Trzeci #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis grzechu i jego skutków – Rdz 3.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Stworzenie człowieka - Rdz 2,4b - 25
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Kain i Abel - Rdz 4