Ważne

Spotkania LSB zostają zawieszone do odwołania!
Wykłady będą pojawiać się w formie wideo

W związku z ogłoszeniem w Warszawie strefy czerwonej i obowiązującym w niej ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 10 osób, zawieszamy czasowo spotkania LSB w Kościele Środowisk Twórczych. Poszczególne wykłady będą sukcesywnie nagrywane i umieszczane na naszym kanale na YouTube. O powrocie do spotkań w formie stacjonarnej będziemy informować na stronie bractwoslowa.pl i na profilu BSB na Facebooku.

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Aktualności

Komentarze do czytań – II tydzień Wielkiego Postu
od 28 lutego do 6 marca 2021 r. – dk. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 28.02.2021 r. Pierwsze czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Co musiał przeżywać Abraham? Najpierw przez wiele lat, aż do późnej starości, bezskutecznie oczekiwał na syna ze swojej umiłowanej, ale niepłodnej żony, Sary. A gdy w cudowny sposób, dzięki obietnicy samego Boga, począł się umiłowany Izaak, prawowity dziedzic, po niedługim czasie Bóg żąda od Abrahama ofiary z niego. Żąda czegoś, co wydaje się być ponad ludzkie siły. W ofierze … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28 lutego do 6 marca 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 28.02.2021 r. Mk 9, 2-10 Każdego roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół czyta fragment Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa na górze. Często się podkreśla, że chodzi o górę Tabor. Nie ma takiej informacji w Ewangelii, choć jest ona poświadczona przez starą chrześcijańską tradycję. Wydaje się, że lepiej skupić się na tym, co się wydarzyło na wysokiej górze niż na jej domniemanej nazwie. Wysokość góry oznacza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I Tydzień Wielkiego Postu
21 do 27 lutego 2021 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 21.02.2021 r. Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15 W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o zawarciu pierwszego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Po opadnięciu wód potopu Noe wraz z rodziną i zwierzętami opuścił arkę, zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę. Wówczas Bóg postanowił, że już nigdy więcej nie będzie złorzeczył ziemi. To też stało się treścią przymierza między Bogiem a Noem, które od jego imienia nazywamy noachickim. Dotyczyło … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 lutego 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

Niedziela, 21.02.2021r. Mk 1, 12-15 Rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa poprzedza Jego czterdziestodniowe odosobnienie. W tym czasie w ciszy pustyni modli się i doświadcza kuszenia. Jest to niezwykle ważna wskazówka dla wszystkich rozpoczynających jakieś dzieło lub nowy etap życia. Przed podjęciem ważnych, wiążących decyzji warto zatrzymać się, by w ciszy pozwolić Bogu mówić do swojego serca. W tej krótkiej Ewangelii kryje się też przestroga: gdzie człowiek … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień zwykły
od 14 do 20 lutego 2021 r. – kl. Rafał Mińkowski

Niedziela, 14.02.2021 r. Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46 Trąd, który jest ciężką chorobą, opisany w pierwszym wersecie czytania, bardzo ściśle wiązał się dla starożytnych Izraelitów z tym, co dziś nazwalibyśmy życiem grzesznym. Pokazuje to historia Miriam – siostry Mojżesza, która popełniła grzech, szemrząc przeciw Mojżeszowi w czasie wędrówki przez pustynię. Upomnieniem za ten występek była właśnie trwająca siedem dni choroba skóry. Choroba … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 lutego 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela, 14 lutego 2021r. Mk 1,40-45 Trędowaty – jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Czego chcesz? Pragniesz? Aby czegoś konkretnego zapragnąć, potrzebuję najpierw poznać samego siebie. Stanąć w prawdzie, nie tylko przed drugim człowiekiem, ale przed samym sobą. Spojrzeć w lustro. Boję się, bo ciągle się oszukuję, udając kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. Idealizuję siebie. A On? Ciągle o mnie walczy i jednocześnie szanuje moją wolność. Bóg … Zobacz cały tekst >>

Dzisiaj rozpoczął się II semestr Szkoły Mądrości Krzyża
Obejrzyj film, w którym o. Waldemar i o. Łukasz zapraszają na zajęcia