Ważne

IMG_1220

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

JP

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

36205617

Psalm 137 (136) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 137 (136)  /wg BT wyd. 4/ 1 Nad rzekami Babilonu – tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon.   2 Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy.   3 Bo tam … Zobacz cały tekst >>

komentarze

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły
Dr hab. Marek Kita – od 22 do 28 stycznia 2017 r.

Niedziela, 22.01.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3 Izajasz całe wieki przed Chrystusem ogłaszał Dobrą Wiadomość (Ewangelię). Gdy mowa o wkraczaniu Boga w nasze życie, to jest to zawsze Dobra Wiadomość, a „Dzień Pański” – moment, gdy Bóg na powrót w pełni zakróluje – będzie „straszny” (Jl 2, 11; 3,4) tylko z punktu widzenia ludzkiej perwersji, w perspektywie ucieczki przed światłem w mrok (por. J 3, 19). … Zobacz cały tekst >>

Enniscorthy_St._Aidan's_Cathedral_East_Aisle_Third_Window_Evangelist_Matthew_Detail_2009_09_28

30. Zaufaj Bogu Mt 6, 25-34

Temat dóbr materialnych pojawiał się już w Kazaniu na Górze. Wielokrotne podejmowanie tej kwestii świadczy o zainteresowaniu Jezusa postawą Jego uczniów odnośnie do spraw doczesnych. Tym razem, rozwijając ten temat, Nauczyciel odwołuje się do przykładów z historii Izraela i z obserwacji codziennego życia, co będzie zresztą częstym zabiegiem oratorskim w Jego przepowiadaniu. Pobieżna lektura interesującej nas perykopy sprawia wrażenie, iż paradoksalnie Jezus w swojej argumentacji balansuje … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 136 (135) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 136 (135)  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.   2 Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.   3 … Zobacz cały tekst >>

komentarze

Komentarze do czytań II Tydzień Zwykły
od 15 do 21 stycznia 2017 r. – Wojciech Żmudziński SJ

Niedziela, 15.01.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 3.5-6 Podźwignięcie jednego narodu i troska o ocalałych to zbyt mało. Ustami proroka Izajasza Bóg zapowiada powszechność zbawienia. Czy zatem wszyscy będą podźwignięci, ocaleni, zbawieni? Słowa proroka są jednoznaczne. Bóg zatroszczy się o każdego człowieka. Nie wiemy jednak, czy każdy tę troskę przyjmie, czy zechce przejrzeć na oczy i skierować swoje kroki ku światłości przychodzącej … Zobacz cały tekst >>

800px-August_Cieszkowski

„Biblia pod lupą” – 14 I 2017

Zapraszamy do lektury artykułu Tomasza Herbicha pt. „Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego” wprowadzającego w tematykę dzisiejszej audycji.
Zobacz artykuł >>

36205617

Psalm 135 (134) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 135 (134)  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, 2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach daomu Boga naszego.   3 Chwalcie Pana, bo … Zobacz cały tekst >>