Ważne

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły
od 13 do 19 sierpnia 2017 r. – Ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 13.08.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13   Wielkomiejski szał, hałas, gonitwa, wzrost, przyspieszenie wydajności produkcji, zagęszczenie spotkań, wydarzeń, nerwica konsumpcyjna nie robią spacji, miejsca dla Pana i zdrowego rozsądku. W wichurze, trzęsieniu ziemi, ogniu, wielkich żywiołach natury, szale, nieładzie, powierzchowności nie było Pana. W ciszy i łagodnym powiewie przemówił Pan. Wszystko wokół nas skrupulatnie zaplanowane i zorganizowane nie pozostawia miejsca dla Pana. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVIII Tydzień Zwykły
od 6 do 12 sierpnia 2017 r. – Pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy w RP, Społeczność Chrześcijańska Północ, Warszawa)

Niedziela, 6.08.2017 r., święto Przemienienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dn 7, 9-10.13-14 Wizja tronu, na którym zasiadł Bóg w otoczeniu niezliczonych, służących Mu, istot niebiańskich, następuje bezpośrednio po wizji czterech bestii wychodzących z morza, symbolizujących zaborcze imperia. Gdy otwarto księgi, rozpoczął się przewód sądowy. Starowieczny, dosłownie: „stary co do dni”, którego szata była biała jak śnieg, a Jego włosy jak czysta wełna, objawia się tutaj … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVII Tydzień Zwykły
od 30 lipca do 5 sierpnia 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela 30.07.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 3,5. 7-12 „Proś o to, co mam ci dać”. Biblia Tysiąclecia dobrze tłumaczy enigmatyczne słowa Boga skierowane do Salomona, gdyż nie poddaje się pokusie dodania zwyczajowego „o co chcesz”. W miarę rozwoju dialogu dowiadujemy się, że wypełnienie przez Boga prośby, do wyrażenia której Salomon zostaje upoważniony, obwarowane jest jednym warunkiem: zgodnością jego woli z wolą Bożą. Pan postanawia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły
od 23 do 29 lipca 2017 r. – Ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 23.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 12, 13. 16-19 Czytamy dziś fragment większej całości ukazującej działanie Bożej Mądrości w historii świata. Zadziwia fakt, że każde wydarzenie i losy różnych narodów – także tych wrogo nastawionych do Izraela i czasem wyraźnie mu szkodzących – według autora natchnionego ukazują dobroć zamysłu Pana Boga. Autor wspomina więc łagodność Boga wobec buntujących się na pustyni Izraelitów, wobec … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły
od 16 do 22 lipca 2017 r. – Michał Gołąb

Niedziela, 16.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 W dzisiejszych czytaniach pojawiają się motywy: siewcy, ziarna, gleby, plonu i one wprowadzają nas w rzeczywistość królestwa Bożego, które jest już wśród nas. Trzeba je zobaczyć, co nie zawsze jest łatwe, i w nim uczestniczyć. Prorok Izajasz, przekazuje wyrocznię Pana, a On porównuje skuteczność swojego słowa do deszczu, który spada z nieba i tam nie powraca, póki nie użyźni ziemi. Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły
od 9 do 15 lipca 2017 r. – ks. Bartosz Mitkiewicz

Niedziela, 9.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 Prorok Zachariasz mówi o królestwie mesjańskim, a dokładniej o Królu Pokoju. Istnieją duże rozbieżności wśród badaczy starających się ustalić sytuację historyczną, w której powstały mowy zawarte w rozdz. 9-14. Cel Proroka jest jasny, chce on podać ludowi przykład: Bóg teraz i w przyszłości będzie czynił podobnie, jak w przeszłości postępował z Judą i Efraimem oraz obcymi narodami. Król opisany w tym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIII Tydzień Zwykły
od 2 do 8 lipca 2017 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 2.07.2017 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4,8–11.14–16a Wielki prorok Elizeusz, ilekroć przechodził przez Szunem, zawsze był goszczony przez pewną bogatą kobietę. Zauważmy, że jej gościnność była przeogromna, bowiem zapewniała mu dużo lepsze warunki do zatrzymania się i odpoczynku w drodze, niż było to konieczne. Jej serdeczność, otwartość i gościnność płynęły prosto z serca. Tekst nic nam nie mówi, żeby ta kobieta kiedykolwiek liczyła na jakieś wynagrodzenie lub … Zobacz cały tekst >>