Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Laboratorium Słowa Bożego 21.01.2019 r. – zmiana prowadzącego

Z powodu choroby ks. Leszka Rasztawiskiego jutrzejsze zajęcia poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke. Zapraszamy!

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień zwykły
od 20 do 26 stycznia 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke

Niedziela, 20.01.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5 Nowe imię nadane przez Boga to symboliczny początek nowego etapu życia, znak, że życie to zmieniło się w sposób zasadniczy. Nie każdemu Bóg nadaje nowe imię, ale tylko tym, którym powierza szczególne zadanie. To powołanie opiera się na fundamencie nadziei, jaką Bóg pokłada w człowieku. Bo tylko wtedy jest możliwe pójście za głosem Pana, gdy jesteśmy gotowi pozostawić za sobą swe rozczarowania, pamięć … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego

Nastąpiły zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego na miesiące styczeń i luty. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym kalendarzem. Najbliższy, poniedziałkowy wykład (21.01) na temat Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu poprowadzi ks. dr Leszek Rasztawicki. Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie ze Słowem Bożym

Już w najbliższą sobotę w domu zakonnym oo. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w godzinach od 10 do 15 odbędzie się następne Spotkanie ze Słowem Bożym. Tematem zajęć będzie „Dzień Sądu”. Zapraszamy!

56. Pójść za Nim do końca Mt 10, 34-39
ks. dr Adam Dynak

Dalsza część mowy Jezusa skierowanej do apostołów stanowi kontynuację wcześniejszych tematów, takich jak: konflikty i prześladowania z powodu wiary w Jezusa, oraz radykalna wierność wobec Niego. Interesująca nas perykopa nie tylko podejmuje te idee, ale jeszcze bardziej je pogłębia, obrazuje, wreszcie radykalizuje. Zauważamy też, że nauka Jezusa coraz wyraźniej zmierza do ogłoszenia nagrody dla tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. W pełni zostanie to powiedziane w końcowym fragmencie (Mt … Zobacz cały tekst >>

LSB – zmiana wykładowcy!

Chcielibyśmy poinformować, że dzisiejszy wykład z cyklu Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke zamiast ks. dr Mariusz Szmajdzińskiego. 

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 13 do 19 stycznia 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 13.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Przemawiajcie do serca Jeruzalem”. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiamy, to, co do nas mówi, jest przez nas słyszane, ale niekoniecznie trafia wprost do serca. Można kogoś słyszeć, ale wcale go nie słuchać. Żeby trafić wprost do czyjegoś serca, trzeba go naprawdę dobrze znać, co więcej – darzyć kogoś szczególną życzliwością. Dzisiaj Bóg mówi przez proroka Izajasza, … Zobacz cały tekst >>