3R0n4vnnUT

Komentarze do czytań – III tydzień Adwentu
od 17 do 23 grudnia 2017 r. – Mateusz Mickiewicz, kleryk III roku WMSD w Warszawie

Niedziela, 17.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11 Przeczytany fragment pochodzi z trzeciej części Księgi Izajasza, zwanej „Księgą Triumfu”. Izraelici po kilkudziesięciu latach powracają z niewoli babilońskiej. Jednak rzeczywistość kraju, do którego powrócili, zwłaszcza pod względem materialnym, nie była zadowalająca. Bóg jednak widzi więcej – potrzeba było nie tylko odnowy materialnej, ale także odnowy duchowej Izraelitów. Pan posyła proroka, który ma „głosić dobrą nowinę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień Adwentu
od 10 do 16 grudnia 2017 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 10.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 Czytamy dzisiaj w Księdze proroka Izajasza: „Oto Pan Bóg przychodzi z Mocą”. Jak różnie można było wyobrażać sobie tę Moc, z którą Bóg przychodzi. Wszystkie jednak ludzkie wyobrażenia okazały się zawodne. Nikt nie spodziewał się Boga zdanego całkowicie na człowieka. Całkowicie bezbronnego, całkowicie zależnego od ludzkiej wolności. Tej wolności, którą sam mu dał. Stając … Zobacz cały tekst >>

2. Posłuszeństwo mądrości przekazywanej przez ojca i matkę (Prz 1,8-9)
Ks. Janusz Kręcidło MS

8 Słuchaj, synu mój, karcenia twego ojca, i nie odrzucaj pouczeń twej matki, 9 gdyż są wspaniałym wieńcem na twej głowie, i naszyjnikiem na twojej szyi.   Dwa przytoczone tutaj wersety otwierają zbiór nauk zawartych w rozdziałach 1 – 9 Księgi Przysłów. Jest to wezwanie, które mędrzec kieruje do swojego ucznia, nazywanego synem. To pierwsze wezwanie różni się od wszystkich następnych tym, że mędrzec nie wzywa tu … Zobacz cały tekst >>