Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Zdjęcia i nowe informacje o Warsztatach Biblijnych

Na stronie Warsztatów Biblijnych znalazły się już galeria zdjęć i podsumowanie tegorocznego wyjazdu oraz zapowiedź Warsztatów przyszłorocznych, które odbędą się w Wadowicach w terminie 7-17.08.2019 r.

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 14 do 20 października 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 14.10.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 7,7-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Mądrości stanowiącej pomost między hellenizmem a judaizmem. Księga jest zaadresowana do wspólnoty żydowskiej, która próbuje odnaleźć się w świecie hellenistycznym ukierunkowanym materialistycznie. W rozdziale siódmym Księgi Mądrości znajdujemy wyznanie Salomona. Prosił on Boga o mądrość, a otrzymał od Stwórcy o wiele więcej, ponieważ wraz z mądrością przychodzą inne dary. Salomon pragnął i szukał mądrości, … Zobacz cały tekst >>

49. Uzdrowienie niewidomych Mt 9, 27-31

W naszej lekturze Ewangelii Mateusza znajdujemy się w sekcji, gdzie spotykamy swoiste skondensowanie cudownej działalności Jezusa w uzdrawianiu ludzkich chorób. Właściwie z podobną sytuacją spotkaliśmy się w rozdziale ósmym. Po długiej serii cudów Mateusz czyni krótką przerwę, opisując powołanie Mateusza i przytaczając naukę Jezusa na temat postu, by znowu, z podobną do wcześniejszej intensywnością, relacjonować uzdrowicielską działalność Jezusa. Bezpośrednio po wskrzeszeniu dziewczynki, który to cud ewangelista opisał wraz z uzdrowieniem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXVII tydzień zwykły
od 7 do 13 października – Katarzyna Dzierżanowska

Niedziela, 7.10.2018 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 2,18-24 Jan Paweł II w (wspaniałych!) katechezach środowych komentuje dzisiejsze czytanie, a przedstawioną sytuację określa jako pierwotną samotność człowieka. Człowiek nazywając zwierzęta, poszukuje swojej tożsamości. Odkrywa jednak, że jest SAM. Samotność oznacza zatem podmiotowość człowieka. Jest wyosobnieniem się od zwierząt, odkryciem relacji „do”, oczekiwaniem na komunię osób. Gdy człowiek zdobywa tę samoświadomość, Pan Bóg … Zobacz cały tekst >>

Trzecia tajemnica bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
o. dr hab. Waldemar Linke CP

Jezus z Nazaretu, potomek Dawida, był królem. Na to przyszedł na ziemię. „Piłat zatem powiedział do Niego: ‘A więc jesteś królem?’ Odpowiedział Jezus: ‘Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Łatwiej nam widzieć w Nim syna cieśli, pozamałżeńskie dziecko Maryi, osobę uznaną za niezrównoważoną przez swych braci. Bliższy nam jest biedny wędrowny rabbi z Nazaretu, przyjaciel celników i grzeszników. … Zobacz cały tekst >>

48. Kolejne cuda Jezusa Mt 9,18-26

Perykopa opowiada o dwóch cudach Jezusa: uzdrowieniu kobiety cierpiącej od nieuleczalnego upływu krwi i wskrzeszeniu zmarłej dziewczynki. Relacja o tych dwóch uzdrowieniach przeplata się wzajemnie: po wprowadzeniu do cudu wskrzeszenia następuje opowiadanie o uzdrowieniu kobiety, po czym narrator powraca do cudu wskrzeszenia, aby go sfinalizować. Ten rodzaj narracji egzegeci nazywają terminem sandwich ‘kanapka’. Podobny fenomen występuje szczególnie w Ewangelii Marka, u pozostałych synoptyków również spotykamy się … Zobacz cały tekst >>

Komentarz do czytań mszalnych – XXVI tydzień zwykły
od 30 września do 6 października 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 30.09.2018 r. Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29 Tekst o rozciągnięciu Mojżeszowego charyzmatu na szersze gremium pokazuje, że biblijna wizja Ludu Bożego nie jest klerykalna i nikt nie ma monopolu na Ducha Świętego. Istnieje wprawdzie hierarchia – w następnych rozdziałach Bóg upomni się o przywództwo Mojżesza wobec buntu Miriam i Aarona (por. Lb 12, 1-8), oraz ukarze wywrotowe stronnictwo Koracha, Datana i Abirama (por. Lb 16, 1-3.8-11.27.32-35) … Zobacz cały tekst >>