Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 5 do 11 kwietnia 2020 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 5.04.2020 r. – Niedziela Palmowa Ewangelia w czasie procesji: Mt 21, 1-11 Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest spełnieniem oczekiwania, że Bóg da swemu ludowi króla, który wybawi swój lud od wrogów i będzie dbał o chwałę Bożą, jak Dawid. Wszyscy jednak byli świadomi moralnych i emocjonalnych ograniczeń tej postaci. Spisana w czasach powygnaniowej reformy religijnej za czasów Ezdrasza … Zobacz cały tekst >>

Wideo: Laboratorium Słowa Bożego
Dzieje Apostolskie – Wykład 7 cz. I – o. dr hab. Waldemar Linke

W okresie pandemii zapraszamy do uczestniczenia w wykładach i spotkaniach w formie wideo.

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 5 do 11 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 5 kwietnia Mt 27, 11-54 W Niedzielę Palmową, pozornie radosną, Kościół czyta opowiadanie ewangeliczne o męce i śmierci Jezusa. Szokuje gwałtowne przejście od hosanna do ukrzyżuj! Ten dysonans pokazuje, że Jezus nie przyszedł na ziemię w poszukiwaniu doczesnej chwały. Jego doświadczenie uczy, jak złudne są ziemskie zaszczyty. Jezus przyszedł zbawić świat poprzez ofiarę własnego życia. Pokazał nam, jaka jest prawdziwa chwała i na jakiej … Zobacz cały tekst >>

Wideo: Spotkanie ze Słowem Bożym
Spotkanie VI: „Umysł i myśl” – o. dr hab. Waldemar Linke

W okresie pandemii zapraszamy do uczestniczenia w wykładach i spotkaniach w formie wideo.

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 29 marca do 4 kwietnia 2020 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 29.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 37,12-14 Orędzie proroka Ezechiela, skierowane do Izraelitów, ma dwa wymiary czasowe: historyczny i przyszłościowy. Ezechiel mówił do swoich rodaków, którzy żyli po deportacjach babilońskich z 598 i 587 roku przed Chrystusem w obcej ziemi. Niewola jest dla nich grobem, bo są obcymi, mieszkającymi daleko od ziemi Kanaan, niemogącymi sprawować kultu świątynnego. Prorok … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 marca do 4 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 29 marca J 11, 1-45 Piąta niedziela stanowi przełomowy moment w okresie Wielkiego Postu. Kościół wchodzi w misteria paschalne Jezusa Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uświadamia nam to zakryty krzyż, który zostanie odsłonięty w Wielki Piątek, by ukazać naszym oczom niezwykły obraz: nieokiełzane ludzkie okrucieństwo i jeszcze większą miłość Boga do człowieka. Podobny przełom w ziemskim życiu Jezusa pokazuje czytana dziś Ewangelia. Wskrzeszenie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 22 do 28 marca 2020 r. – dr Joanna Jaromin

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 22.03.2020 r. Pierwsze czytanie: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam scenę namaszczenia Dawida na króla Izraela. Naród wybrany długi czas nie posiadał króla w przeciwieństwie do ludów ościennych. Jedynym królem Izraela był Bóg, a na jego czele stali najpierw patriarchowie, starszyzna, czy wreszcie sędziowie. Jednak z czasem także Izrael zapragnął mieć króla. Bóg nie oponował, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 marca 2020 r.

Niedziela, 22 marca J 9, 1-41 W połowie drogi wielkopostnej pokuty spotykamy długi i bardzo pouczający tekst ewangeliczny. Doskonale obrazuje on kondycję religijną narodu żydowskiego. Po jednej stronie ludzie biedni, cierpiący, znajdujący się na marginesie społeczeństwa, a po przeciwnej religijni liderzy narodu, stróżowie ortodoksji, skrupulatnie strzegący ustalonych przez siebie praw. W swojej domniemanej świętości zamknięci na potrzeby narodu, gardzący pospólstwem. Dla nich cierpienie … Zobacz cały tekst >>

WAŻNY KOMUNIKAT !
Zajęcia LSB i SSB zostają przeniesione do Internetu

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Zarząd Bractwa podjął decyzję o przeniesieniu do odwołania spotkań w ramach Laboratorium Słowa Bożego i Spotkań ze Słowem Bożym na platformę cyfrową. Umożliwi to kontynuację działalności statutowej w tak trudnym okresie. Informacje o nagraniach zamieszczanych w sieci będziemy publikować na stronie BSB. W razie problemów z dostępem prosimy o kontakt po numerem telefonu 505-319-386.

Komentarze do czytań – III Tydzień Wielkiego Postu
od 15 do 21 marca 2020 – Teresa Pieczyńska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 15.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7 Z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na dzieje świata, wydaje się, że Pan Bóg jest nieskończenie cierpliwy i wyrozumiały dla człowieka i jego poczynań. Cierpliwie znosi wszelkie akty nieposłuszeństwa. To, co wydarzyło się na pustyni, w Massa i Meriba, jest jednym z niezliczonych aktów miłosierdzia i potwierdzeniem nieustającej miłości Jahwe … Zobacz cały tekst >>