Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Komentarze do czytań – I tydzień wielkanocny
od 21 do 27 kwietnia 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 21.04.2019 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 Chcąc podsumować jednym zdaniem dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich, należałoby użyć wyświechtanej formuły: „Wiara jest łaską” i uzupełnić ją o epitet: „przygotowaną”. Wiara jest łaską przygotowaną, ponieważ zarówno Korneliusz, jak i Piotr, zanim dostąpią nadprzyrodzonego widzenia, po prostu spełniają swoje religijne obowiązki: centurion zwyczajnie nieustannie modlił się … Zobacz cały tekst >>

67. Najgorsze z oskarżeń Mt 12, 22-30
ks. dr Adam Dynak

W komentarzach i opracowaniach tekstów biblijnych autorzy bardzo często  podają strukturę literacką danego fragmentu, wydzielenie jej zalicza się do najważniejszych elementów pracy naukowej nad Biblią. My w naszych rozważaniach nie zajmujemy się tego rodzaju analizą słowa Bożego. Nie ignorujemy  metodologii naukowej egzegezy, ale naszemu pochylaniu się nad świętym tekstem przyświeca inny cel, który niekoniecznie wymaga dzielenia interesującego nas fragmentu na części. Tym razem jednak spróbujemy popatrzeć … Zobacz cały tekst >>

Zmiana prowadzącego LSB

Przypominamy, że jutrzejsze Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi ks. Mariusz Szmajdziński. 

Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 14 do 20 kwietnia 2019 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r. Ewangelia Procesji z palmami: Łk 19, 28-40               Uczniowie odnoszą do Jezusa fragment świątecznego Psalmu 118, dodając słowo „Król” do wersetu „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana”. A Chrystus, świadomy przecież tego, co Go czeka, jedzie na śmierć jak na święto. W gruncie rzeczy jedzie na święto swoich zaślubin z nami, choć zaślubiny będą dramatyczne. Zgodnie z proroctwem Zachariasza (Za 9, 9) … Zobacz cały tekst >>

Najlepszy ze światów?
Biblia pod lupą – 13 kwietnia 2019 r. – prof. Jakub Slawik

Zachęcamy do lektury artykułu prof. Jakuba Slawika oraz wysłuchania audycji z jego udziałem w Radiu Warszawa na 106,2 FM w sobotę, 13 kwietnia o godz. 19.10. Czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów, jak pisał Gottfried Wilhelm Leibniz? Czy analiza dwóch opisów stworzenia świata, które podsuwa nam Księga Rodzaju, może doprowadzić do takiego stwierdzenia czy wprost przeciwnie – nasz świat nie jest wcale taki dobry, a Biblia okazuje się pełna surowego i ponurego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 7 do 13 kwietnia 2019 r. – ks. Tadeusz Siewko

Niedziela, 7.04.2019 r. Pierwsze czytanie:  Iz 43, 16-21             Bóg zapowiada nowe wyjście z niewoli. Jak niegdyś Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, tak samo wyjdą z niewoli babilońskiej. Bóg zniszczy wszystkich wrogów Izraela, zgasi ich, jakby gasił tlący się knot. Ale dokona też rzeczy nowej – o ile podczas pierwszego wyjścia Izraelici przez czterdzieści lat tułali się po pustyni, żeby dojść do ziemi obiecanej, tak tutaj … Zobacz cały tekst >>