Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły – od 16 do 22 czerwca 2019 r. – ks. Adam Dynak

Niedziela, 16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31 Wchodzimy w medytację fragmentu tak zwanej Pieśni Mądrości o samej sobie. Spora część literatury starotestamentalnej poświęcona jest Mądrości Bożej. Czytając te teksty z pozycji naszej wiary chrześcijańskiej, gdzie prawda o Bogu w Trójcy stanowi jedną z największych tajemnic, próbujemy wniknąć w położenie biblijnych autorów, w stan ich duchowej i intelektualnej świadomości. Co mieli … Zobacz cały tekst >>

72. Familia Jezusowa Mt 12, 46-50
ks. dr Adam Dynak

Ostatnia perykopa Mt 12 może powodować wrażenie, iż pełni rolę zamykającą i jednocześnie rozwiązującą akcję wydarzeń tego rozdziału. Krewni Jezusa przerwali Jego dysputy z otoczeniem. Jezus, spotykając się z nimi, zmienił adresata nauczania. Taka interpretacja nie jest jednak właściwa. Przeczy jej wypowiedź Jezusa, w której jednoznacznie zdefiniował On swój stosunek do krewnych. W tym kontekście nasza perykopa nabiera znaczenia poprzez występujący w niej termin … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 9 do 15 czerwca 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 9.06.2019 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego   Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Najpierw „jakby” gołębica (zob. Łk 3, 22), teraz „jakby” wicher i „jakby” ogień. Duch Boży pozostaje nieuchwytny: i w poznaniu, i w posiadaniu. Rzecz jednak nie w tym, że bawi się z nami w kotka i myszkę – jak kot okazując dominację albo myszka okazując lęk. On po prostu jest sobą – darem, który przekracza … Zobacz cały tekst >>

71. Zwyciężyć złego Mt 12, 43-45
ks. dr Adam Dynak

Początkowo można odnieść wrażenie, że interesująca nas perykopa nie bardzo wpisuje się w tok narracji i niezbyt wyraziście wiąże się z wydarzeniami ją poprzedzającymi, jak i następującymi tuż po niej. W Ewangelii Łukasza paralelny tekst występuje bezpośrednio po perykopie, w której oskarża się Jezusa o więź z Belzebubem. Wydaje się, że taka kolejność zdarzeń lepiej wyraża jedność kontekstualną. Powyższe zastrzeżenia tracą jednak siłę argumentacji, gdy dany fragment powiążemy z kontekstem całego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 2 do 8 czerwca 2019 r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

Niedziela, 2.06.2019 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 Teofilu – to zwrot do ciebie i do mnie – przyjacielu Boga, Bogu miły. To zwrot, który znaczy: umiłowany przez Boga. Święty Łukasz adresuje tak obie swoje księgi: Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Czytajmy, więc ten tekst, przyjmując te słowa bardzo osobiście. A więc, drogi przyjacielu Boga, Jezus wybrał Apostołów i ustanowił Kościół – wspólnotę … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w kalendarzu LSB

Pragniemy poinformować, że w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca, Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi ks. dr Leszek Rasztawicki, zaś wykład ks. dr Piotra Klimka odbędzie się 17 czerwca.

70. Największy znak Mt 12, 38-42
ks. dr Adam Dynak

Dwunasty rozdział Ewangelii Mateusza wyróżnia się bogactwem treści i ambiwalencją tematyczną: od Belzebuba i demonów do Ducha Świętego, od tłumu zwolenników Jezusa do szukania sposobu likwidacji niewygodnego Nauczyciela, od uzdrawiania ludzi do nazywania ich potomstwem żmijowym. Kolejna perykopa uzupełnia ten repertuar. Otóż w miejsce rywalizacji złodzieja z gospodarzem, którego dom przyszedł ograbić, drzewa przynoszącego owoce i skarbca o dobrej lub złej zawartości, Jezus przywodzi znane postacie rodem ze Starego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI Tydzień Wielkanocny
od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 26.05.2019 r.   Pierwsze czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29             Spory, które są obecne w dzisiejszym Kościele nie powinny nas ani dziwić, ani przerażać. Nie jest to coś, czego do tej pory nie było i pewnie będą istniały zawsze, bo życie przynosi nam coraz to nowe wątpliwości. Dopóki Kościół tworzyli wyłącznie judeochrześcijanie, nikt się pewnie nie zastanawiał, co by było, gdyby zaczęto udzielać chrztu poganom. To było … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w kalendarzu LSB

Pragniemy poinformować, że w najbliższy poniedziałek, 27 maja, Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi o, prof. Waldemar Linke, zaś ks. dr Leszek Rasztawicki poprowadzi zajęcia 17 czerwca. 

69. Owoce serca Mt 12, 33-37
ks. dr Adam Dynak

Tematyka kolejnego fragmentu podąża drogą dwóch poprzednich. Co prawda, nie ma w nim ani słowa o Belzebubie, demonach, Duchu Świętym, ale Jezus kontynuuje wykład na temat źródeł bezbożnego zachowania człowieka. Tym razem akcent pada na język, na wypowiadane w codziennym życiu słowa. Swoją naukę Jezus rozpoczął od przytoczenia pewnego porównania ze świata przyrody. Była to jedna z Jego najbardziej ulubionych metod nauczania. Bohaterami swoich wypowiedzi czynił wtedy … Zobacz cały tekst >>