Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis wydarzeń związanych z Sodomą i Gomorą – Rdz 19.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

 

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Trzej goście u Abrahama oraz dialog Boga z Abrahamem - Rdz 18
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Abraham i Abimelek - Rdz 20