Szósty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis potopu – Rdz 6,9 – 8,19.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Potomkowie Seta i zapowiedź zniszczenia - Rdz 5,1 - 6,8
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Przymierze Boga z ludźmi - Rdz 8,20 - 10,32