Czwarty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis historii Kaina i Abla – Rdz 4.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Grzech i jego skutki - Rdz 3
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Potomkowie Seta i zapowiedź zniszczenia - Rdz 5,1 - 6,8