Zapraszamy na trzecią część wielkopostnych rozmów – Kobieto, oto syn twój, oto twoja Matka”.

„Siedem Słów” to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu. Słowa te są punktem wyjścia do krótkiej rozmowy i refleksji nad wydarzeniami, które dokonały się dwa tysiące lat temu na Golgocie.

Rozmowę prowadzą: Joanna Człapska z Bractwa Słowa Bożego i ks. Karol Oparcik z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

Komentarze do czytań – II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU | od 13 do 19 marca 2022 r. - dk. Przemysław Misior
Rozważania ewangeliczne | od 20 do 26 marca 2022 r. - dr Katarzyna Kozera