Drugi #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis stworzenia człowieka – Rdz 2,4b – 25.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Stworzenie świata - Rdz 1,1 - 2,4
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Grzech i jego skutki - Rdz 3