Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 24 do 30 czerwca 2018 r. – ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 24.06.2018 r., uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Pierwsze czytanie: Iz 49,1-6 Kiedy obchodzimy uroczystości poświęcone świętym, łatwo przychodzi nam wyobrażać sobie niesłychane łaski, którymi zostali obdarzeni. Dzisiejszy fragment z proroctwa Izajasza jest dla nas wprowadzeniem do uroczystości św. Jana Chrzciciela i jest to Druga Pieśń Sługi Pańskiego. W czterech poematach o Słudze Pańskim powoli coraz lepiej poznajemy zapowiadanego Mesjasza i rodzaj Jego posłannictwa. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły
od 17 do 23 czerwca 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 17.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24 Pan Bóg posługuje się obrazami i symbolami wziętymi z naszego codziennego życia. Drzewo w języku biblijnym oznacza człowieka. Cedr na Bliskim Wschodzie był drzewem królewskim. Piękny, wysoki, zawsze zielony, uchodził za drzewo niemalże wieczne. Drzewo to wykorzystywano przy budowie pałaców królewskich, było zatem symbolem potęgi i kogoś dostojnego, np. króla. Bóg przez usta proroka Ezechiela zapowiada, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 10 do 16 czerwca 2018 r. – ks. dr Andrzej Pawlak

Niedziela, 10.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Rdz 3,9-15 Dzisiejsze pierwsze czytanie daje nam analizę rozbicia wewnętrznego, jakie dokonuje się w człowieku po grzechu. Kiedy człowiek odkrył, że zgrzeszył, zauważył, że jest nagi. Objawiła się jego uległość wobec pożądliwości. Wcześniej, nagość nie budziła pożądliwości. Mężczyzna i kobieta żyli w prostocie wzajemnych relacji. Nie było skłonności do egoistycznego zwrócenia się w stronę drugiego człowieka jako przedmiotu użycia. Kiedy … Zobacz cały tekst >>

Do proroków o proroctwie
Biblia pod lupą – 9 czerwca 2018 r. – o. Łukasz Popko OP

Prorocy naszych czasów Prorokiem bywa nazywany potocznie ktoś, kto zrozumie mechanizmy przeszłości i teraźniejszości i trafnie przewidzi przyszłość. Zainteresowane przyszłością są szczególnie polityka i ekonomia, więc tam też ludzie poszukują usilnie autorytetów wyjaśniających świat. W świecie religii, zwłaszcza w momentach dziejowych burz albo wtedy, kiedy tradycyjne struktury lub urzędy tracą autorytet, ludzie poszukują nowych źródeł informacji i oparcia. Było tak już w czasach biblijnych, jest … Zobacz cały tekst >>

Koncert oratoryjny Polskiej Opery Królewskiej – 10 czerwca, godz.19.00

Od czasu do czasu chcielibyśmy Państwa informować o wydarzeniach artystycznych, dla  których Biblia była i jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Niektóre z nich, jak muzyka religijna Mozarta, są mocno zakorzenione w  kulturze Zachodu.

W najbliższą niedzielę, 10 czerwca, o godz. 19.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się koncert oratoryjny Polskiej Opery Królewskiej.

W repertuarze:
W.A. Mozart Te Deum
W.A. Mozart Msza Koronacyjna C-dur

Zobacz: https://www.facebook.com/events/2143034452595659/

Zmiany w grafiku LSB

Zaplanowane na czerwiec wykłady odbędą się w następującej kolejności: 11. czerwca – wykład ks. M. Szmajdzińskiego, 18. czerwca – wykład ks. L. Rasztawickiego, 25. czerwca – wykład o. W. Linke CP.   Aktualny grafik »   Przepraszamy za zmiany.

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 3 do 9 czerwca 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 3.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Pwt 5, 12-15 Praca w pewnym sensie jest celem samym w sobie – dzięki niej człowiek doskonali się wewnętrznie i moralnie, ćwicząc się w cnotach: sumienności, punktualności, uczciwości, sprawiedliwości, współpracy, umiarkowaniu… Praca przynosi poczucie sensu i przydatności, których brak doskwiera bezrobotnym bardziej niż ubóstwo materialne. Tym niewymiernym owocom pracy wtórują skutki namacalne: wytworzone produkty, osiągnięty zysk, … Zobacz cały tekst >>