Ważne

Zajęcia w nowym roku akademickim 2021/2022
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach!

Aktualności

Komentarze do czytań – XXX Tydzień Zwykły
od 24 do 30 października 2021 r. – ks. Bogusław Zeman SSP

Niedziela, 24.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 Exodus wpisał się na trwałe w świadomość kolejnych pokoleń ludu Bożego. Stał się punktem odniesienia w całej historii interpretacji jego dziejów. Prorok Jeremiasz w „Księdze pocieszenia” zapowiada nowe wyjście Izraelitów z miejsc, do których zostali przesiedleni. Ponownie będzie to wielkie dzieło zbawienia, jakiego Bóg dokona wobec ocalałej Reszty Izraela. Zbawienie dla Izraelitów to każda interwencja Boga … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 24 do 30 października 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

XXX Niedziela Zwykła, 24.10.2021r. Mk 10,46b-52 Potrzebujemy siebie wzajemnie. Ty potrzebujesz drugiego, aby Ci pokazał jaki jesteś, pokazał Jezusa. Świat współczesny będzie Ci wmawiał, że jesteś samowystarczalny, wręcz bogiem, panem swojego losu. Sytuacja, w której się znajdujemy od dłuższego czasu, w jakiejś mierze otworzyła nam oczy na to, czego być może nie dostrzegaliśmy do tej pory. Na nowo zauważyć, usłyszeć człowieka, siebie dzięki drugiemu, a w konsekwencji … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIX Tydzień Zwykły
od 17 do 23 października 2021 r. – Agnieszka Wawryniuk

XXIX Niedziela Zwykła, 17.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 53, 10-11 Proroctwo Izajasza spełniło się w Osobie Jezusa Chrystusa. Każde jego zdanie przesycone jest niepojętą treścią. Zawiera słowa, które wskazują na ogromny trud i totalny ból. Izajasz używa czasowników: miażdżyć, wydawać, dźwigać. Takie słowa przyprawiają o ciarki i poruszają do głębi. Niestety, rzadko zastanawiamy się nad ceną naszego zbawienia. Przywykliśmy już do biblijnych opisów … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 17 do 23 października 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 17.10.2021r. Mk 10,35-45 Jakim rozczarowaniem musiało być dla uczniów, nie tylko synów Zebedeusza, że nie służą temu, od którego wszystko zależy. Jakim wyzwaniem zaś – żeby Go dalej szanować i widzieć w Nim Mistrza. Byli gotowi na wszystko, żeby tylko w jakikolwiek sposób wybić się z anonimowego tłumu, zaznaczyć swą indywidualność. Przystali do Jezusa, ponieważ zdawać się mogło, że Jego autorytet uznają ludzie, żywioły, że Jego głosu słucha Bóg. A Jezus jednym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 października 2021 r. – kl. Piotr Lipiec

Niedziela, 10.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Mdr 7, 7-11 Główną osią interpretacyjną dzisiejszego pierwszego czytania jest przeciwstawienie mądrości wartościom takim jak bogactwo, zdrowie i piękno. Wydaje się, że autor natchniony stara się przede wszystkim pouczyć nas o tym jak bardzo powinniśmy pożądać mądrości: jeżeli pieniądze, zdrowie i uroda są obiektem naszej słusznej troski, to o zdobycie rozumności zobowiązani jesteśmy zabiegać z jeszcze większym … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 10 do 16 października 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

XXVIII Niedziela Zwykła, 10.10.2021 r. Mk 10, 17-27 Motywem przewodnim w opowiadaniu ewangelicznym jest postawa młodzieńca, gorliwego, pełnego ideałów, a jednak niezdecydowanego, tchórzliwego i w ostateczności egoistycznego. Jezus dostatecznie jasno skomentował tego rodzaju postawę, dlatego nad tym tematem nie trzeba za wiele się rozwodzić. Istnieją jednak wątki – z pozoru poboczne – godne zainteresowania. Otóż Jezus udziela jasnej, klarownej odpowiedzi na odwieczne pytanie, stawiane … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII Tydzień Zwykły
od 3 do 9 października 2021 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 03.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24 Dzisiejszy tekst o stworzeniu mężczyzny i kobiety dobrze jest czytać równolegle z innym fragmentem Księgi Rodzaju: 1.24-2.8. Widać wtedy wyraźnie istotę dwu-płciowości człowieka. W tym kontekście imputowanie ludziom wielopłciowości ma jednoznaczny cel – sprowadzenie stworzonego na wzór i podobieństwo Boże rodzaju ludzkiego do poziomu zwierząt, odebranie mu jego dominującej roli panowania nad stworzonym światem, aby … Zobacz cały tekst >>