Ważne

Wydarzenia w nadchodzącym roku 2019/2020

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Bractwo wraca do regularnej pracy. Od października zapraszamy na poniedziałkowe Laboratoria Słowa Bożego oraz comiesięczne Spotkania ze Słowem Bożym. Z radością informujemy także o starcie nowych zajęć skierowanych do osób zainteresowanych dziennikarstwem: Warsztatów dziennikarstwa biblijnego. Będą one prowadzone przez dr Ilonę Bałaż. Witamy także nowego członka w zespole Laboratorium Słowa Bożego: w tym roku dr hab. Barbara Strzałkowska przybliży słuchaczom LSB zagadnienie problemu … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 10 do 16 listopada 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 10.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Czym różni się fanatyzm od gorliwości (przypartej do muru wierności)? Jak zdiagnozować pobożność patologiczną, a jak zdrową? Można przecież być aż tak zaślepionym „jedyną słuszną” „ideą” Boga – nigdy z „osobą” Boga prawdziwie się nie spotkawszy – by w Jego imię dokonywać ataków terrorystycznych lub, na poziomie powszednim, niszczyć samego siebie bądź zatruwać … Zobacz cały tekst >>

81. Opróżnianie sieci Mt 13, 47-53
ks. dr Adam Dynak

Ostatni obraz z serii  nauczania Jezusa w przypowieściach zawarty w Mt 13 również czerpie z codziennego życia mieszkańców Galilei,  w odróżnieniu jednak od wcześniejszych obrazów ten najbardziej wydobywa ich rys eschatologiczny. Owszem, motyw końca świata  wystąpił już w przypowieści o pszenicy i chwaście, ale wyraźnie ujawnił się dopiero w Jezusowym wyjaśnieniu (Mt 13, 36-43), natomiast w samej przypowieści nie od razu można go było dostrzec. W przypowieści o sieci Jezus bezpośrednio … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI tydzień zwykły
od 3 do 9 listopada 2019 r. – Maciej Siekierski

  Niedziela, 3.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: Mdr 11,22-12,2 Księga Mądrości to spisane w hellenistycznej odmianie greki świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego. Jej powstanie datuje się na początki rzymskiego panowania w Aleksandrii. Autor tej najmłodszej w Starym Testamencie Księgi adresuje ją do diaspory, gdzie czystość wiary w kontakcie z życiem społecznym, środowiskiem kulturowym i doktrynami filozoficznymi świata pogańskiego jest wystawiana na próbę podobną do tej, na jaką świat … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXX tydzień zwykły
od 27 października do 2 listopada 2019 r. – Alicja Sarnocińska

  Niedziela, 27.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18  „Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.” Widzi On całą prawdę o każdym z nas i dostrzega, kto szuka Go szczerym sercem. Boga i człowieka łączy niewidzialna nić, którą jest szczerość, prawość i pokora. Dzięki temu człowiek nigdy nie jest pozostawiony sam sobie. Bóg zawsze okazuje mu hojność, lecz człowiek nie zawsze jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań -XXIX tydzień zwykły
od 20 do 26 października 2019 – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 20.10.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13             Spotkanie ze słowem Bożym w kolejną niedzielę roku liturgicznego prowadzi nas na Pustynię Synajską, gdzie przebywają Izraelici po wyjściu z Egiptu. To ważny okres historii świętej. Najprawdopodobniej, owych czterdzieści lat posiada większe znaczenie dla historii zbawienia niż całe wieki w późniejszej historii Izraela. Pośród wielu doświadczeń życia na pustyni, naród wybrany musiał również zmagać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 13 do 19 października 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 13.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17 W dzisiejszym czytaniu rozważamy kwestię wiary i zaufania. Naaman uwierzył słowom proroka Elizeusza, wskutek czego został uzdrowiony. Pan okazał moc i udzielił mu swej łaski. Jesteśmy świadkami nawrócenia Naamana, uznającego wielkość i potęgę Boga Izraela i dostrzegającego wyjątkową więź, jaka łączy Jahwe z Jego ludem. Na dowód tego pragnie on zabrać ze sobą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII tydzień zwykły
od 6 do 12 października 2019 r. – Joanna Człapska

              Niedziela, 6.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Przywołana dzisiaj Księga Habakuka należy do ksiąg prorockich. Prorok w imieniu ludu zanosi do Pana lamentację, w której zarzuca Bogu bierność i brak reakcji na zło, które spotyka Jego lud. Jednak już kilka wersetów dalej widzimy, że Bogu wcale nie jest obojętne, co się dzieje z Jego ludem. Obietnica Boża jest … Zobacz cały tekst >>