Dwunasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis niecierpliwości Saraj Rdz 16.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Przymierze Boga z Abramem - Rdz 14,17 - 15,21
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Przymierze - obrzezanie - Rdz 17