Ważne

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża 2017/2018
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Jak czytać Pismo Święte?

Wczorajszą niedzielą rozpoczęliśmy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Przez cały tydzień zapraszam o godz. 14.15 do słuchania audycji w Radiu Warszawa i do wspólnego pochylenia się nad jednym pytaniem: Jak czytać Pismo Święte? Każdego dnia, od poniedziałku do piątku,  będziemy zgłębiać różnice w podejściach do Biblii i szukać sposobu, w jaki poznawać Pismo i… Boga.   Gośćmi audycji będą: poniedziałek: o. dr hab. Waldemar Linke CP Biblista, wykładowca na UKSW   wtorek: … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień wielkanocny
od 15 do 21 kwietnia 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 15.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15.17-19 Czytania trzeciej niedzieli wielkanocnej, jak i całego nadchodzącego tygodnia, przenoszą nas w czasy pierwszej wspólnoty Kościoła. Codzienna w tym tygodniu lektura Dziejów Apostolskich ukazująca to, czym żył Kościół pierwszych uczniów Chrystusa, daje przykład nam, którzy pozostajemy dziś w radości paschalnej i którzy, tak jak owa wspólnota z pierwszego wieku, w swoim życiu staramy się przeżywać jak … Zobacz cały tekst >>

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba
Biblia pod lupą – 14 kwietna 2018 r. – dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba1 List Jakuba należy do najbardziej enigmatycznych i niejednoznacznych tekstów nie tylko nowotestamentowych, ale też wczesnochrześcijańskich2. Nie wiadomo, przez kogo i kiedy został napisany, choć preskrypt wymienia imię nadawcy – Jakub. W ciągu wieków pojawiały się najróżniejsze hipotezy – od Jakuba apostoła, brata Jana, syna Zebedeusza, poprzez Jakuba, brata Pańskiego, zwanego Sprawiedliwym (ta zyskała największą popularność), aż do symbolicznego użycia popularnego wśród Żydów … Zobacz cały tekst >>

LSB – zmiany w grafiku

W kwietniu nie będzie wykładu ks. Mariusza Szmajdzińskiego. Odbędą się za to dwa wykłady ks. Leszka Rasztawickiego (16 i 23 kwietnia). Ksiądz Mariusz Szmajdziński poprowadzi wykłady 14 i 28 maja. Przepraszamy za zmiany w programie i prosimy o zapoznanie się z nowym grafikiem LSB.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Interpretacja Biblii w Kościele – 18 kwietnia 2018 r.

Interpretacja Biblii w Kościele – 18 kwietnia 2018 r. W środę 18 kwietnia na UKSW  w Warszawie odbędzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Interpretacja Biblii w Kościele. Konferencja rozpocznie się o godz.9.30. Więcej informacji o programie na plakacie. Zapraszamy.

Idźcie i głoście: Apostoł też człowiek
Barbara Gańczyk

Po perfekcyjnych wykładach w ramach Laboratorium Słowa Bożego  i Spotkań ze Słowem Bożym Bractwa Słowa na razie jeszcze starcza mi odwagi, żeby komentować Ewangelie i wypowiadać swoje spostrzeżenia. To gorliwość neofitki, której wydaje się, że odkrywa, choć przecież dawno jest odkryte. Gdyby jednak analityk laboratoryjny chciał sprawdzić oddziaływanie Słowa na adeptów, zgłaszam się do udziału w badaniach. Zaczęłam czytać Pismo św. jako tekst literacki. Przedarłam się przez dżunglę obfitości Starego … Zobacz cały tekst >>

LSB – 9 kwietnia 2018 r.

Zamiast zaplanowanego na dziś wykładu ks. Mariusza Szmajdzińskiego, odbędzie się wykład o. Waldemara Linke. Przepraszamy za zmiany w programie.