Siódmy #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis zawarcia przymierza Boga z ludźmi – Rdz 8,20 – 10,32.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Potop - Rdz 6,9 - 8,19
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Miasto i wieża Babel - Rdz 11,1-26