Piąty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis potomków Seta i zapowiedź zniszczenia – Rdz 5,1 – 6,8.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Kain i Abel - Rdz 4
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Potop - Rdz 6,9 - 8,19