Trzynasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis przymierza Rdz 17.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

 

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Niecierpliwość Saraj - Rdz 16
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Trzej goście u Abrahama oraz dialog Boga z Abrahamem - Rdz 18