Pierwszy #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis stworzenia świata – Rdz 1,1 – 2,4.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | wprowadzenie
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Stworzenie człowieka - Rdz 2,4b - 25