Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 listopada 2017 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 19.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Prz 31,10-13,19-20.30-31 Właściwie, to autor poematu o dzielnej niewieście nie miał się nad czym rozwodzić: u tej kobiety po prostu wszystko jest na swoim miejscu! Hierarchia wartości moralnych, pobożność, pracowitość, oryginalny wdzięk. Nawiązując do dzisiejszego fragmentu ewangelii, można by skonstatować: służebnica dobra i wierna, wierna w rzeczach niewielu, godna postawienia nad wieloma rzeczami, gotowa, by wejść do radości swego pana. U progu Adwentu, gdy zamykający się po raz kolejny … Zobacz cały tekst >>

Msza Święta – 18 XI 2017 r.

Sobotnie Spotkania ze Słowem Bożym rozpoczynają się o godz.10 Mszą Świętą sprawowaną w intencji członków i przyjaciół Bractwa Słowa Bożego oraz  dzieł prowadzonego przez nas apostolatu biblijnego. Msza Święta jest pierwszą i najważniejszą częścią sobotnich spotkań. Osoby, które nie mogą zostać na konferencjach, mogą uczestniczyć w Mszy Świętej wspólnotowej Bractwa. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej celebracji EUCHARYSTII.

41. Nie tylko teściowa Mt 8,14-17

Ewangelia Mateusza należy do tak zwanej tradycji synoptycznej, a więc towarzyszą jej niejako paralelnie dwie inne Ewangelie z tej samej tradycji, przekazane nam przez Marka i Łukasza. Pomiędzy tymi trzema zachodzi bardzo wyraźne podobieństwo, choć nie brakuje różnic. Jeżeli dane wydarzenie z życia Jezusa bądź Jego wypowiedź przekazali wszyscy ewangeliści, przynajmniej synoptycy, dla krytycznych interpretatorów posiada ono bardzo wysoki stopień wiarygodności, w myśl … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły
od 12 do 18 listopada 2017 r. – Ks. Łukasz Duda

Niedziela, 12.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 6,12–16 Ja dla Boga, czy Bóg dla mnie? Życie wiary to sztuka paradoksalnej symbiozy, czyli wspólnego życia, w którym jedna ze stron zyskuje, a druga nie traci. Wspólnego życia, w którym to człowiek jest wspieranym, a Bóg udzielając, nie jest poszkodowanym. Tę sztukę praktykuje się, podnosząc swoje duchowe spojrzenie do góry, tam gdzie znajdują się rzeczy najwznioślejsze, tam gdzie znajduje się … Zobacz cały tekst >>

Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą
Biblia pod lupą – 11.11.2017 r.

W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie. Rosik M – Zarzewie konfliktu »

Spotkania ze Słowem Bożym – materiały dla uczestników​​

Zgodnie z obietnicą, przesyłam Państwu materiały z części ćwiczeniowej sobotniego Spotkania ze Słowem Bożym (28 X 2017 r.) Pozwoliłem sobie załączyć również tekst, na którego lekturę i komentarz nie wystarczyło nam już czasu, niemniej wydaje mi się, że jest on cennym wzbogaceniem naszej analizy pierwszych wspólnot z Księgi Rodzaju (szczególnie fragment dotyczący wstydu). Zachęcam do przeczytania tych kilku stron! Mateusz Krawczyk ​ Pierwsza wspólnota (2017-10-28).pdf … Zobacz cały tekst >>

40. Wiara i cud Mt 8,5-13

Kolejny fragment Ewangelii Mateusza bywa różnie tytułowany w edycjach Pisma Świętego: uzdrowienie sługi setnika (zob. Biblia Poznańska), setnik z Kafarnaum (zob. Biblia Tysiąclecia). Przytoczone przykłady, zwłaszcza pierwszy, kierują uwagę czytelnika na fakt cudownego uzdrowienia. Jest to podejście właściwe, ponieważ opisywane wydarzenie, w redakcji Mateusza, sytuuje się w szeregu wielu niezwykłych uzdrowień, których dokonał Jezus, nauczając w Galilei. Wydaje się jednak, że nie mniej godnym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły
od 5 do 11 listopada 2017 r. – Dr hab. Marek Kita

Niedziela, 5.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2,2b.8-10 Nasz tekst dotyczył pierwotnie kapłanów starożytnego Izraela, ale przecież nie dlatego czytamy go podczas liturgii. Słowo Boże zwraca się właśnie dziś do Kościoła, który aktualnie tworzymy. Choć w Nowym Testamencie jedynym kapłanem jest Chrystus (por. Hbr 7, 21-27), to wciąż istnieje funkcja duszpasterzy i najpierw do nich można odnieść upomnienia z Księgi Malachiasza. Jak widać, … Zobacz cały tekst >>

Święty Paweł od Krzyża. Żywy charyzmat i aktualna mistyka – 25 XI 2017

Z okazji 150 rocznicy kanonizacji Świętego Pawła od Krzyża zapraszamy w imieniu organizatorów na konferencję naukową, która odbędzie się 25 listopada na  Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. zobacz plakat

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>