Wraz z Salve NET zapraszamy na cykl wielkopostnych rozmów. „Siedem Słów” to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu. Słowa te są punktem wyjścia do krótkiej rozmowy i refleksji nad wydarzeniami, które dokonały się dwa tysiące lat temu na Golgocie.
Rozmowę prowadzą: Joanna Człapska z Bractwa Słowa Bożego i ks. Karol Oparcik z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

Rozważania ewangeliczne | od 6 do 12 marca 2022 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Komentarze do czytań – I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU | od 6 do 12 marca 2022 r. - Klementyna Pawłowicz - Kot