Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły
od 13 do 19 sierpnia 2017 r. – Ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 13.08.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13   Wielkomiejski szał, hałas, gonitwa, wzrost, przyspieszenie wydajności produkcji, zagęszczenie spotkań, wydarzeń, nerwica konsumpcyjna nie robią spacji, miejsca dla Pana i zdrowego rozsądku. W wichurze, trzęsieniu ziemi, ogniu, wielkich żywiołach natury, szale, nieładzie, powierzchowności nie było Pana. W ciszy i łagodnym powiewie przemówił Pan. Wszystko wokół nas skrupulatnie zaplanowane i zorganizowane nie pozostawia miejsca dla Pana. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVIII Tydzień Zwykły
od 6 do 12 sierpnia 2017 r. – Pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy w RP, Społeczność Chrześcijańska Północ, Warszawa)

Niedziela, 6.08.2017 r., święto Przemienienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dn 7, 9-10.13-14 Wizja tronu, na którym zasiadł Bóg w otoczeniu niezliczonych, służących Mu, istot niebiańskich, następuje bezpośrednio po wizji czterech bestii wychodzących z morza, symbolizujących zaborcze imperia. Gdy otwarto księgi, rozpoczął się przewód sądowy. Starowieczny, dosłownie: „stary co do dni”, którego szata była biała jak śnieg, a Jego włosy jak czysta wełna, objawia się tutaj … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVII Tydzień Zwykły
od 30 lipca do 5 sierpnia 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela 30.07.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 3,5. 7-12 „Proś o to, co mam ci dać”. Biblia Tysiąclecia dobrze tłumaczy enigmatyczne słowa Boga skierowane do Salomona, gdyż nie poddaje się pokusie dodania zwyczajowego „o co chcesz”. W miarę rozwoju dialogu dowiadujemy się, że wypełnienie przez Boga prośby, do wyrażenia której Salomon zostaje upoważniony, obwarowane jest jednym warunkiem: zgodnością jego woli z wolą Bożą. Pan postanawia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły
od 23 do 29 lipca 2017 r. – Ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 23.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 12, 13. 16-19 Czytamy dziś fragment większej całości ukazującej działanie Bożej Mądrości w historii świata. Zadziwia fakt, że każde wydarzenie i losy różnych narodów – także tych wrogo nastawionych do Izraela i czasem wyraźnie mu szkodzących – według autora natchnionego ukazują dobroć zamysłu Pana Boga. Autor wspomina więc łagodność Boga wobec buntujących się na pustyni Izraelitów, wobec … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły
od 16 do 22 lipca 2017 r. – Michał Gołąb

Niedziela, 16.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 W dzisiejszych czytaniach pojawiają się motywy: siewcy, ziarna, gleby, plonu i one wprowadzają nas w rzeczywistość królestwa Bożego, które jest już wśród nas. Trzeba je zobaczyć, co nie zawsze jest łatwe, i w nim uczestniczyć. Prorok Izajasz, przekazuje wyrocznię Pana, a On porównuje skuteczność swojego słowa do deszczu, który spada z nieba i tam nie powraca, póki nie użyźni ziemi. Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły
od 9 do 15 lipca 2017 r. – ks. Bartosz Mitkiewicz

Niedziela, 9.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 Prorok Zachariasz mówi o królestwie mesjańskim, a dokładniej o Królu Pokoju. Istnieją duże rozbieżności wśród badaczy starających się ustalić sytuację historyczną, w której powstały mowy zawarte w rozdz. 9-14. Cel Proroka jest jasny, chce on podać ludowi przykład: Bóg teraz i w przyszłości będzie czynił podobnie, jak w przeszłości postępował z Judą i Efraimem oraz obcymi narodami. Król opisany w tym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIII Tydzień Zwykły
od 2 do 8 lipca 2017 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 2.07.2017 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4,8–11.14–16a Wielki prorok Elizeusz, ilekroć przechodził przez Szunem, zawsze był goszczony przez pewną bogatą kobietę. Zauważmy, że jej gościnność była przeogromna, bowiem zapewniała mu dużo lepsze warunki do zatrzymania się i odpoczynku w drodze, niż było to konieczne. Jej serdeczność, otwartość i gościnność płynęły prosto z serca. Tekst nic nam nie mówi, żeby ta kobieta kiedykolwiek liczyła na jakieś wynagrodzenie lub … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły
od 25 czerwca do1 lipca 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 25.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,10-13 Dzisiejszy fragment z Księgi proroka Jeremiasza przypomina swoją strukturą tzw. psalmy złorzeczące, nazywane inaczej lamentacjami, w których psalmista skarży się na własny los lub częściej na los całego Izraela. Prorok Jeremiasz także na początku przedstawia swoją sytuację uciskanego, przeciwko któremu wszyscy rzucają oszczerstwa, donoszą fałszywie, czekają na jego upadek, próbują go zwieść, by zemścić się na nim. Prorok … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 czerwca 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 18.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 19,1–6a Gdy w trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici rozbili obóz na pustyni Synaj naprzeciwko góry, Bóg przystąpił do zawarcia z nimi przymierza. Uważny czytelnik Księgi Wyjścia bez trudu dostrzeże w tym fragmencie realizację zapowiedzi, którą Bóg dał Mojżeszowi, gdy posłał go do Egiptu: „Znakiem dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w czerwcowym grafiku LSB

Planowany na 12 czerwca wykład Pani Anny Twardziłowskiej z ksiąg historycznych Starego Testamentu został przełożony na 26 czerwca. 12 czerwca odbędzie się ostatni w tym roku akademickim wykład ks. Piotra Klimka z cyklu „Prorocy biblijni VI w. przed Chrystusem”. Przepraszamy za zmianę terminów.