Aktualności

No thumbnail available

Komentarze do czytań XIII Tydzień Zwykły | od 26 czerwca do 2 lipca 2016 r. - Radek Mucha CP

Niedziela, 26.06. 2016 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19,16b. 19-21 Powołanie Elizeusza nastąpiło w sposób nietypowy, symboliczny gest   nałożenia płaszcza Eliasza rozpoczął jego misję prorocką Przypominają się[...]
20. Nie przysięgajcie Mt 5, 33-37

20. Nie przysięgajcie Mt 5, 33-37

W nauczaniu Jezusa, zredagowanym przez św. Mateusza Ewangelistę jako Kazanie na Górze, znalazła swoje miejsce także kwestia przysięgania, ujęta w konwencji kolejnej antytezy. Z łatwością[...]
No thumbnail available

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły | od 19 do 25 czerwca 2016 r. - Waldemar Jakuboze

Niedziela,19.06.2016 r. Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11 Ten fragment proroctwa Zachariasza, cytowany w ewangelii Mateusza 24, ewangelii Jana 19 i Apokalipsie 1 ma charakter eschatologiczny, zapowiadający przyjście[...]
19. Przeciw rozwodom Mt 5,31-32

19. Przeciw rozwodom Mt 5,31-32

Kolejna antyteza w Jezusowym Kazaniu na Górze dotyczy rozwodów. Wiele edycji Pisma Świętego łączy w jedną perykopę wypowiedź Jezusa odnoszącą się do szóstego przykazania i[...]
No thumbnail available

Komentarze do czytań XI Tydzień Zwykły | od 12 do 18 czerwca 2016 r. - Kleryk Mateusz Nycz

Niedziela, 12.06.2016 r. Pierwsze czytanie: 2 Sm 12,1.7-10.13 Z tych sześciu wersetów, składających się na dzisiejsze pierwsze czytanie, należy wyciągnąć dwie prawdy. Jedna dotyczy wizji Boga Starego[...]
Psalm 114 (113 A)  /wg BT wyd. 4/

Psalm 114 (113 A) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 114[...]
18. Obnażone cudzołóstwo (Mt 5,27-30)

18. Obnażone cudzołóstwo (Mt 5,27-30)

W naszym pielgrzymowaniu po ścieżkach Kazania na Górze spotykamy kolejną antytezę w nauczaniu Jezusa dotyczącą przykazania Nie dopuścisz się cudzołóstwa. Podobnie jak w przypadku przykazania[...]