Ważne

Szkoła Mądrości Krzyża 2018/2019
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin … Zobacz cały tekst >>

Informacja o członkostwie BSB w CBF

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej. Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, … Zobacz cały tekst >>

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 14 do 20 lipca 2019 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 14.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14             Gdyby zadać sobie pytanie o to, czym jest świętość, albo lepiej – na czym polega świętość, to odpowiedź na tak postawione pytania znajdziemy na początku dzisiejszego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Nie przypadkowo właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się jest wyrazem miłości do Boga, a także … Zobacz cały tekst >>

76. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy Mt 13, 18-23
ks. dr Adam Dynak

W naszej lekturze Ewangelii Mateusza ponownie spotykamy się z przypowieścią o siewcy. Jezus opowiedział przypowieść (Mt 13, 3-9), ale nie opatrzył jej żadnym wyjaśnieniem. W narracji Ewangelii bezpośrednio po niej następuje wypowiedź, w której Jezus tłumaczy ogólny sens nauczania w przypowieściach i dopiero po tym wprowadzeniu  rozpoczyna wyjaśnianie opowiedzianej wcześniej przypowieści. Niektórzy egzegeci twierdzą, że to wyjaśnienie nie pochodzi od Jezusa, ale jest tworem pierwszych chrześcijan. Według takich kryteriów autorstwo wielu fragmentów … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV tydzień zwykły
od 7 do 13 lipca 2019 r. – Jadwiga Siewko

Niedziela, 7.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 66, 10. 12-14c             Powyższe czytanie możemy odczytywać, jako dotyczące życia doczesnego. Zwykle, doświadczając trudności, prosimy Boga o odmianę naszego losu i gdy czujemy, że zostaliśmy wysłuchani, cieszymy się. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy przez dłuższy czas się o coś modlimy, a sytuacja się nie zmienia. W takim wypadku często wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał, że nie słyszy naszego … Zobacz cały tekst >>

75. Nauczanie w przypowieściach Mt 13, 10-17
ks. dr Adam Dynak

W układzie Jezusowych przypowieści (Mt 13) spotykamy ciekawy zabieg taktyczny. Ma  on związek z naszym fragmentem, swoistą introdukcją wyjaśniającą zasadność nauczania ludzi w formie przypowieści. Jest to introdukcja różniąca się od tej, którą  poznaliśmy w początkowych wersetach tego rozdziału (Mt 13, 1-3) jako komentarz ewangelisty.  Introdukcja, o której teraz mówimy, jest autorstwa Jezusa. Ciekawa rzecz, że nie występuje ona na początku rozdziału, ale właśnie w tym miejscu po przytoczeniu … Zobacz cały tekst >>

Rozważania do czytań – XIII Tydzień zwykły
od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 30.06.2019 r. Pierwsze czytanie: 1Krl 19, 16b. 19-21 Eliasz poluje na swego następcę: zasadza się na młodego człowieka pracującego na polu, narzuca na niego swój płaszcz. Wygląda to jak scena porwania. Jednak czytelnik wie, że te działania proroka to realizacja powołania, którego Bóg nie objawił wprost powołanemu Elizeuszowi, ale Eliaszowi – kończącemu swą trudną i nie raz przerastającą go misję słudze Bożemu. Z drugiej strony Eliasz zachowuje … Zobacz cały tekst >>

74. Niestrudzony siewca Mt 13, 3-9
ks. dr Adam Dynak

Gdyby ktoś przeprowadził ankietę i na jej podstawie stworzył ranking najbardziej znanych i popularnych przypowieści ewangelicznych, z pewnością pierwsze miejsce przypadłoby przypowieści o miłosiernym ojcu, często błędnie nazywanej przypowieścią o marnotrawnym synu (Łk 15, 11-32). Wysoką  pozycję w tym hipotetycznym rankingu zajęłaby również przypowieść o siewcy, obecna we wszystkich ewangeliach synoptycznych (Mk 4, 1-9; Łk 8, 4-8). Jednym z powodów jej popularności może być fakt, że właśnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 23 do 29 czerwca 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 23.06.2019 r. Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11; 13,1 Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Zachariasza (z jej części zwanej także Deuterozachariaszem), dotyka niezwykle popularnej wśród starotestamentalnych proroków problematyki eschatologiczno-mesjanistycznej. Autor mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą śmierci tajemniczego Odkupiciela win, który odda swoje życie za życie wielu. Grzechy zostaną zmazane przez odkupieńczą ofiarę niewinnego człowieka. Słowa: Będą … Zobacz cały tekst >>