Zapraszamy na czwartą część wielkopostnych rozmów – Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”.

„Siedem Słów” to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu. Słowa te są punktem wyjścia do krótkiej rozmowy i refleksji nad wydarzeniami, które dokonały się dwa tysiące lat temu na Golgocie.

Rozmowę prowadzą: Joanna Człapska z Bractwa Słowa Bożego i ks. Karol Oparcik z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

Komentarze do czytań – III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU | od 20 do 26 marca 2022 r. - ks. Mateusz Oborzyński
Rozważania ewangeliczne | od 27 marca do 2 kwietnia 2022 r. - ks. dr Adam Dynak