Komentarze do czytań – VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 28 maja do 3 czerwca 2023r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 28.05.2023 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2,1-11 Czas wielkanocny kończymy wylaniem Ducha Świętego, który jednoczy wszystkie narody w wyznawaniu tej samej wiary w Zmartwychwstałego. Nie jest to koniec, ale początek misji, do której zaprasza nas Jezus. Był to święty czas dany od Boga, aby dojrzewać do pełni wiary w Zmartwychwstanie. Dojrzewanie ma przynieść dobre i konkretne owce. Tym owocem jest niezachwiana radość i ufność w zmartwychwstałym Panu. Teraz … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28maja do 3 czerwca 2023 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

VIII Niedziela Zwykła, 28.05.2023r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  J 20,19-23 Jezus przyszedł pomimo zamkniętych drzwi. Nie wyjaśnił uczniom jak, nie powiedział też, jaki był cel Jego przybycia. Stanął nagle pośród nich i pozdrowił ich tak, jak ludzie się pozdrawiają w najzwyklejszych okolicznościach. Mówił do nich po aramejsku ( raczej niż po hebrajsku). Czyli tak, jak pewnie na co dzień rozmawiali. Niezwykle znaczenie tego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 21 do 27 maja 2023r. – o. Dariusz Pielak SVD

VII Niedziela Wielkanocna, 21.05.2023 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11 W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspominamy moment triumfu Jezusa Chrystusa. Zbawcza wola Boga dokonała się w całym Jego ziemskim życiu: Wcieleniu, głoszeniu Ewangelii, Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Święty Marek o momencie Wniebowstąpienia mówi, że „po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16,19). Jest … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 maja 2023 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 21.05.2023 r. – Wniebowstąpienie Pańskie  Mt 28, 16-20 Fragment Ewangelii nie mówi wprost o odejściu Jezusa Chrystusa do nieba, choć można byłoby takiej treści oczekiwać w związku z przeżywaną dziś tajemnicą wiary. Możemy jednak w domyśle przyjąć, że właśnie w kontekście rozstania się z apostołami Jezus wypowiada te słowa. Jego wypowiedź należy traktować jak testament niezwykłej wagi. Jezus odchodzi, ale rozpoczęte przez Niego dzieło ma trwać, co więcej, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 14 do 20 maja 2023r. – s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD

VI Niedziela Wielkanocna, 14.05.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 8,5-8.14-17 Oto stajemy się świadkami pierwszych kroków uczniów Chrystusa, którzy zgodnie z nakazem Pana, by głosić Dobrą Nowinę w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi (por. Dz 1,8), opuszczają terytorium Ziemi Świętej, niosąc Ewangelię wszystkim bez wyjątku. Warto zwrócić uwagę, że Filip – jeden z siedmiu diakonów, rozpoczął swe dzieło ewangelizatora, „przymuszony” prześladowaniami, jakie wybuchły po zabiciu … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 maja 2023 r. – dr Katarzyna Kozera

Niedziela, 14.05.2023r. J 14,15-21 Jednym z podstawowych określeń, jakie używamy w stosunku do Boga jest tytuł Sędziego, którego wyrokom podlegają wszyscy ludzie. Na tej niemalże sądowej scenie ludzkiego życia jest obecny także prokurator, oskarżyciel, czyli szatan, którego dążenia polegają na tym, aby zniszczyć nasze życie. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o istnieniu postaci, która stanowi przeciwwagę dla oskarżyciela – jest nią Paraklet, czyli obrońca i pocieszyciel. Paraklet … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 7 do 13 maja 2023 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela, 7.05.2023r. J 14, 1-12 Żeby wejść w dialog, potrzeba z Twojej strony pewnego otwarcia. Nie tylko na mówiącego, ale może przede wszystkim na siebie samego. I nie chodzi tu tylko o to, by przyjmować słowo, ale też, by tym słowem się dzielić. Jak? Nie mam dla Ciebie recepty na to by w Twoim życiu wszystko było na wyciągnięcie ręki. Niekiedy potrzeba sporo czasu, aby zrozumieć to co się dzieje w Twoim życiu. Najważniejsze jest to, abyś po prostu „uczył się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 7 do 13 maja 2023r. – ks. Błażej Węgrzyn

V Niedziela Wielkanocna, 7.05.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7 Wyjątkowo, zachęcam, by przed lekturą komentarza do pierwszego czytania odczytać ten do Ewangelii – chcę bowiem zwrócić uwagę na przemianę, która dokonała się w sercach Apostołów. Ewangelia przedstawia ich jeszcze jako „nieopierzonych” studentów wiary, którzy usiłują rozwiązać trynitarną wersję dylematu „jajka i kury” – kto jest pierwszy: Ojciec czy Syn? Nie są jeszcze gotowi, by pojąć ich jedność – bo nie mają Ducha … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 30 kwietnia do 6 maja 2023r. – dr Elżbieta Marek

IV Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 2,14a.36-41 Święto Tygodni ( Szawuot, gr. pentecoste), obchodzone było pięćdziesiąt dni po Świętach Paschy (Pesach). W czasach biblijnych rolnicy wędrowali do Jerozolimy, aby złożyć ofiary z pierwszych danego roku żniw. Potem podkreślano bardziej związek tego święta z przekazaniem Mojżeszowi na Synaju tablic z Dziesięciorgiem Przykazań i zawarciem Przymierza między Bogiem a Żydami. Opisany w Dziejach Apostolskich (Dz … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 30 kwietnia do 6 maja 2023 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

IV Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023r.  J 10, 1-10 Kiedy Jezus mówi o pasterzu, który wchodzi przez bramę, wpuszczony przez stróża, zwołuje owce, staje na ich czele, woła je po imieniu i prowadzi je na pastwisko, to można pomyśleć, że utożsami się z tym pasterzem. Może tak jego słowa zrozumieli uczniowie, ale ewangelista stwierdza, że „nie pojęli znaczenia tego, co im mówił”. By więc ujednoznacznić ten przybliżony obraz („przypowieść”), wyjaśnia wprost: „ja jestem bramą”. Więc kim w J 10,1-5 … Zobacz cały tekst >>