27 stycznia 2018
 • Spotkania ze Słowem Bożym
  Data:27 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

  Miejsce: Klasztor Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa  mapa

  Wspólnota pieśni (Ps)
  Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Mateusz Krawczyk

29 stycznia 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:29 stycznia 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  Ks. dr Leszek Rasztawicki - Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp)
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

5 lutego 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:5 lutego 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  Ks. dr Piotr Klimek - Prorocy biblijni okresu perskiego i hellenistycznego (t-Iz, Ba, Dn, Ab, Ag, Za, Ml)
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

12 lutego 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:12 lutego 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  ks. dr Mariusz Szmajdziński - Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

19 lutego 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:19 lutego 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  O. dr Waldemar Linke - Dzieje Apostolskie (1-9)
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

24 lutego 2018
 • Spotkania ze Słowem Bożym
  Data:24 lutego 2018, 10:00 - 15:00

  Miejsce: Klasztor Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa  mapa

  Wspólnota wokół Jezusa na ziemi (Mk, Mt, Łk)
  Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Mateusz Krawczyk

26 lutego 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:26 lutego 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  Ks. dr Leszek Rasztawicki - Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp)
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

5 marca 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:5 marca 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  Ks. dr Piotr Klimek - Prorocy biblijni okresu perskiego i hellenistycznego (t-Iz, Ba, Dn, Ab, Ag, Za, Ml)
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

12 marca 2018
 • Laboratorium Słowa Bożego
  Data:12 marca 2018, 19:30 - 21:00

  Miejsce: Kościół DŚT w Warszawie - Pl. Teatralny 20  mapa

  ks. dr Mariusz Szmajdziński - Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej
  http://bractwoslowa.pl/dzialania/lsb/

17 marca 2018
 • Spotkania ze Słowem Bożym
  Data:17 marca 2018, 10:00 - 15:00

  Miejsce: Klasztor Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa  mapa

  Wspólnota napełniona Duchem (Dz)
  Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Mateusz Krawczyk