Ważne

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 26  marca do 1 kwietnia  2017 r. – Ks. Arkadiusz Fliszkiewicz

  Niedziela, 26.03.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1b.  6-7. 10 -13a Dzisiejsze  czytanie  przypomina nam , że Bóg  nie ma względu  na osoby.  Dla Boga nie  ma znaczenia, ile kto ma  lat, jakie posiada tytuły  naukowe, czy jest  biedny czy  bogaty . Bóg  patrzy  na serce  i  obdarza łaską, i  błogosławieństwem tych  , których sam  wybiera i posyła  do  konkretnych  … Zobacz cały tekst >>

Pozostałości starożytnych amfor, Perast, Czarnogóra (fot. J. Jaromin)

Wprowadzenie do archeologii biblijnej – Cz. II

Po zarysie historycznym i źródłach archeologii przyszedł czas na kwestie dotyczące szeroko pojętej chronologii. Warto zatem przyjrzeć się najpierw okresom archeologicznym, jak też możliwościom związanym z datowaniem, ponieważ te kolejne warstwy, architektura, ceramika czy odłamki kości, o których wspominał Silberman, są ściśle związane z czasem… Okresy archeologiczne w Palestynie Poruszając zagadnienie archeologii biblijnej, poruszamy się głównie, choć jak wiadomo – to nie jest … Zobacz cały tekst >>

Psalm 146 (145) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 146 (145)  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, 2 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. 3 … Zobacz cały tekst >>

Niedziela biblijna w Wieliszewie

W ostatnią niedzielę 19 marca  odbyła się kolejna niedziela biblijna zorganizowana przez nasze bractwo. Tym razem zaprosiła nas parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Hasłem  tej niedzieli był werset: ​​„Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” ( J 4,14a) Słowo Pańskie pomagał zgłębiać nam oraz całej wspólnocie parafialnej ks. dr Mirosław Jasinski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana … Zobacz cały tekst >>

Msza św. z okazji 20 rocznicy RZK AW

24 marca w Świątyni Opatrzności Bożej o godz.18 rozpocznie się msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego. Po mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej. Tegoroczne wielkopostne spotkanie modlitewne członków wszystkich ruchów obecnych w Radzie Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej będzie miało szczególny charakter. 25 lutego minęła bowiem 20 rocznica zatwierdzenia przez kardynała Józefa Glempa Zasad działania RZK AW. W tym szczególnym miejscu możemy … Zobacz cały tekst >>

34. Nasza brama i droga Mt 7,13-14

Ten krótki tekst na temat bramy i drogi wiodących do zbawienia przywodzi na myśl nauczanie Kościoła wyrażone w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II Dei Verbum: „Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej Księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały przekazane Kościołowi” (KO … Zobacz cały tekst >>

Psalm 145 (144) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 145 (144)  /wg BT wyd. 4/ 1 Pieśń pochwalna. Dawida. Alef         Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Bet          2 Każdego dnia będę … Zobacz cały tekst >>