Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 12 do 18 lipca 2020 r. – prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 12.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 Izajaszowe czytanie, stanowiące tło dla Jezusowej przypowieści o siewcy, powstało około 550 lat przed Chrystusem. Wiedza o świecie, co oczywiste, była wówczas inna niż nasza, także w tym, co dotyczy zjawisk naturalnych: deszczu, śniegu i ich pochodzenia. Ale w tekście tym nie chodzi wyłącznie o wiedzę, ale przede wszystkim o mądrość płynącą z wiary w Boga, który stworzony przez siebie świat ma w swojej … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 12 do 18 lipca 2020 r.

Niedziela, 12 lipca Mt 13, 1-23 Podobnie do siewcy z przypowieści postępuje Bóg: jest bezgranicznie wierny posyłaniu na świat swojego słowa i swoich łask. Nie zmienia tego świata natychmiastowo za pomocą czarów, lecz akceptuje jego niedoskonałości, stopniowo prowadząc go do coraz lepszego owocowania dobrem. I cieszy się każdym jego przejawem w życiu swoich stworzeń. Nawet jeżeli plony są tylko trzydziestokrotne. Każdy ma szanse na miarę swoich możliwości. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV tydzień zwykły
od 5 do 11 lipca 2020 r. – Jacek Wójcik

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 5.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 Z każdego zdania prorockiej zapowiedzi Zachariasza wybrzmiewają nuty radości. To radość spotkania ze zwycięskim Bogiem. Co prawda do przyjścia Zbawiciela musiało minąć jeszcze pięć długich wieków, ale Jego obraz jest już żywy i wyrazisty. Prorocka wyobraźnia dostrzega zbliżanie się Króla silnego i potężnego. Takiego, który nie potrzebuje najmniejszych oznak … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 5 do 11 lipca 2020 r.

Niedziela, 5 lipca Mt 11, 25-30 Idąc za Jezusem, ludzie biedni spotkali się z czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczali w swoim marnym życiu. Ktoś skierował na nich uwagę, zajął się ich problemami, cierpieniem. Poczuli wartość człowieczeństwa. Ten Ktoś szczerze pragnął ich dobra, ich szczęścia. Nie musieli obawiać się oszustwa, skrzywdzenia. W ich życiu pojawił się blask nadziei. W swoim ubóstwie, niedostatku, życiowym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIII tydzień zwykły
od 28 czerwca do 4 lipca 2020 r. – Elżbieta Marek

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 28.06.2020 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-12a.14-16a Wszystko, co posiadam, jest darem od Boga. Nie jest istotne, czy opływam w dobra, czy mam ich niewiele. Nie żyję jednak dla siebie. Komu więc mam dawać to dobro i jakie? Wszystko, co czynię, jeśli ma mieć wartość, jeśli ma trwać, powinno wynikać z bezinteresownej, ale mądrej miłości: miłości Boga całym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 21 do 27 czerwca 2020 r. – Ks. Łukasz Mroczek

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 21.06.2020 r. Pierwsze czytanie: Jr 20, 10-13 Życie proroka Jeremiasza, mówiąc bardzo oględnie, nie było łatwe. Mimo, że bronił się przed tym, Pan Bóg postawił przed nim zadanie napominania niewiernych królów i kapłanów w czasach poprzedzających niewolę babilońską. Słyszymy dzisiaj jedno spośród wielu w księdze wyznań proroka, w których odkrywa on swoją duszę, pokazując, kim jest. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 21 do 27 czerwca 2020 r.

Niedziela, 21 czerwca Mt 10, 26-33 Spotykamy dziś w Ewangelii często występujące w nauczaniu Jezusa wezwanie: Nie bójcie się! Jest ono bardzo ważne dla wszystkich Jego uczniów. Jeżeli On jest z nami, któż może być przeciwko nam?! Niestety, tak bardzo daleko jesteśmy jeszcze od wprowadzenia tej prawdy na stałe w nasze życie. Niedzielna liturgia słowa to kolejna katecheza dla wspólnoty gromadzącej się w domu Bożym. Pan … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły
od 14 do 20 czerwca 2020 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 14.06.2020 r. Pierwsze czytanie: Wj 19, 2-6a Zapamiętajmy sobie dobrze ten krótki opis zapowiadający zawarcie Przymierza na górze Synaj – przyda się nam pod koniec tygodnia, gdy będziemy czcić żydowskie serca Jezusa i Maryi. Dzisiaj tymczasem Bóg wybiera jeden naród, ale patrzy na ludy ościenne: będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów. Stwórca … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 14 do 20 czerwca 2020 r.

Niedziela, 14 czerwca Mt 9, 36 – 10, 8 Syn Boży wybiera Dwunastu, odnawia Lud Boży, zakłada fundamenty pod rodzący się Kościół. Jezus ustanawia apostołów przede wszystkim po to, aby z Nim byli. Dochowali wierności Jemu, Jego Ewangelii, dziełu zbawienia. To jest ich fundamentalny obowiązek. Apostołowie mają być też głosicielami Ewangelii, która inaczej nie trafi do ludzi jak tylko poprzez świadectwo osób zafascynowanych … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 7 do 13 czerwca 2020 r. – Agnieszka Wawryniuk

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 7.06.2020 r. Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6.8-9 Temu, kto ma twardy kark, obca jest postawa uniżenia, pokory i skruchy. Taki człowiek nie widzi w Bogu Pana i przewodnika. Chodząc z hardo uniesioną głową, ciągle powtarza: nikt mi nie będzie mówić, jak mam żyć, co wybierać i jak postępować. Nie muszę nikogo słuchać. Słowa o miłosiernym i łaskawym … Zobacz cały tekst >>