Dziesiąty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis historii Abrama i Lota – Rdz 13,1 – 14,16.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Dzieje Patriarchów i powołanie Abrahama - Rdz 11,27 - 12,20
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Przymierze Boga z Abramem - Rdz 14,17 - 15,21