Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytan liturgicznych – II Tydzień Wielkiego Postu
od 17 do 23 marca 2019 r. – Alicja Sarnocińska

Niedziela, 17.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18             Zapewne wiele razy zdarzyło nam się patrzeć w niebo w poszukiwaniu gwiazd. To one rozświetlają ciemną noc, sprzyjając wyciszeniu i kontemplacji, a niekiedy tworząc romantyczny nastrój. Ale czy kiedykolwiek udało nam się policzyć, ile dokładnie ich jest? Doliczymy się zaledwie kilku i natychmiast dostrzegamy następne. Do tego jeszcze te – „spadające”, które pojawiają się … Zobacz cały tekst >>

63. Łagodny i pokorny Mt 11, 28-30
ks. dr Adam Dynak

Jezus zwraca się do otaczających Go ludzi. Po pełnej uwielbienia modlitwie do Ojca kieruje swoją uwagę na człowieka. Ten swoisty dyptych mógłby obrazować dwa przykazania: miłości Boga i miłości bliźniego, nierozłączne, choć występujące w ściśle określonej kolejności i hierarchii znaczenia. Niektóre wydania Biblii łączą te dwa fragmenty w jedną perykopę (np. Biblia Tysiąclecia). Wydaje się, że ich rozłączność jest bardziej prawidłowa, bo akcentuje dwa odrębne … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – I tydzień Wielkiego Postu
od 10 do 16 marca 2019 r. – ks. Jakub Rosiński

Niedziela, 10.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 Przymierze jest nie tylko wypełnieniem nadanych przez Boga praw i obowiązków, ale jest także darem łaski, wynikającej z obietnic złożonych przodkom, a ich warunkiem jest dochowanie przez naród wierności i posłuszeństwo względem swego Boga. Dlatego dary przynoszone dla Boga, miały człowiekowi zesłać Bożą opiekę i błogosławieństwo. Wierzono, że życie całego wszechświata pochodzi od Boga i zostało przez Niego stworzone, a wszystko, co … Zobacz cały tekst >>

62. Jezus i Ojciec Mt 11, 25-27
ks. dr Adam Dynak

Treść perykopy różni się wyraźnie od poprzednich perykop jedenastego rozdziału  odmienną tonacją.  O ile wcześniej Jezus krytykował, żalił się, smucił, o tyle teraz pełen radości, wręcz egzaltacji, zwraca się do Ojca Niebieskiego. Interesujący nas fragment zasługuje na dodatkową uwagę z tej przyczyny, że stanowi dosyć rzadki przykład otwartej, publicznej modlitwy Jezusa. Owszem, ewangelista Jan podaje wiele przykładów takiej modlitwy Jezusa, ale w tradycji synoptycznej stanowi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VIII tydzień zwykły
od 3 do 9 marca 2019 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 03.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 4-7             Są różne kryteria oceny człowieka. Można zwracać uwagę na pochodzenie, wiek, dochody, sposób ubierania się… Współcześnie często liczy się to, ile kto ma polubień na portalach społecznościowych. Natchniony autor, Jezus, syn Syracha, wskazuje, by patrzeć na wypowiedzi danej osoby. Jest w tym teologiczna myśl. Człowiek, spośród wszystkich stworzeń, został obdarzony przez Boga … Zobacz cały tekst >>

61. Nieszczęśnicy… Mt 11, 20-24
ks. dr Adam Dynak

Przy lekturze każdego fragmentu Pisma Świętego należy zwrócić uwagę na kontekst przedstawionego wydarzenia, a może on być wieloraki: historyczny, geograficzny, społeczny, kulturowy, okolicznościowy, sytuacyjny, wreszcie literacki, teologiczny i biblijny. Wymieniliśmy najważniejsze z możliwych, choć z pewnością można by znaleźć ich jeszcze więcej. Nie zawsze trzeba korzystać z wszystkich rodzajów kontekstu. Perykopa, którą obecnie  rozważamy, stanowi dobry przykład do zastosowania w jej interpretacji tylko niektórych z przytoczonych możliwości … Zobacz cały tekst >>

Trzecia tajemnica chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego
dr Joanna Jaromin

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru (…). I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,2a.4a)         Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa spełnia się Jego obietnica o zesłaniu Pocieszyciela. Apostołowie zgromadzeni w wieczerniku usłyszeli „z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali” (Dz 2,2). W Starym Testamencie gwałtowny wiatr, czy wichura … Zobacz cały tekst >>