67. Najgorsze z oskarżeń Mt 12, 22-30
ks. dr Adam Dynak

W komentarzach i opracowaniach tekstów biblijnych autorzy bardzo często  podają strukturę literacką danego fragmentu, wydzielenie jej zalicza się do najważniejszych elementów pracy naukowej nad Biblią. My w naszych rozważaniach nie zajmujemy się tego rodzaju analizą słowa Bożego. Nie ignorujemy  metodologii naukowej egzegezy, ale naszemu pochylaniu się nad świętym tekstem przyświeca inny cel, który niekoniecznie wymaga dzielenia interesującego nas fragmentu na części. Tym razem jednak spróbujemy popatrzeć … Zobacz cały tekst >>

Zmiana prowadzącego LSB

Przypominamy, że jutrzejsze Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi ks. Mariusz Szmajdziński. 

Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 14 do 20 kwietnia 2019 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r. Ewangelia Procesji z palmami: Łk 19, 28-40               Uczniowie odnoszą do Jezusa fragment świątecznego Psalmu 118, dodając słowo „Król” do wersetu „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana”. A Chrystus, świadomy przecież tego, co Go czeka, jedzie na śmierć jak na święto. W gruncie rzeczy jedzie na święto swoich zaślubin z nami, choć zaślubiny będą dramatyczne. Zgodnie z proroctwem Zachariasza (Za 9, 9) … Zobacz cały tekst >>

Najlepszy ze światów?
Biblia pod lupą – 13 kwietnia 2019 r. – prof. Jakub Slawik

Zachęcamy do lektury artykułu prof. Jakuba Slawika oraz wysłuchania audycji z jego udziałem w Radiu Warszawa na 106,2 FM w sobotę, 13 kwietnia o godz. 19.10. Czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów, jak pisał Gottfried Wilhelm Leibniz? Czy analiza dwóch opisów stworzenia świata, które podsuwa nam Księga Rodzaju, może doprowadzić do takiego stwierdzenia czy wprost przeciwnie – nasz świat nie jest wcale taki dobry, a Biblia okazuje się pełna surowego i ponurego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 7 do 13 kwietnia 2019 r. – ks. Tadeusz Siewko

Niedziela, 7.04.2019 r. Pierwsze czytanie:  Iz 43, 16-21             Bóg zapowiada nowe wyjście z niewoli. Jak niegdyś Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, tak samo wyjdą z niewoli babilońskiej. Bóg zniszczy wszystkich wrogów Izraela, zgasi ich, jakby gasił tlący się knot. Ale dokona też rzeczy nowej – o ile podczas pierwszego wyjścia Izraelici przez czterdzieści lat tułali się po pustyni, żeby dojść do ziemi obiecanej, tak tutaj … Zobacz cały tekst >>

66. Twórca sprawiedliwości Mt 12, 15-21
ks. dr Adam Dynak

W kompozycji Ewangelii Mateusza znalazło się miejsce na swoiste summaria.  Ewangelista zatrzymuje tok narracji, by w kliku zdaniach nie tyle  podsumować  działalność Jezusa, co objąć dosyć szeroki  zakres dokonań Mesjasza. Mówi wtedy o wielkich tłumach, licznych cudach, charakterystycznych przemieszczeniach Jezusa. Dla uzyskania zamierzonego rezultatu przywołuje także cytaty biblijne, rzucające światło na boskie posłannictwo Jezusa. W podobny sposób postępują też pozostali ewangeliści. Pierwsza część … Zobacz cały tekst >>

Pasjoniści i BSB na Targach Książki Katolickiej
od 4 do 7 kwietnia, Arkady Kubickiego, stoisko nr 77

W dniach od 4 do 7 kwietnia będą odbywać się w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, XXV Targi Wydawców Książki Katolickiej. Zapraszamy wszystkich naszych czytelników na stoisko oo. pasjonistów (nr 77). Dzięki ich uprzejmości na stoisku znajdą się także książki współwydawane przez BSB, a członkowie Bractwa będą udzielać informacji o naszej działalności.

Komentarze do czytań liturgicznych – IV tydzień Wielkiego Postu
od 31 marca do 6 kwietnia 2019 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 31.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12             Dzisiejsze pierwsze czytanie przywołuje jedno z wydarzeń w historii Izraela. Naród wybrany zbliżał się już do końca swojej czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej mu przez Boga. Do Kanaanu dotarło nowe pokolenie, nie było już tych, którzy wyszli z Egiptu. Pozostawało jeszcze zdobyć te ziemie, by móc się tam osiedlić. Nim jednak to nastąpi, Bóg polecił Jozuemu obrzezać … Zobacz cały tekst >>

65. Dobro bez granic Mt 12, 9-14
ks. dr Adam Dynak

Pozostajemy nadal w kręgu tematyki dotyczącej szabatu. Akcja wydarzeń  toczy się tego samego dnia co w poprzednim fragmencie, tyle tylko, że przenosi się z pól obsianych zbożem do synagogi. Zapewne Jezus czynił zadość tradycji uczęszczania do synagogi w każdy szabat (zob. Łk 4, 16). Tym razem jednak nie skończyło się  tylko na czytaniu Pisma i komentowaniu jego treści. Przyjście Pana na synagogalną służbę Bożą zaowocowało wypowiedzią, która na zawsze … Zobacz cały tekst >>

Zmiana prowadzącego LSB

Pragniemy poinformować, że dzisiejsze zajęcia poprowadzi o. Waldemar Linke, zaś wykład ks. Mariusza Szmajdzińskiego został przeniesiony na 15 kwietnia.