Czwarta tajemnica światła: Przemienienie Jezusa na górze Tabor
o. dr Michał Baranowski OFMConv

Opowiadanie o wydarzeniu, które nazywamy „Przemienieniem Pańskim” znajdziemy w trzech Ewangeliach synoptycznych (Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Łk 9,28-36). Podają one, że miało ono miejsce na „wysokiej górze”, w czasie nauczania Jezusa w Galilei. Przyjęło się w tradycji umieszczać je na górze Tabor. Tam też i obecnie znajduje się sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi, zwłaszcza w dniu 6 sierpnia na doroczne liturgiczne świętowanie tego wydarzenia. Nazwa „przemienienie” pochodzi bezpośrednio … Zobacz cały tekst >>

46. Powołanie Mateusza Mt 9,9-13

Ewangelia Mateusza, pośród bogactwa opisanych historii, ukazuje wydarzenia o doniosłej roli zarówno w ziemskiej misji Jezusa, jak i dla przyszłości. Jezus powołuje ludzi na swoich uczniów. Osobiście będzie ich formował po to, aby w niedługim czasie wzięli na siebie odpowiedzialność za zapoczątkowane przez Niego dzieło. Na nich zbuduje swój Kościół. Jezus powołuje tych, którzy zaniosą Jego Ewangelię poza granice Palestyny. Oni z kolei będą formowali następnych i w ten … Zobacz cały tekst >>

Niedziela biblijna w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie

Niedziela biblijna w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie była wydarzeniem,  które na długo pozostanie w naszej pamięci. Głosiliśmy bowiem Słowo nie tylko prężnie działającej i dobrze zorganizowanej wspólnocie parafialnej, ale przede wszystkim wspólnocie tęskniącej za głęboką formacją słowem Bożym, za spotkaniem  Boga w codziennej (osobistej lub wspólnotowej) lekturze Pisma Świętego. Oczekiwania Parafian znalazły odzwierciedlenie w programie Niedzieli biblijnej. Modlitewne przygotowanie do niedzielnej liturgii słowa rozpoczęło się w sobotni … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII tydzień zwykły
od 20 do 26 maja 2018 r. – Barbara Gańczyk

Niedziela, 20.05.2018 r., uroczystość Zesłanie Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Nieprawda, że Alfred Hitchcock jest mistrzem napięcia. Dwa zdania z Biblii potrafią rozwalić każdego. Nagle dał się słyszeć z nieba szum… Uwertura – i już można umrzeć ze strachu. I?… Ludzką krainę, ziemię poddaną człowiekowi nagle przeszyła groza boskiego majestatu. Trzecia postać Boga jedynego objawiła w pełni swoją tajemniczą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII tydzień wielkanocny
od 13 do 19 maja 2018 r. – ks. dr Stanisław Jankowski

Niedziela, 13.05.2018 r., uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie to sam początek Dziejów Apostolskich, drugiej części dzieła przypisywanego św. Łukaszowi (Łk-Dz). Łukasz, według tradycji, był jednym z pierwszych uczniów wywodzących się z pogan, prawdopodobnie pochodził z Antiochii nad Orontesem. Obie części swego dzieła Łukasz dedykuje „szlachetnemu Teofilowi”, aby się przekonał o całkowitej „solidności” prawd wiary, którą otrzymał … Zobacz cały tekst >>

Niedziela biblijna w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie – 20 maja 2018 r.

Parafianie niniejszej wspólnoty kierują następujące zaproszenie na Niedzielę biblijną: Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie będzie w tym roku w sposób szczególny przeżywać uroczystość Zesłania Ducha Świętego jako Niedzielę biblijną. Na zaproszenie Księdza Proboszcza Emila Owczarka i Parafian do wspólnoty przybędzie Bractwo Słowa Bożego. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego po mszy świętej wieczornej o godz. 18:00 i nabożeństwie majowym odbędzie się  nabożeństwo Słowa Bożego, które poprowadzi … Zobacz cały tekst >>

Trudna Rodzina
Biblia pod lupą – 12 maja 2018 r. – Marek Uglorz

Marek Uglorz – biblista, profesor ChAT w Warszawie, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Trudna Rodzina Czy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, co działo się dwa tysiące lat temu w Betlejem? Czy przyswoiliśmy sobie, że Betlejemskie Dziecko nie urodziło się w samym środku familijnej sielanki, ale w środowisku pilnie potrzebującym lekarza, terapeuty i zbawiciela? Dlaczego pytam? Ponieważ chcę Wam, Drodzy Czytelnicy, uświadomić kilka podstawowych prawd o duszpasterstwie wśród … Zobacz cały tekst >>

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
8 maja 2018 r.

W imieniu Zarządu i na podstawie par. 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 8 maja 2018 r. na godz. 19.30, w sytuacji zaś braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.45. Zebranie odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21 (klasztor oo. Pasjonistów). Gorąco zachęcam wszystkich Członków do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, na którym Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie finansowe za 2017 r. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień wielkanocny
od 6 do 12 maja 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 6.05.2018 r. Pierwsze czytanie:Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ważną postacią dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich jest rzymski centurion, poganin, imieniem Korneliusz. Wysłał on poselstwo do Szymona Piotra z prośba o przybycie do Cezarei. Piotr bowiem przebywał w Jafie, w domu garbarza Szymona. Gdy przygotowywano dla Piotra posiłek, apostoł miał widzenie, zobaczył niebo otwarte i spuszczany przedmiot zawierający wszystkie zwierzęta. Głos z nieba nakazał mu zabijać i spożywać. Piotr, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień wielkanocny
od 29 kwietnia do 5 maja 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 29.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31 „ (…) gdyż nie wierzyli, że naprawdę został uczniem.” Św. Paweł nie miał łatwej drogi, aby inni przestali widzieć w nim prześladowcę. Gdy rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny o zmartwychwstałym Chrystusie, słuchacze podchodzili do niego bardzo nieufnie. Dopiero co widzieli lub słyszeli, jak prześladuje chrześcijan, a teraz on chce razem z nimi pójść za Jezusem. Jest coś niesamowitego w nawróceniu … Zobacz cały tekst >>