Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin o. prof. Virgilio Corbo OFM pt. Archeologia Piątej Ewangelii odbędzie się w Warszawie w Instytucie Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28, w sali im. prof. Tomasza Mikockiego, w godz. 9.30 -15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień prelegentów. Zapraszamy.

Program konferencji „Archeologia Piątej Ewangelii” Warszawa, 8.03.2018

9.30 – rozpoczęcie

  1. dr hab. Krzysztof Jakubiak – Dyrektor IA UW
  2. o. Paschalis Kwoczała OFM – Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

 

Sesja I, cz. I: Piąta Ewangelia w życiu i dziele archeologa – o. V. Corbo OFM

10.00 – o. mgr Dariusz Sambora OFM (UP JP II Kraków) – „O. Virgilio Corbo – franciszkanin poszukujący Miejsc Świętych”

10.20 – ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT (PWT Wrocław) – „Kafarnaum – największa miłość o. Virgilio Corbo”

10.40 – ks. dr hab. Piotr Łabuda (UP JP II Kraków, sekcja w Tarnowie) – „Grób Boży.
Od Chrystusa po czas budowy pierwszej bazyliki”

11.00 – ks. dr Jacek Kucharski (KUL JPII – WSD Radom) – Migdal/Tarichea – miasto Marii Magdaleny w badaniach o. Virgilio C. Corbo”

11.20-11.40 – przerwa kawowa

 

Sesja I, cz. II: Piąta Ewangelia w życiu i dziele archeologa – o. V. Corbo OFM

11.40 – dr Joanna Jaromin (Opole) – „Macheront – miejsce męczeństwa św. Jana Chrzciciela w świetle badań o. Virgilio Corbo OFM”

12.00 – mgr Maciej Czapski (IA UW) – „Wykopaliska Virgilio Canio Corbo na terenie gruzińskiego monastyru w Bir el Qutt i ich znaczenie”

12.20 – dr Dawid Kolbaia (Studium Europy Wschodniej UW) – „Gruzińskie klasztory
i mnisi w Palestynie do X wieku”

12.40 – ks. dr Tomasz Kusz (Katowice) – „Betesda – sadzawka, która uwiarygodnia Czwartą Ewangelię”

13.00-13.20 – przerwa kawowa

Sesja II: Varia

13.20 – o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW Warszawa) – „Topografia wyobraźni
w Księdze Judyty”

13.40 – dr Beata Urbanek (UŚ Katowice) – „Specyfika topografii Ewangelii wg św. Jana na wybranych przykładach”

14.00 – ks. dr Leszek Rasztawicki (PWT Warszawa) – „Brama zwana piękną (Dz 3,2)”

14.20 – dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (IA UW), dr Radosław A. Gawroński (IA UKSW) – „Klemens Rzymski w Taurydzie? Nowe dowody w sprawie śmierci świętego”

14.40-15.00 – dyskusja i zakończenie konferencji

Komentarze do czytań - III tydzień Wielkiego Postu | od 4 do 10 marca 2018 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Tak-tak, nie-nie. Rekolekcje biblijne (3) - Marek Kita