Ważne

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
13 czerwca 2017 r., godz. 19.00

W imieniu Zarządu i na podstawie $ 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 13 czerwca 2017 r. na godz. 19.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.15 w siedzibie oo. Pasjonistów w Warszawie ul. Zamieniecka 21. Gorąco zachęcam do uczestnictwa wszystkich Członków w Walnym Zebraniu, na którym Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie finansowe za 2016 r., jak również przedstawione … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań VI Tydzień Wielkanocny
od 21 do 27 maja 2017 r. – Mira Majdan

Niedziela, 21.05. 2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 To, że cuda i znaki dokonywane przez diakona Filipa wzbudziły wielką radość wśród mieszkańców Samarii, można uznać za całkowicie naturalne – kto z nas nie ucieszyłby się z odzyskanego zdrowia czy pokoju serca? To, że uważnie wysłuchali tego, co Filip miał im do powiedzenia, mogło płynąć po prostu z ciekawości i szacunku do „uzdrowiciela”. Ale to, że przyjęli jego … Zobacz cały tekst >>

37. Jak budować Mt 7,24-27

Ostatnim elementem nauczania Jezusa w Kazaniu na Górze jest przypowieść o dwóch sposobach zbudowania domu, która jest zobrazowaniem i swoistą kwintesencją tego, co dotychczas zostało powiedziane. To pierwsza przypowieść Jezusa, z którą spotykamy się w Ewangelii Mateusza. Posługiwanie się przypowieścią jako formą nauczania było ulubionym i często stosowanym sposobem w przepowiadaniu Jezusa. Jak przekonamy się o tym w dalszej lekturze tej Ewangelii, jedna z kolejnych wielkich mów Jezusa została … Zobacz cały tekst >>

Zmiana terminu Spotkania ze Słowem Bożym

Przypominamy, że najbliższe Spotkanie ze Słowem Bożym odbędzie się 3 czerwca, a nie  20 maja.

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny
od 14 do 20 maja 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 14.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7 W  przywołanym dzisiaj fragmencie św. Łukasz opowiada, jak tworzył się Chrystusowy Kościół. Kilkanaście wersetów wcześniej czytamy, że pierwotny Kościół zespalała miłość, że jeden duch i jednio serce ożywiało wszystkich wierzących i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32-37). Obraz niemalże doskonały i nagle pojawia się jakaś rysa… Helleniści (prawdopodobnie chodzi … Zobacz cały tekst >>

IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny już za nami

Tydzień, w którym Bractwo Słowa Bożego zaprosiło Państwa do spojrzenia na Biblię jako na „mądrą Księgę” w cyklu krótkich audycji autorstwa Mateusz Krawczyka emitowanych na antenie Radia Warszawa (pisaliśmy o tym tutaj: http://bractwoslowa.pl/biblia-madra-ksiega-audycje-na-ix-ogolnopolski-tydzien-biblijny/). Dzięki uprzejmości Radia Warszawa ci, którzy nie mogli posłuchać audycji w trakcie weekendu majowego w godzinach jej emisji, będą mieli możliwość zrobić to za pośrednictwem Internetu. Audycje są dostępne na stronie Radia Warszawa pod adresem: … Zobacz cały tekst >>

Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba
Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.

Źródło: Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny
od 7 do 13 maja 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 7.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a.36-41 Tak brzmi i tak działa prawdziwe zaproszenie do nawrócenia, natchnione przez Ducha Świętego. Piotr w oszczędnych słowach wspomina grzech swoich słuchaczy, za to z naciskiem ogłasza spełnienie przez Boga nadziei błądzącego ludu – nadejście „roku łaski” (por. Łk 4, 19) na przekór odrzuceniu Mesjasza. Oto zabity przez ludzi Dawca życia stał się zwycięzcą swojej … Zobacz cały tekst >>