Komentarze do czytań – XXVI tydzień zwykły
od 27 września do 3 października 2020 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 27.09.2020 r.  Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28 To czytanie jest dobrym preludium do dramatu Hioba, którym zajmiemy się od jutra. Prorok Ezechiel jednoznacznie przekreśla osadzoną głęboko w mentalności Izraelitów (czy aby nie ludzi w ogóle?) ideę „grzechu międzypokoleniowego”. Niewiele wcześniej przedstawił go skrótowo i humorystycznie w formie maksymy: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom … Zobacz cały tekst >>

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 20 do 26 września 2020 r. – Ks. Waldemar Kluz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 20.09.2020 r.  Pierwsze czytanie: Iz 55, 6-9  To słowo nie pozwala pozostawać w sennym letargu. Bóg szuka człowieka, przyszedł szukać i znaleźć to, co się zgubiło. Czego szukacie? Kogo szukacie? Bóg wie, kogo i czego szuka. Człowiek w wirze życia, a często także w stanie wyobcowania, nie wie ani kogo, ani czego szuka. Słowo Pana, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 20 do 26 września 2020 r.

Niedziela, 20 września Mt 20, 1-16a Nauka Jezusa zawsze intrygowała, a niekiedy nawet bulwersowała. Tak jest do dzisiaj, a przytoczona przypowieść o robotnikach w winnicy jest tego ewidentnym przykładem. Egoistyczny, wyrachowany człowiek nie zawsze umie uchwycić ton logiki Bożego miłosierdzia. Bóg daje możliwość zbawienia każdemu człowiekowi. Każdego pragnie uczynić doskonale szczęśliwym. I to jest najważniejsze. Każdy posiada swoją, niepowtarzalną drogę do tego szczęścia, tak jak życie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 13 do 19 września 2020 r. – kl. Rafał Mińkowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 13.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Syr 27,30-28,7 W pierwszym czytaniu autor natchniony wskazuje, że to Bóg jest ostatecznym odniesieniem wszystkich czynów ludzi. To On karze mściwych i On przebacza przebaczającym. My sami jesteśmy zbyt słabi, aby zniweczyć skutki naszego złego postępowania. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Chociaż … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 13 do 19 września 2020 r.

Niedziela, 13 września Mt 18, 21-35 Dziesięć tysięcy talentów to równowartość trzystu czterdziestu ton złota. Suma niewyobrażalna i nierealna. Dlaczego dłużnik króla był tak lekkomyślny, że zaciągnął tak ogromny, niewypłacalny dług? Dlaczego z kolei król był tak zaślepiony, że pożyczył komuś tyle pieniędzy? Opowiadając tę przypowieść, Pan Jezus pragnie uzmysłowić nam relacje pomiędzy Bogiem a grzesznikiem. Miłosierny Bóg jest jeszcze bardziej wielkoduszny wobec człowieka … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII tydzień zwykły
od 6 do 12 września 2020 r. – s. Elżbieta Zakrzewska CSC

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 6.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 33, 7-9 Okres niewoli babilońskiej jest czasem, w którym Bóg działa poprzez proroków. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy upominający głos proroka Ezechiela, który zmagał się z niewiarą swoich rodaków w moc Boga Izraela. Prorok został wezwany, aby głosić słowo Boże wszystkim. W dzisiejszych czasach mamy wielu proroków: … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 6 do 12 września 2020 r.

Niedziela, 6 września Mt 18, 15-20 Czytając słowa Jezusa na temat wspólnoty Kościoła, uświadamiamy sobie, że nie wszyscy do niej należą, że nie wszyscy posiadają łaskę wiary. Wiara jest darem tajemniczym, a jeszcze bardziej darem niezasłużonym. Dlatego nie wszyscy chodzą do kościoła i nie wszyscy uważają siebie za ludzi wierzących. Ale nawet wśród tych, którzy jeszcze nie przeżywają radości z powodu łaski wiary, jest wielu dobrych ludzi o szlachetnym sercu i usposobieniu. Wszyscy … Zobacz cały tekst >>

Warsztaty Biblijne z Pasjonistami
Skrzatusz, 10–16.08.2020 r.

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17) XXIV Warsztaty Biblijne z Pasjonistami zawitały w tym roku do Skrzatusza do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Jak więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? (Dz 2,8). Od komunikacji do jedności”, czyli jak język, którym Bóg przemawia do człowieka, może budować wspólnotę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII tydzień zwykły
od 30 sierpnia do 5 września 2020 r. – ks. dr Adam Dynak

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 30.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Jr 20, 7-9 Prorok Jeremiasz wznosi skargę do Boga, a właściwie jest to zarzut pod adresem Stwórcy. Podobnych wypowiedzi tego sługi Bożego można znaleźć więcej w Księdze Proroka Jeremiasza. Można się temu dziwić, nawet gorszyć, ale można również próbować to zrozumieć. Pierwsza reakcja wynika ze świadomości, kim jest autor zapisanej … Zobacz cały tekst >>