KONCEPCJA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W 1 KOR
Analiza retoryczna i epistolarna – Marek Kosendiak

… Walor polecanej książki jest podwójny. Po pierwsze, Marek Kosendiak podjął się eksploracji bardzo ważnego tematu badawczego, jakim jest koncepcja jedności Kościoła w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Temat ten, choć obecny w liście, jest w nim niejako podskórnie ukryty i w zasadzie niemożliwy do uchwycenia jedynie z użyciem narzędzia analizy epistolarnej. Dlatego też szukaliśmy procedury badawczej, która pozwoliłaby jak najlepiej naświetlić i wydobyć istotę przesłania … Zobacz cały tekst >>

Studia nad Ewangelią według św. Marka

Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w kanonie. Przewodnią myślą tych konferencji jest wszechstronna eksploracja pism … Zobacz cały tekst >>

Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy
Część druga. Radośnie będę Cię chwalił – o. Michał Baranowski OFMConv

Książka zawiera rozważania do Psalmów 42–72, 73–89, 90–106. Najstarsze świadectwo o tym, że Żydzi dzielą Księgę Psalmów na pięć części, pochodzi od Orygenesa (połowa III w.). W tekście Psałterza na ten podział wskazują charakterystyczne teksty pochwalne, zwane doksologiami. Dzielą one księgę na pięć nierównych części: Ps 1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150. Prawie z pewnością możemy powiedzieć, że podział na pięć części naśladuje najważniejszy zbiór pism Biblii … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień zwykły
od 21 do 27 stycznia 2018 r. – Waldemar Jakuboze

Niedziela, 21.01.2018 r. Pierwsze czytanie: Jon 3,1-5.10 Wątpliwości co do Boskich zamierzeń i wyroków dotykają wszystkich ludzi. Nie omijają także proroków i świętych. Z Bogiem targował się już Abraham, sprzeciwiał się Mu Mojżesz, Jeremiasz, i wielu innych. Nawet Niepokalana Maryja pytała, jak Jej to się stanie. Bóg musi często kilkakrotnie przemówić, byśmy okazali Mu swoje posłuszeństwo. Jonasz był szczególnie oporny na Boskie polecenia. Bóg … Zobacz cały tekst >>

43. Z Jezusem w łodzi Kościoła Mt 8,23-27

Perykopa o cudownym uciszeniu burzy na jeziorze łączy się z poprzednim fragmentem, zapewniając ciąg narracji. Przenosi nas nad Jezioro Genezaret, dosyć często wspominane w Ewangelii, przede wszystkim na etapie działalności Jezusa w Galilei. Po rozmowie z dwoma kandydatami na Jego uczniów (Mt 8,18-22) Jezus razem z uczniami wsiada do łodzi. Po pewnym czasie zrywa się burza na jeziorze. Uczniowie wpadają w panikę, w związku z czym Jezus spektakularnie przywraca spokojną pogodę, co … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień zwykły
od 14 do 20 stycznia 2018 r. – ks. Stefan Bernat

Niedziela, 14.01.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 3, 3b-10.19 W tym tygodniu czytania ze Starego Testamentu, a dokładniej z Księgi Samuela, zachęcają nas do tego, abyśmy towarzyszyli królowi Dawidowi w historii, którą Bóg mu przeznaczył, i odkrywali sposób, w jaki Święty Izraela działa wobec całego narodu, posługując się poszczególnymi osobami. Dzisiaj rozważamy powołanie Samuela i przygotowanie go do wypełnienia roli proroka. Widzimy wyraźnie, że Samuel przechodzi proces … Zobacz cały tekst >>

Gra z czasem w Dziejach Apostolskich
Biblia pod lupą – 13.01.2018 r. – ks. dr Grzegorz Olek

Dzieje Apostolskie to jedna z najciekawszych ksiąg Nowego Testamentu – zawdzięcza to porywającemu stylowi pisania jej autora i jej efektowi, czyli pasjonującej opowieści o początkach Kościoła. W tej księdze napotykamy na wciągające mowy, podróże, katastrofę morską, prześladowania i gwałtowny rozwój Kościoła. Czytamy o nawróceniach, uzdrowieniach i egzorcyzmach, sprawach przekraczających zdolności ludzkie. Tym samym obserwujemy działanie Słowa Bożego w konkretnych sytuacjach, w doświadczeniach przedstawionych osób i wobec ówczesnych wyzwań. … Zobacz cały tekst >>

Nowy statut BSB

13 czerwca 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego uchwalono zmiany w statucie BSB. Aktualny statut Bractwa dostępny jest w zakładce O nas.

Warsztaty Biblijno – Turystyczne 2018

Warszawa – Łódź – Tychy – Inowrocław – styczeń 2018 r. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!! Drodzy Przyjaciele Warsztatów Biblijnych!!! Z ogromną przyjemnością przesyłamy Wam następną informację o Warsztatach Biblijno-Turystycznych 2018. Przypominamy, że warsztaty organizowane są przez Ojców Pasjonistów przy współudziale Bractwa Słowa Bożego. Załączona fotografia przedstawia minimalny fragment tego, co zobaczymy – Nasze Polskie La Salette. Urokliwe krajobrazy Beskidu Niskiego … Zobacz cały tekst >>

Nowy adres siedziby BSB

Nastąpiła zmiana adresu siedziby Bractwa Słowa Bożego (wpis do KRS z 22.12.2017 r.). Nasz nowy adres: ul. Zamieniecka 21, 04-158 Warszawa.