Ważne

Spotkania LSB zostają zawieszone do odwołania!
Wykłady będą pojawiać się w formie wideo

W związku z ogłoszeniem w Warszawie strefy czerwonej i obowiązującym w niej ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 10 osób, zawieszamy czasowo spotkania LSB w Kościele Środowisk Twórczych. Poszczególne wykłady będą sukcesywnie nagrywane i umieszczane na naszym kanale na YouTube. O powrocie do spotkań w formie stacjonarnej będziemy informować na stronie bractwoslowa.pl i na profilu BSB na Facebooku.

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Aktualności

Komentarze do czytań – XXX tydzień zwykły
od 25 do 31 października 2020 r. – Teresa Kuleczko

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 25.10.2020 r. Pierwsze czytanie: Wj 22, 20-26 Dzisiejszy fragment Księgi Wyjścia ukazuje nam pełne miłosierdzia oblicze Boga, który staje w obronie najsłabszych w społeczeństwie. Dla Boga Izraela nie jest obojętny los cudzoziemców, wdów, sierot ani ubogich. Rozważany fragment, będący częścią Kodeksu Przymierza, zawiera nakazy moralne zabezpieczające cudzoziemców przed wyzyskiem. Autor natchniony … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 25 do 31 października 2020 r.

Niedziela, 25 października Mt 22, 34-40 Na pierwszym miejscu znajduje się przykazanie miłości Boga. Jeśli jednak zestawimy statystycznie naukę Jezusa o relacji człowieka z Bogiem z nauką o relacjach międzyludzkich, zauważymy, że znacznie większa część Jego katechezy dotyczy drugiego tematu. Jezus uczy, aby ludzie żyli ze sobą jak bracia i siostry, jak dzieci jednego Ojca w niebie, ponieważ na tym między innymi polega królestwo … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 18 do 24 października 2020 r.

Niedziela, 18 października Mt 22, 15-21 Jezus wyraźnie mówi, że należy płacić podatek cezarowi, a tym samym uczy, że należy wywiązywać się ze wszystkich obywatelskich obowiązków. Czytany dziś fragment nie pozostawia wątpliwości w tym względzie: oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskie. To kwestia zwyczajnej uczciwości. Ale też należy oddawać to, co należy się Bogu, czyli wszystko, czyli siebie samych. Idealny świat jest niemożliwy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIX tydzień zwykły
od 18 do 24 października 2020 r. – ks. Kamil Piaszczak

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 18.10.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 45, 1.4-6 Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza rzuca światło na fakt oczywisty dla osób wierzących: wszystko jest w rękach Boga. To On w Swojej Opatrzności sprzyja wszelkim zamiarom, które prowadzą do osiągnięcia szczęścia, jakie daje pełnia człowieczeństwa. Bóg niejako stawia swoją pieczęć na prawach ustawionych wprawdzie przez ludzi, ale mających … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 11 do 17 października 2020 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 11.10.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 25,6-10a W Izajaszowej Wizji, jak sam nazywa swoją prorocką Księgę, rozdziały 24-27 tworzą zbiór literacki, określany jako Apokalipsa Izajasza, przedstawiający sąd Boży nad całym światem. Zniszczenia mu towarzyszące nie są jednak końcem, ale wstępem do ustanowienia królestwa Bożego na Syjonie. Dzisiejszy fragment opowiadający o eschatologicznej uczcie, jako … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 11 do 17 października 2020 r.

Niedziela, 11 października Mt 22, 1-14 Wszystko znajduje się w ręku Boga i wszystko dzieje się według Jego przedwiecznego planu, który kieruje się logiką miłosierdzia. Inaczej mówiąc, wszystko jest pod Jego kontrolą. Ludziom niekiedy wydaje się, że wszystko idzie ku ruinie, że jest bałagan na świecie, że coraz częściej spotykamy się z absurdalnymi sytuacjami życia, ale jeżeli tak jest, to tylko z winy człowieka i tylko w skali doczesnej. Bóg jest zdeterminowany … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII tydzień zwykły
od 4 do 10 października 2020 r. – dk. Mateusz Mickiewicz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 4.10.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 5,1–7 To bardzo wymowne, że Pan Bóg wzywa mieszkańców Jeruzalem i mężów z Judy, aby byli sędziami pomiędzy Nim a Jego winnicą. Czyż nie ,,sam Bóg jest sędzią” (por. Ps 50, 6)? Winnice były częstym elementem krajobrazu Ziemi Świętej. I każdy, kto zakładał i troszczył się o winnicę, wie, … Zobacz cały tekst >>