Ważne

Wydarzenia w nadchodzącym roku 2019/2020

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Bractwo wraca do regularnej pracy. Od października zapraszamy na poniedziałkowe Laboratoria Słowa Bożego oraz comiesięczne Spotkania ze Słowem Bożym. Z radością informujemy także o starcie nowych zajęć skierowanych do osób zainteresowanych dziennikarstwem: Warsztatów dziennikarstwa biblijnego. Będą one prowadzone przez dr Ilonę Bałaż. Witamy także nowego członka w zespole Laboratorium Słowa Bożego: w tym roku dr hab. Barbara Strzałkowska przybliży słuchaczom LSB zagadnienie problemu … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komenarze do czytań -XXIX tydzień zwykły
od 20 do 26 października 2019 – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 20.10.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13             Spotkanie ze słowem Bożym w kolejną niedzielę roku liturgicznego prowadzi nas na Pustynię Synajską, gdzie przebywają Izraelici po wyjściu z Egiptu. To ważny okres historii świętej. Najprawdopodobniej, owych czterdzieści lat posiada większe znaczenie dla historii zbawienia niż całe wieki w późniejszej historii Izraela. Pośród wielu doświadczeń życia na pustyni, naród wybrany musiał również zmagać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 13 do 19 października 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 13.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17 W dzisiejszym czytaniu rozważamy kwestię wiary i zaufania. Naaman uwierzył słowom proroka Elizeusza, wskutek czego został uzdrowiony. Pan okazał moc i udzielił mu swej łaski. Jesteśmy świadkami nawrócenia Naamana, uznającego wielkość i potęgę Boga Izraela i dostrzegającego wyjątkową więź, jaka łączy Jahwe z Jego ludem. Na dowód tego pragnie on zabrać ze sobą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII tydzień zwykły
od 6 do 12 października 2019 r. – Joanna Człapska

              Niedziela, 6.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Przywołana dzisiaj Księga Habakuka należy do ksiąg prorockich. Prorok w imieniu ludu zanosi do Pana lamentację, w której zarzuca Bogu bierność i brak reakcji na zło, które spotyka Jego lud. Jednak już kilka wersetów dalej widzimy, że Bogu wcale nie jest obojętne, co się dzieje z Jego ludem. Obietnica Boża jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVI tydzień zwykły
od 29 września do 5 października 2019 r. – s. Elżbieta Zakrzewska

Niedziela, 29.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 6,1a.4-7 Amos to jeden z Proroków Mniejszych Starego Testamentu, czczony jako święty, zwany prorokiem sprawiedliwości społecznej. Pochodził z Judy, czyli Królestwa Południowego, z Tekoa, oddalonego kilkanaście kilometrów od Jerozolimy. Mieszkańcy tego regionu trudnili się pasterstwem oraz uprawiali gaje oliwne. Prawdopodobnie był właścicielem stada owiec oraz gajów sykomory, stąd jego dobra znajomość sytuacji społecznej wśród ludzi biednych, … Zobacz cały tekst >>

Kursy języka greckiego i hebrajskiego na UKSW

Od roku akademickiego 2019/2020 planowane jest uruchomienie czterosemestralnych kursów języka hebrajskiego i greckiego. Kursy są dodatkową ofertą dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka biblijnego – greckiego lub hebrajskiego. Celem kursów jest przygotowanie do samodzielnej lektury Pisma Świetego.   Prowadzącymi są znani sympatykom Bractwa o. dr hab. Waldemar Linke, ks. dr hab. Krzysztof Siwek oraz mgr lic. Mateusz Krawczyk.   Zajęcia odbywają się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 22 do 28 września 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 22.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 Kiedy minie nów księżyca… – to znaczy: „Kiedy już skończy się to święto, żebyśmy mogli wrócić do pracy i dalej kantować, dorabiać się kosztem innych?” Jeden ze szczytów hipokryzji i zgorszenia: rytualne oddawanie czci Bogu w sytuacji totalnie skorumpowanego serca; ponadto dotyczące polityczno-religijnej wierchuszki. Brzmi znajomo? A to przecież opis dotyczący VIII w. przed Chrystusem. Jego twórca, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 15 do 21 września 2019 r. – dr Anna Twardziłowska

Niedziela, 15.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 32,7-11.13-14             Dzisiejsze czytanie należy do najstarszej warstwy Księgi Wyjścia i wchodzi w skład większej całości dotyczącej odnowienia przymierza. Przymierze to zostało dopiero co zawarte, a już zostało przez ten lud podeptane i to w jego elemencie konstytutywnym. To pokazuje, jak bardzo na co dzień potrzebujemy zbawienia i jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za dar zostawiony nam przez Chrystusa. Wobec tak szybkiego odwrócenia się … Zobacz cały tekst >>