Ważne

Zajęcia LSB i SSB wracają do trybu stacjonarnego!

Zarząd Bractwa Słowa Bożego podjął decyzję o przywróceniu w trybie stacjonarnym spotkań Laboratorium Słowa Bożego i Spotkań ze Słowem Bożym. Serdecznie zapraszamy od 1 czerwca na wykłady w ramach LSB do Kościoła Środowisk Twórczych na Pl. Teatralny, a 20 czerwca na SSB do O.O. Pasjonistów na ul. Zamieniecką 21. Informujemy jednocześnie, że wykłady nadal będą nagrywane i umieszczane na naszej stronie i na kanale na YouTube.

Aktualności

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 2 do 8 sierpnia 2020 r. – Maciej Stanisław Siekierski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 2.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55, 1-3 Lekcja pochodzi z rozdziału o charakterze dydaktyczno-mądrościowym, wyróżniającym go na tle wcześniejszego tekstu drugiej części Księgi Izajasza. Z literackiego punktu widzenia tekst ma niepozbawiony walorów teologicznych charakter poetycki. Jego głównym przesłaniem jest stałość Jahwe i Jego wierność w zobowiązaniach wobec wybranego przez Niego ludu Izraela. Pierwsze … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 2 do 8 sierpnia 2020 r.

Niedziela, 2 sieprnia Mt 14, 13-21 Pan Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba i nakarmił tysiące ludzi. Było to wydarzenie znaczące w Jego misji, co wcale nie oznacza, że należy nieustannie oczekiwać od Niego czy od Jego Kościoła darmowego zaopatrywania we wszelkie codzienne dobra. W innym miejscu Jezus wzywa, aby zabiegać o pokarm, który daje życie wieczne. Na chleb codzienny należy uczciwie pracować i to jest obowiązek wszystkich ludzi. Kto … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 26 lipca do 1 sierpnia 2020 r. – Aleksandra Mordel

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 26.07.2020 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 3, 5.7-12  Salomon zasiadł na tronie swojego ojca, Dawida. Jego władza królewska została utwierdzona. Dziś czytamy, że został zachęcony przez Pana, aby prosić o to, czego potrzebuje. Salomon mógł poprosić Boga o wszystko, cokolwiek przyszłoby mu na myśl, jakiekolwiek pragnienia miał w sercu – o to wszystko mógł prosić Pana. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 26 lipca do 1 sierpnia 2020 r.

Niedziela, 26 lipca Mt 13, 44-52 Przypowieści o skarbie i o perle mają to samo przesłanie: królestwo Niebieskie swoją wartością przewyższa wszelkie inne dobra w życiu człowieka. Dla osiągnięcia go warto wyrzec się wszystkiego. Każdy, kto tę prawdę zrozumie, będzie szczęśliwym człowiekiem. W pierwszym opowiadaniu człowiek znajduje skarb zupełnie przypadkowo, natomiast w drugim kupiec całe życie świadomie poszukuje perły, która uczyni go bogatym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 19 do 25 lipca 2020 r. – kl. Piotr Lipiec

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 19.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Mdr 12,13.16-19 Przystępując do lektury Ksiąg Mądrościowych należy wiedzieć, że nie były one – jak pozostałe Księgi Starego Testamentu – jedynie reminiscencją wielkich dzieł Bożych, która miała budować wiarę Narodu Wybranego. Głównym celem literatury mądrościowej było opisanie pewnych prawidłowości Bożego postępowania. I tak w omawianym fragmencie autor natchniony dokonuje próby … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 19 do 25 lipca 2020 r.

Niedziela, 12 lipca Mt 13, 24-43 Siewcę, czyli gospodarza pola, cechuje niezwykła cierpliwość i ogromne miłosierdzie. Jednak w naszym zachwycie nad cechami jego charakteru nie wolno przeoczyć ważnej kwestii w przesłaniu tej przypowieści, mianowicie sędziowskiej postawy Syna Człowieczego. On ukarze tych, których obrazuje chwast, czyli synów złego. W doczesnym życiu Bóg cierpi ich złe uczynki i ich samych, jednak w stosownej chwili objawi swoją sprawiedliwość. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 12 do 18 lipca 2020 r. – prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 12.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 Izajaszowe czytanie, stanowiące tło dla Jezusowej przypowieści o siewcy, powstało około 550 lat przed Chrystusem. Wiedza o świecie, co oczywiste, była wówczas inna niż nasza, także w tym, co dotyczy zjawisk naturalnych: deszczu, śniegu i ich pochodzenia. Ale w tekście tym nie chodzi wyłącznie o wiedzę, ale przede wszystkim o mądrość płynącą z wiary w Boga, który stworzony przez siebie świat ma w swojej … Zobacz cały tekst >>