Dziewiąty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis dziejów Patriarchów i powołania Abrahama – Rdz 11,27 – 12,20.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Miasto i wieża Babel - Rdz 11,1-26
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Abram i Lot - Rdz 13,1 - 14,16