60. Jak dzieci… Mt 11, 16-19
ks. dr Adam Dynak

Ten krótki fragment powiązany jest tematycznie z poprzednim (Mt 11, 7-17) poprzez nawiązanie do Jana Chrzciciela, ale tylko pośrednio. Jego zasadniczym tematem są ludzie, z którymi Jezus spotykał się w czasie swojej ziemskiej działalności, ich reakcja na wydarzenia zbawcze związane z Jezusem i  Jego poprzednikiem. Pomimo iż sąd Jezusa o tych  ludziach  jest dosyć krytyczny, nie odczuwa się w Jego słowach jakiegoś wielkiego ładunku emocji. Jest to raczej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VI tydzień zwykły
od 17 do 23 lutego – Mira Majdan

Niedziela, 17.02.2019 r.   Pierwsze czytanie: Jr 17,5-8             Czy obraz, jaki maluje dziś przed nami prorok Jeremiasz, nie jest zbytnio idealistyczny? Wciąż widzimy przecież, jak ludzie pewni siebie, dysponujący siłą przebicia i środkami materialnymi, wybierają i zabierają dla siebie to, co uważają za najlepsze. I nie wygląda na to, aby Bóg im w tym jakkolwiek przeszkadzał, próbując zachować te dobra dla tych, którzy Mu zaufali. … Zobacz cały tekst >>

59. Jezus o Janie Chrzcicielu Mt 11, 7-15
ks. dr Adam Dynak

Dotychczas w naszych rozważaniach zasadniczo trzymaliśmy się porządku perykop wyznaczonych przez edycję tak zwanej Biblii Paulistów. W tym przypadku odstąpimy od tej zasady, skupiając się nad nieco krótszym fragmentem, niż chce tego wspomniane wydanie Pisma Świętego (Mt 11, 7-19). Wydaje się, że o ile początek proponowanej nam perykopy odnosi się wprost do  Jana Chrzciciela, o tyle końcowe wersety, chociaż wspominają tę postać, to jednak podejmują już … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – V tydzień zwykły
od 10 do 16 lutego 2019 r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 10.02.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8 Rozważany dzisiaj fragment Księgi Izajasza opisuje powołanie proroka podczas wizji w świątyni. Izajasz widzi Boga siedzącego na wysokim tronie. Działo się to w roku śmierci króla Ozjasza. Przypomina ono prawdę, że wszelka władza pochodzi od Pana. Król ziemski jest władcą historycznym i przemijającym. Bóg trwa wiecznie i jest Panem panów i Władcą władców. Serafini śpiewają … Zobacz cały tekst >>

Dzień Skupienia u Pasjonistów 23.03.2019
Jaka jest modlitwa chrześcijańska i jaka modlitwa jest chrześcijańska?

Klasztor Pasjonistów w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21 zaprasza na Dzień Skupienia 23.03.2019 pt. „Jaka jest modlitwa chrześcijańska i jaka modlitwa jest chrześcijańska?”

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.
Zapraszamy!

58. Wątpliwości Jana Chrzciciela Mt 11, 2-6
ks. dr Adam Dynak

Znaczna część jedenastego rozdziału Ewangelii Mateusza – ponad połowa – poświęcona jest osobie Jana Chrzciciela. Pierwsze dwie perykopy dotyczą wprost tej postaci, a trzecia wyraźnie nawiązuje do jego osoby i działalności. Po raz ostatni ewangelista wspomniał Jana Chrzciciela w związku z rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa, informując, że uwięzienie Chrzciciela dało początek wystąpieniu Jezusa (Mt 4, 12.17). O samym aresztowaniu Jana, o jego przyczynie, Mateusz … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – IV tydzień zwykły
od 3 do 10 lutego – Joanna Człapska

Niedziela, 3.02.2019 r. Pierwsze czytanie: Jr 1,4-5.17-19 Powołanie Jeremiasza, o którym słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, to obraz ukazujący obecność Boga pośród swego ludu, to obraz ukazujący również troskę Boga o swój lud. Bóg ustanawia Jeremiasza prorokiem dla narodów (Jr 1,5c), by ten szedł i głosił, nawracał i upominał. W tym opisie widzimy także Boga, który jest od zawsze, na zawsze i, który jest poza czasem, który znał każdego z nas, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – III tydzień zwykły
od 27 stycznia do 2 lutego 2019 r. – Jadwiga Siewko

Niedziela, 27.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10  W 539 roku przed Chrystusem Cyrus Wielki podbił Babilonię, tworząc w jej miejsce Imperium Perskie. Wraz ze zmianą ludu panującego, zmieniła się także sytuacja ludów podbitych, gdyż nowy władca wydał edykt, zezwalający wszystkim zamieszkującym tereny imperium na powrót do swojej ojczystej ziemi. Z prawa tego skorzystali m.in. Izraelici, którzy na początku VI wieku zostali deportowani do Mezopotamii. … Zobacz cały tekst >>

Druga tajemnica chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
dr Joanna Jaromin

  (…) dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.   (Dz 1,11)       Ewangeliści Marek i Łukasz relacjonują to niezwykłe wydarzenie. U Marka wniebowstąpienie Pana Jezusa poprzedzone jest Jego poleceniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), dopiero po tych słowach „został wzięty do nieba i zasiadł … Zobacz cały tekst >>

57. Nagroda Jezusowa Mt 10, 40 – 11, 1
ks. dr Adam Dynak

Ostatni fragment mowy do apostołów odbiega w swojej tonacji od poprzednich wypowiedzi Jezusa. W tych wersetach nie znajdujemy już ostrzeżeń ani gróźb. Perykopa w całości zdominowana jest obietnicami Jezusa, lecz nie tylko dla tych, którzy w Niego uwierzyli i w Jego imieniu będą głosili słowo i czynili dobro, ale również – a może przede wszystkim – dla adresatów Dobrej Nowiny. Jezus nieustannie podkreśla swoją łączność z Ojcem. O wiele bardziej pokazuje to Ewangelia Jana, … Zobacz cały tekst >>