Ważne

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Aktualności

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 27 września do 3 października 2020 r.

Niedziela, 27 września Mt 21, 28-32 Przypowieść Jezusa odnosi się do sytuacji, którą zastał On na świecie. Pierwszy syn obrazuje wszystkich grzeszników. Na pewnym etapie swojego życia grzesznym postępowaniem powiedzieli Bogu – nie! Dzięki spotkaniu z Jezusem opamiętali się, nawrócili i przyjęli naukę Ewangelii, radując tym samym Boga. Drugi syn jest przedstawicielem faryzeuszów. Starali się oni żyć po Bożemu w wymiarze duchowym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVI tydzień zwykły
od 27 września do 3 października 2020 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 27.09.2020 r.  Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28 To czytanie jest dobrym preludium do dramatu Hioba, którym zajmiemy się od jutra. Prorok Ezechiel jednoznacznie przekreśla osadzoną głęboko w mentalności Izraelitów (czy aby nie ludzi w ogóle?) ideę „grzechu międzypokoleniowego”. Niewiele wcześniej przedstawił go skrótowo i humorystycznie w formie maksymy: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 20 do 26 września 2020 r. – Ks. Waldemar Kluz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 20.09.2020 r.  Pierwsze czytanie: Iz 55, 6-9  To słowo nie pozwala pozostawać w sennym letargu. Bóg szuka człowieka, przyszedł szukać i znaleźć to, co się zgubiło. Czego szukacie? Kogo szukacie? Bóg wie, kogo i czego szuka. Człowiek w wirze życia, a często także w stanie wyobcowania, nie wie ani kogo, ani czego szuka. Słowo Pana, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 20 do 26 września 2020 r.

Niedziela, 20 września Mt 20, 1-16a Nauka Jezusa zawsze intrygowała, a niekiedy nawet bulwersowała. Tak jest do dzisiaj, a przytoczona przypowieść o robotnikach w winnicy jest tego ewidentnym przykładem. Egoistyczny, wyrachowany człowiek nie zawsze umie uchwycić ton logiki Bożego miłosierdzia. Bóg daje możliwość zbawienia każdemu człowiekowi. Każdego pragnie uczynić doskonale szczęśliwym. I to jest najważniejsze. Każdy posiada swoją, niepowtarzalną drogę do tego szczęścia, tak jak życie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 13 do 19 września 2020 r. – kl. Rafał Mińkowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 13.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Syr 27,30-28,7 W pierwszym czytaniu autor natchniony wskazuje, że to Bóg jest ostatecznym odniesieniem wszystkich czynów ludzi. To On karze mściwych i On przebacza przebaczającym. My sami jesteśmy zbyt słabi, aby zniweczyć skutki naszego złego postępowania. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Chociaż … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 13 do 19 września 2020 r.

Niedziela, 13 września Mt 18, 21-35 Dziesięć tysięcy talentów to równowartość trzystu czterdziestu ton złota. Suma niewyobrażalna i nierealna. Dlaczego dłużnik króla był tak lekkomyślny, że zaciągnął tak ogromny, niewypłacalny dług? Dlaczego z kolei król był tak zaślepiony, że pożyczył komuś tyle pieniędzy? Opowiadając tę przypowieść, Pan Jezus pragnie uzmysłowić nam relacje pomiędzy Bogiem a grzesznikiem. Miłosierny Bóg jest jeszcze bardziej wielkoduszny wobec człowieka … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII tydzień zwykły
od 6 do 12 września 2020 r. – s. Elżbieta Zakrzewska CSC

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 6.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 33, 7-9 Okres niewoli babilońskiej jest czasem, w którym Bóg działa poprzez proroków. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy upominający głos proroka Ezechiela, który zmagał się z niewiarą swoich rodaków w moc Boga Izraela. Prorok został wezwany, aby głosić słowo Boże wszystkim. W dzisiejszych czasach mamy wielu proroków: … Zobacz cały tekst >>