Jedenasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis przymierza Boga z Abramem Rdz 14,17 – 15,21.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Abram i Lot - Rdz 13,1 - 14,16
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Niecierpliwość Saraj - Rdz 16