Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły
od 17 do 23 września 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 17.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7 Kiedyś wydawało mi się, że bycie chrześcijaninem oznacza w pierwszej kolejności dobre postępowanie wobec innych ludzi. W tym się ma wyrażać nasza miłość. Nie negując w żadnym stopniu tego przekonania z czasem przekonałem się, że nasza religia jest także religią przebaczenia. W jednym ze swoich wspomnień Matka Teresa z Kalkuty napisała, że zauważyła w skrzyni na śmieci starą … Zobacz cały tekst >>

Laboratorium Słowa Bożego 2017-2018

2 października rusza Laboratorium Słowa Bożego. Przypominamy, że przygotowane przez nas cykle wykładów zostały włączone do programu nauczania Warszawskiej Akademii Biblijnej przy UO UKSW w Warszawie. Szczegółowe informacje o zaplanowanych wykładach na rok akademicki 2017/2018 w kalendarzu LSB. Zapraszamy. wersja PDF

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 września 2017 r. – Ks. Piotr Strakowski

Niedziela, 10.09.2017 r. Pierwsze czytanie: 10 – Ez 33, 7-9 Żyjący w IV wieku przed Chrystusem prorok Ezechiel został wyznaczony na stróża Domu Izraela. Już zwykłe stróżowanie wymaga czujności, odwagi i sprytu. Trzeba przewidzieć możliwe zagrożenia, zapobiec im lub przeciwdziałać. Tymczasem w Księdze Ezechiela pojawiają się dodatkowe wytyczne dla stróża. Ma on nie tylko upominać tych, którzy występują przeciwko Bogu, lecz także samemu przestrzegać … Zobacz cały tekst >>

Biblia i… sport?
Anna Rambiert-Kwaśniewska, 9 września 2017 r.

Śmiały pochód kultury hellenistycznej na wschód wziął swój początek od Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim (1 Mch 1,1-9), a jej sukces przypieczętowały dynastie zainicjowane przez tzw. diadochów – wodzów Aleksandra, którzy po przedwczesnej śmierci wodza rozparcelowali imperium między siebie. Żydzi, którzy dostali się najpierw pod panowanie Ptolemeuszy, później Seleucydów, nie mogli uciec przed wpływami nowej kultury, ponieważ ta otaczała ich zewsząd, od Egiptu po Fenicję. Bliskość … Zobacz cały tekst >>

Biblia pod lupą, 9 września 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie powraca na antenę Radia Warszawa audycja Biblia pod lupą. Gościem Mateusza Krawczyka będzie Pani Anna Rambiert-Kwaśniewska, której tekst ” Biblia i …sport?” wprowadza w tematykę spotkania. Informujemy, że kolejne audycje będą emitowane w drugą sobotę miesiąca w godz. 19:10 – 19:55. Zapraszamy.

Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły
od 3 do 9 września 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 3.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,7-9  Prorok Jeremiasz, autor przywołanej w pierwszym czytaniu perykopy, choć pochodził z rodu kapłańskiego, był prostym człowiekiem utrzymującym się z pracy na roli. Żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem w czasach pełnych niepokoju i przemian gwałtownie dotykających jego naród. Dość wcześnie został powołany na proroka i z racji młodego wieku wzbraniał się przed tym Bożym wezwaniem. Przywołany fragment ukazuje nam … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły
od 27 sierpnia do 2 września 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 27.08.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 22, 19-23 Fragment starotestamentalnego proroctwa, dotyczącego zmiany na stanowisku zarządcy pałacu królewskiego w Jerozolimie, zawiera przemawiające do wyobraźni sformułowania. Symbolem pasowania na opiekuna domu władcy jest położenie na ramieniu wybrańca klucza, a sam klucz oznacza władzę nad danym miejscem, jako narzędzie „zamykania i otwierania”. Bóg gwarantuje Eliakimowi niepodważalny autorytet, oraz nienaruszalność jego pozycji – przy czym z kontekstu wynika, że ta … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły
od 20 do 26 sierpnia 2017 r. – o. Jakub Barczentewicz CP

Niedziela, 20.08.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 56,1. 6-7 W czytanej dzisiaj lekcji z Księgi proroka Izajasza Bóg wzywa do posłuszeństwa prawu i czynienia sprawiedliwości, gdyż niebawem On sam przyjdzie ze swoim zbawieniem. Zapowiada również utworzenie nowej wspólnoty zbawionych. Przynależność do niej nie będzie już oparta na pochodzeniu etnicznym, jak miało to miejsce wcześniej, lecz na osobistej relacji człowieka do Boga. Jeśli cudzoziemiec, czyli poganin, nawróci się i przylgnie do Boga, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły
od 13 do 19 sierpnia 2017 r. – Ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 13.08.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13   Wielkomiejski szał, hałas, gonitwa, wzrost, przyspieszenie wydajności produkcji, zagęszczenie spotkań, wydarzeń, nerwica konsumpcyjna nie robią spacji, miejsca dla Pana i zdrowego rozsądku. W wichurze, trzęsieniu ziemi, ogniu, wielkich żywiołach natury, szale, nieładzie, powierzchowności nie było Pana. W ciszy i łagodnym powiewie przemówił Pan. Wszystko wokół nas skrupulatnie zaplanowane i zorganizowane nie pozostawia miejsca dla Pana. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVIII Tydzień Zwykły
od 6 do 12 sierpnia 2017 r. – Pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy w RP, Społeczność Chrześcijańska Północ, Warszawa)

Niedziela, 6.08.2017 r., święto Przemienienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dn 7, 9-10.13-14 Wizja tronu, na którym zasiadł Bóg w otoczeniu niezliczonych, służących Mu, istot niebiańskich, następuje bezpośrednio po wizji czterech bestii wychodzących z morza, symbolizujących zaborcze imperia. Gdy otwarto księgi, rozpoczął się przewód sądowy. Starowieczny, dosłownie: „stary co do dni”, którego szata była biała jak śnieg, a Jego włosy jak czysta wełna, objawia się tutaj … Zobacz cały tekst >>