Drugie w tym roku Spotkanie ze Słowem Bożym już jutro!

W najbliższą sobotę – 17 listopada zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: „Spotkania ze Słowem Bożym”. Temat najbliższego spotkania to: „Dusza czy tchnienie?”.

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 11 do 17 listopada 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 11.11.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16 Prorok Eliasz spotyka ubogą wdowę, wchodząc do Sarepty koło Sydonu. Pomimo że kobieta jest poganką, nie ignoruje prośby o pomoc ze strony wyznawcy religii mojżeszowej. Wiemy, że jest świadoma jego przynależności religijnej, ponieważ dla potwierdzenia, że mówi prawdę, zwraca się do proroka Eliasza słowami: „Przysięgam na PANA, twego Boga”. Wdowa walczy o przeżycie kolejnego dnia na ziemi … Zobacz cały tekst >>

Informacja na temat Walnego Zebrania subregionu Europy Środkowej CBF

W dniach 22-25 października 2018 r. w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie subregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej (CBF). Na Zgromadzenie przybyli delegaci z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Niemiec, Rosji, Rumunii (w tym z mniejszościowego węgiersko-języcznego regionu Siedmiogrodu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii. Bractwo Słowa Bożego reprezentował Kanclerz Bractwa. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy CBF, prezentacje działań w zakresie propagowania Słowa Bożego przez przybyłych członków … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI tydzień zwykły
od 4 do 10 października 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 4.11.2018 r. XXXI Niedziela zwykła Pierwsze czytanie: Pwt 6, 2-6 W dzisiejszym czytaniu możemy wyróżnić trzy pary zaleceń: Będziesz: „bał się i zachowywał”, „słuchał i przestrzegał”, wreszcie „słuchał i miłował”. Za każdym razem istotna jest kolejność; Pan nie kształci sług i niewolników, bezmyślnych wykonawców swej woli, ale przyszłych przyjaciół. Przyjrzyj się sobie i zastanów, na czym opiera się Twoje posłuszeństwo Bogu, dlaczego odnosisz do Niego swoje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXX tydzień zwykły
od 28 października do 3 listopada 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 28.10.2018 r.   Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 „Pan zbawia swój lud (…)” – cóż za ulga, że my tego nie musimy czynić! Od Boga otrzymaliśmy zapewnienie pomyślności. Poznajemy Go jako Kogoś, Kto wiedzie ludzi prostą drogą, by mogli dostąpić zbawienia. Zbawienia jako darmowego daru od Stwórcy. Niczym sobie na ten dar nie zasłużyliśmy, a On wcale nie musiał nam go dać, wyjść na przeciw. … Zobacz cały tekst >>

50. Uzdrowienie opętanego Mt 9, 32-34

Krótka perykopa, opowiadająca o uzdrowieniu człowieka opętanego, kończy swoisty maraton relacji na temat cudownych uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, opisanych w tej sekcji Ewangelii Mateusza. Owszem, w Pierwszej Ewangelii jeszcze kilka razy spotkamy się z uzdrowicielską działalnością Jezusa czy to w postaci opisu pojedynczych uzdrowień, czy też z sumarycznym ujęciem cudownych interwencji Jezusa wśród ludzi chorych, ale tak skondensowanego materiału dotyczącego uzdrowień, jak ma to miejsce w Mt 8 – 9, więcej … Zobacz cały tekst >>

Czwarta tajemnica bolesna: Droga krzyżowa Pana Jezusa
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Droga krzyżowa to rzeczywistość, którą znamy bardzo dobrze. Znamy nabożeństwo, które wiele osób odprawia także poza okresem Wielkiego Postu. Rosnącą popularność zdobywa sobie jego ekstremalna forma połączona z pozbawieniem się snu i znaczącym wysiłkiem fizycznym. Coraz więcej osób może powiedzieć, że ma już to doświadczenie za sobą. Jednak mówiąc o tym, że znamy drogę krzyżową, przede wszystkim odwołujemy się do metaforycznego znaczenia tego wyrażenia. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXIX tydzień zwykły
od 21 do 27 października 2018 r. – ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 21.10.2018 r. Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Izajasza i jest częścią większej całości – czwartej Pieśni Sługi Pańskiego. W całości czytamy ten tekst w Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, bo zapowiada on cierpienie, śmierć i wywyższenie Mesjasza. W czasie Triduum Paschalnego wprowadza on w adorację Ukrzyżowanego – Chrystusa (to słowo jest greckim tłumaczeniem słowa mesjasz). Czytany dziś … Zobacz cały tekst >>

Biblijny klucz do Kościoła i rodziny
Nowy cykl wykładów na Krakowskim Przedmieściu

W roku akademickim 2018/19 zapraszamy na nowy cykl wykładów „Biblijny klucz do Kościoła i rodziny” prowadzonych przez ks. dr Piotra Klimka oraz o. dr hab. Waldemara Linke.

Zaproszenie na Spotkania ze Słowem Bożym 2018/19

Już za niecałe dwa tygodnie, w sobotę 27 października, odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim Spotkanie ze Słowem Bożym. W tym roku przyjrzymy się biblijnemu spojrzeniu na śmierć oraz życie wieczne. Spotkania poprowadzą o. dr hab. Waldemar Linke oraz Maciej Szulim.