Warsztaty biblijne 2018 – zapisy

Drodzy Przyjaciele Warsztatów Biblijno – Turystycznych! Znów kolejne Warsztaty Biblijno – Turystyczne, tym razem AD 2017, odeszły do historii!!! Pobyt w rodzinnym mieście świętego Polaka Jana Pawła II dostarczył nam wielu wzruszających chwil. ”… tu w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło…” syciliśmy się bliskością naszego Wielkiego Rodaka, tu czerpaliśmy dla siebie coś, co pozostanie na długie lata w naszej pamięci. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły
od 29 października do 4 listopada 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 29.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment prawa moralnego, jakie Jahwe dał swemu ludowi. Jest to jednak fragment niezwykły, ukazuje bowiem, jak wielka jest miłość Boga do człowieka, zwłaszcza tego, który szczególnie jej potrzebuje. Często błędnie wyobrażamy sobie Boga Starego Testamentu jako surowego Sędziego, natomiast Boga Nowego Testamentu jako miłosiernego Ojca, podczas gdy jest to jeden i ten … Zobacz cały tekst >>

1. Klucze do biblijnych przysłów
Ks. Janusz Kręcidło MS

Wstęp do Księgi Przysłów – po co przysłowia? Prz 1,1-7 1 Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, 2 aby poznać mądrość i karność, zrozumieć słowa rozsądku, 3 zdobyć staranne wychowanie: sprawiedliwość, rzetelność, uczciwość; 4 aby prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym rozsądku i wiedzy. 5 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: 6 by pojąć przysłowie i metaforę, słowa i zagadki mędrców. 7 … Zobacz cały tekst >>

„Mądrość woła na ulicach” (Prz 1,20). Księga Przysłów

Jak powiedzieć to, co najważniejsze, w najmniejszej liczbie słów? Czy istnieje słowo, w którym da się zawrzeć mądrość, konieczną do życia? Zwięzłe, zapadające w pamięć, umysł i sumienie wyrażenie mądrości to jeden z powszechniejszych sposobów formułowania myśli i przekazywania jej, zarówno w formie żywego słowa, jak i na piśmie. Przysłowia, jakie znamy z Pisma Świętego, nie różnią się od strony formalnej od zbiorów pochodzących z Mezopotamii czy Egiptu. Jednak mądrość przysłów biblijnych … Zobacz cały tekst >>

Spotkania ze Słowem Bożym
„Człowiek do wspólnoty”- 28 X 2017 r. – plan dnia

SPOTKANIA ZE SŁOWEM BOŻYM 2017/2018 „CZŁOWIEK DO WSPÓLNOTY” Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke i Mateusz Krawczyk PIERWSZA WSPÓLNOTA (RDZ) 28 października 2017 r. 10:00 – 10.45 Msza Święta I część: ćwiczeniowa (M. Krawczyk) 10:50 – 12:20 Wspólnoty pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju 12:20 – 12:40 Przerwa I część: wykładowa (o. W. Linke) 12:40 – 14:10 Wspólnoty Abrahamowe 14:10 – 14:20 Dyskusja … Zobacz cały tekst >>

Spotkania ze Słowem Bożym 2017/2018

„Człowiek do wspólnoty” – to nowy cykl konferencji, które zaczynają się w najbliższą sobotę 28 października. Czytaj więcej…

Druga tajemnica radosna: Nawiedzenie
ks. dr Adam Dynak

Po odejściu anioła, Maryja od razu – „spiesząc się” – jak stwierdza Święty Łukasz, podąża do swojej krewnej Elżbiety, która z woli Bożej również bardzo blisko włączona jest w dzieła zbawcze. Podróż prostej Dziewczyny z Nazaretu, aktualnie już Matki Zbawiciela do krainy judejskiej, jawi się bardzo ważnym faktem w historii zbawienia, zapewniając jej pożądany ferment. Chociaż wydarzenia z Ewangelii Dzieciństwa Jezusa otrzymały status tajemnic radosnych … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły
od 22 do 28 października 2017 r. – Ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 22.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 45,1.4-6 Dziś przeżywamy w Kościele dzień misyjny. Wydaje się, że jest to najlepszy kontekst, w jakim należałoby odczytywać dzisiejszą liturgię słowa. Uwagę zwraca, z jaką serdecznością, wręcz miłością, Bóg mówi o Cyrusie. Cyrusie, będącym władcą pogańskim, nieznającym i nieuznającym jedynego Pana. Skąd więc takie słowa pod adresem Cyrusa? Pozwolił on Izraelitom na powrót do Jerozolimy z wygnania babilońskiego. Wpisał się w ten sposób, … Zobacz cały tekst >>

39. Uzdrowienie trędowatego Mt 8,1-4

Postępując w naszej lekturze Ewangelii Mateusza, nieprzerwanie będziemy spotykali się z tendencją ewangelisty do porządkowania i grupowania zdobytego z różnych źródeł materiału na temat Jezusa i Jego zbawczej działalności. Po zakończeniu Kazania na Górze, pierwszego zbioru wypowiedzi Jezusa (Mt 5–7), Mateusz tworzy następną sekcję Ewangelii, tym razem wypełnioną relacjami o cudach Jezusa. Tej formie Jego działalności zostały poświęcone niemal w całości dwa kolejne rozdziały (Mt 8–9), po których … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły
od 15 do 21 października 2017 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 15.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a Prorok Izajasz nazywany jest także Ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ  Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw mesjańskich. Ale to nie wszystko, część rozdziałów tej Księgi (24-27) nazywana jest przez wielu egzegetów wielką apokalipsą Izajasza. Zestawia się ją z późniejszą Księgą Daniela, która czerpie z proroctw Izajasza i je rozwija. Liczne  jej echa przebrzmiewają też w Apokalipsie św. Jana. Zwróćmy … Zobacz cały tekst >>