Ważne

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkanocny
od 23 do 29 kwietnia 2017 r. – Michał Kęska

Niedziela Miłosierdzia, 23.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 42-47 Dziś dzień niezwykły. Jezus objawia swoje Miłosierdzie, przychodzi jako Ten, który kocha i przebacza. Tak jak do braci z  dzisiejszego czytania, którzy trwają w nauce Apostołów i we wspólnocie. Czy dziś widzę znaki, które On czyni? Czy odchodząc od konfesjonału, widząc jak rosną moje dzieci, widzę, że On jest miłosierny? Ten sam, który rozdaje chleb, Ten sam, który chce, … Zobacz cały tekst >>

Psalm 150 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 150  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkanocny
od 16 do 22 kwietnia 2017 r. – kl. Mateusz Nycz

Niedziela, 16.04.2017 r. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34b.37-43 Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Na usta cisną się słowa świętego Piotra, które skierował  do domu Korneliusza, poganina: „Wiecie, co się działo w całej Judei. […] Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Znam, i co z tego wynika? Korneliusz znał je z plotek. Jednak wpływ na jego życie miały dopiero od momentu, kiedy uwierzył.  Jakie znaczenie … Zobacz cały tekst >>

Psalm 149 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 149  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu … Zobacz cały tekst >>

Psalm 148 /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 148  /wg BT wyd. 4/ 1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!   2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!   3 Chwalcie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań Wielki Tydzień
od 9 do 15 kwietnia 2017 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Palmowa, 9.04.2017 r. Ewangelia: Mt 21,1-11 Przyjazd Jezusa do Jerozolimy był dopełnieniem Jego dotychczasowej ziemskiej misji. W nim wypełniły się liczące sobie wiele stuleci proroctwa o królu przerastającym nawet samego Dawida, bo przysłanym przez Boga i mającym moc ustanowienia królowania Bożego na ziemi. Dawid był po ludzku słaby i błądził. Upominali go wtedy prorocy. Jezus sam jest prorokiem, który niesie pochodzące od Boga słowa … Zobacz cały tekst >>

Warsztat egzegety XXI wieku – narzędzia, z których warto korzystać, studiując Biblię
Michał Wilk (redaktor naczelny portalu ORYGENES+), 8 kwietnia 2017 r.

Szanownym Słuchaczom audycji „Biblia pod lupą” i czytelnikom portalu Bractwo Słowa Bożego proponuję przegląd trzech mniej znanych, ale bardzo ciekawych tłumaczeń Biblii oraz omówienie narzędzi, z których warto korzystać, studiując Pismo Święte. W niniejszym artykule w punktach zostaną podane narzędzia i linki, natomiast w audycji radiowej narzędzia te zostaną omówione szerzej. W rozmowie z Panem Redaktorem omówię także kilka przykładowych metod, dzięki którym – stosując omówione narzędzia – … Zobacz cały tekst >>