Seria Lingua Sacra

W centrum Ewangelii, którą codziennie przepowiada Kościół, jest Chrystus Zmartwychwstały, który naucza swoich uczniów, przypominając to wszystko, co o Nim powiedzieli Prawo, Prorocy i Pisma. Jezus jest w drodze do Emaus. Również i Kościół kroczy drogą rozpoznawania swojego Mistrza w Słowie i w łamaniu Chleba. To rozpoznawanie nie może być ani przypadkowe, ani powierzchowne; jest zaplanowane i dogłębne. Posługa Słowa jest wydarzeniem centralnym misyjnej działalności Kościoła: podejmując samemu trud słuchania i rozpoznawania Go w drodze do Emaus, ma stać się „czynieniem uczniów ze wszystkich narodów” (por. Mt 28,19). W tej posłudze ważne jest, to rzecz oczywista, własne doświadczenie Wcielonego Słowa: „[Oznajmiamy wam] co usłyszeliśmy o Słowie życia, cośmy ujrzeli własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1,1).

Zobacz pełny opis serii >>

W serii ukazały się:

 


 

Seria Naczynia Gliniane

Chrześcijanie początków XXI wieku to bardzo specyficzne pokolenie, które wzrosło w klimacie kulturowych wstrząsów, straciło poczucie stabilności instytucji i wzorców działania. Zadaje sobie ono nieustannie pytanie o to, co jest istotą wyznawanej przez nas religii, a co wynikiem kulturowych przemian, jakie odczuwała na swej skórze wspólnota uczniów Chrystusa w ciągu wieków swego istnienia. Przywołujemy słowa Nauczyciela, że Kościół oprze się naporowi wrót piekielnych (Mt 16,18). Pocieszamy się, że On nie zostawi nas sierotami (J 14,18). Te słowa, które nie stracą nigdy aktualności (por. Mt 24,35; Mk 13,31; Łk 21,33) wśród zawieruchy dziejów, rzucających łodzią Piotrową jak łupiną, stanowią nasz kompas i jedyny skarb, którego nie zmyje z pokładu tej łodzi żadna fala. Dlatego Kościół czasów niepokoju i zagubienia odkrywa na nowo, jak ważne jest dla niego słowo objawione: Pismo Święte.

Zobacz pełny opis serii >>

W serii ukazały się:

 • Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy.
  Część pierwsza. Wołam swym głosem do Pana.

  o. dr Michał Baranowski
  s. dr Judyta Pudełko

  - Na stronie Bractwa Słowa Bożego ukazują się regularnie rozważania do kolejnych Psalmów. Są one dziełem dwójki autorów. S. dr Judyta Pudełko jest zakonnicą ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Wykształcenie biblijne zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Biblijnym Studium Franciszkańskim w Jerozolimie. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, doświadczonym przewodnikiem ... Zobacz cały tekst >>
 • Biblijne mozaiki
  Tom 1 i 2

  ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS

  - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, zakonnik i kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (MS), biblista wykształcony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Wykładowca UKSW i innych uczelni. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek ... Zobacz cały tekst >>
 • Lectio divina
  Czy drabina do Raju jest tylko dla mnichów?

  o. Waldemar Linke CP

  - Na genezę  publikacji składają się konferencje wygłoszone w kościele Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Tematem wystąpień były dzieje i treść pojęcia lectio divina. Tytuł książki nawiązuje do traktaciku Guigo II Kartuza Scala claustralium, czyli Drabina mnichów, klasycznego tekstu o lectio divina. Stawia czytelnikom pytanie, czy jest to droga zarezerwowana ... Zobacz cały tekst >>
 • Świety Łukasz opowiada

  ks. Krzysztof Siwek
  o. Waldemar Linke CP

  - Opowiadanie o Jezusie Zbawicielu i o losach pierwotnego Kościoła – tak najprościej można streścić dwutomowe dzieło św. Łukasza obejmujące Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Drugi tom z serii Naczynia gliniane, który oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcony jest tym właśnie dwóm księgom Nowego Testamentu. Piękno, elegancja i prostota tej opowieści zachwycały pokolenia chrześcijan. Nie działo się tak przypadkiem. Ewangelista miał świadomość, że czytelnik, którego wybrał na ... Zobacz cały tekst >>