Ważne

JP

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły
od 25 września  do 1 października 2016 r. – Ks dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 25.09.2016 r. Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7 Księga proroka Amosa obejmuje wyrocznie przeciw obcym narodom, Judzie i Izraelowi. Prorok zachęca do słuchania Słowa Bożego, choć ma ono formę surowej przestrogi. Ukazuje obłudę pojedynczego człowieka. Nie jest to więc miłe dla uszu. Amos jest świadomy, że tylko prawda – choćby była trudna i nie do zniesienia – prowadzi do wyzwolenia. Dlatego też … Zobacz cały tekst >>

Warsztaty Biblijno-Turystyczne AD 2016

Piękna, słoneczna, wrześniowa pogoda sprawiła, że przedłużyliśmy sobie nasze marzenia o lecie, o Podhalu i Tatrach. A tu już miesiąc minął, odkąd WB-T 2016 przeszły do historii. Pożegnaliśmy przepiękną Ziemię Góralską, która całym swoim sercem gościła nas przez ostatnie trzy lata. Jesteśmy wdzięczni Matce Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce i wszystkim tym, którzy współpracowali z nami podczas trzech kolejnych dziesięciodniowych spotkań. Oto kilka wspomnień w zdjęciach z ostatniego roku!!! … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 119 (118), 153-176 (Resz-Taw) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 119 (118), 153-176 (Resz-Taw)  /wg BT wyd. 4/ Resz 153 Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie, bo nie zapomniałem Twojego Prawa. 154 Broń mojej sprawy i wybaw mię; według Twej mowy obdarz … Zobacz cały tekst >>

lsb-2016_cover

Kalendarz spotkań Laboratorium Słowa Bożego w roku 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem spotkań Laboratorium Słowa Bożego w roku 2016/2017. Szczegółowe informacje na temat LSB »    

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 18 do 24 września 2016 r. – Kleryk Jakub Barczentewicz

Niedziela, 18.09.2016 r. Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 Amos, który nie przynależał do funkcjonujących w jego czasach bractw prorockich, lecz był tylko ubogim rolnikiem, został wybrany przez Boga by prorokować wobec Izraela. Jego misja odbywała się w okresie prosperity Królestwa Północnego, które powiekszało się i bogaciło. Jednakże bogactwa możnych rosły wskutek ucisku ubogich, a okazałość składanych ofiar służyła zamaskowaniu braku ich wewnętrznego zaangażowania. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły
od 11 do17 września 2016 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 11.09.2016 r. Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14 Czyżby autor natchniony Księgi Wyjścia zamierzał pokazać, że Mojżesz jest lepszy od Boga? Bóg płonie gniewem na niewierny lud, a Mojżesz wstawia się za swoim ludem i dopiero na prośbę Mojżesza Bóg zaniechał zła. Tylko powierzchowne spojrzenie na tekst może dawać takie odczucie. Głębsze rozważenie tekstu pokazuje szerszą treść. Widzimy tu Bożą sprawiedliwość. Nieprawość ludu … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 119 (118), 137-152 (Sade-Kof) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 119 (118), 137-152 (Sade-Kof)  /wg BT wyd. 4/ Sade 137 O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. 138 Swoje postanowienia dałeś sprawiedliwie i z pełną wiernością. 139 Gorliwość mię pożera, bo … Zobacz cały tekst >>