Ważne

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym   Więcej informacji Szkoła języków biblijnych   Więcej informacji

Aktualności

Komentarze do czytań – XXV Tydzień Zwykły
od 19 do 25 września 2021 r. – dk. Mariusz Kowalski

XXV Niedziela Zwykła, 19.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 Dobrze znana nam jest sentencja Plauta, spopularyzowana przez Hobbesa homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. Według Hobbesa, egoistyczne zapędy i skłonność do walki ze wszystkimi i przeciw wszystkim ludziom jest wpisana w naturę każdego z nas. Współpracując z łaską Bożą, jesteśmy w stanie żyć inaczej. Możemy żyć według sprawiedliwości Bożej. Możemy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 19 do 25 września 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 19.09.2021r. Mk 9, 30-37 Pierwszy i ostatni: czasem trudno się zorientować kto jakie miejsce zajmuje. Zwolennik relatywizmu powiedziałby, że to kwestia wyboru perspektywy przez patrzącego. Ale Jezus nie jest relatywistą. Jemu chodzi o konkretny model działania i o konkretną hierarchię wartości, w której coś stoi wyżej, a coś niżej, niezależnie od subiektywnego spojrzenia. W Jezusowej hierarchii wartości służba, zwłaszcza komuś, kto nie odwdzięczy się, ani może nawet nie okaże wdzięczności, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV Tydzień Zwykły
od 12 do 18 września 2021 r. – Joanna Człapska

XXIV Niedziela Zwykła, 12.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a Trzecia pieśń Sługi Pańskiego spisana przez proroka Izajasza, który został nazwany przez św. Hieronima „ewangelistą pośród proroków”, ukazuje nam obraz Sługi, który jest wspierany w prześladowaniach. W tym krótkim tekście autor zapewnia nas, że Bóg wspomaga swoich wiernych, że wspiera ich w przeciwnościach. Autor wypowiada się w pierwszej osobie, przez co tekst ten nabiera jeszcze mocniejszego wyrazu. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 12 do 18 września 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 12.09.2021r. Mk 8, 27-35 Wydaje się, że perykopa zawiera kilka wątków, w rzeczywistości jednak opisane sytuacje łączy ze sobą jeden wspólny temat: jakość wiary ucznia Chrystusa. Najpierw Jezus pyta apostołów o swoje miejsce w świadomości współczesnych Mu ludzi. Owszem, było to pytanie przygotowujące grunt pod następne, o wiele ważniejsze, ale przez zainteresowanie się tą kwestią Jezus pragnie uzmysłowić uczniom to, iż świadomość religijna ludzi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII Tydzień Zwykły
od 5 do 11 września 2021 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 5.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a Poprzedzający i obecny rozdział Księgi to tzw. „mała apokalipsa”: wraz z walką Boga z poganami, „mszczącego” naród przez siebie wybrany (rozdz. 34), następuje objawienie – gr. apokalypsis – nowej Jerozolimy (rozdz. 35). Pielgrzymujący do świętego miasta Żydzi – póki co: znękani i podbici – zostają pokrzepieni słowami dzisiejszego czytania: Odwagi! Nie bójcie się! Następnie, za pomocą … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 5 do 11 września 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

Niedziela, 5.09.2021r. Mk 7, 31-37 Czytając bądź słuchając Ewangelicznych relacji o cudach zdziałanych przez Jezusa, można zastanawiać się czemu miały one służyć. Jeśli celem dokonywania uzdrowień, spektakularnych egzorcyzmów czy wskrzeszeń, miało być przekonanie do uwierzenia osób niechętnych i postronnych, to efekt ten nie został osiągnięty. Znajdujemy nawet wzmiankę, że Faryzeusze próbowali przypisać źródło mocy Jezusa, działaniu złego ducha. Odczytywana dziś Ewangelia pokazuje zupełnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII Tydzień Zwykły
od 29 sierpnia do 4 września 2021 r. – s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD

XXII Niedziela Zwykła, 29.08.2021 r. Pierwsze czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8 Słowa przywołane dziś w pierwszym czytaniu mszalnym wypowiedział Mojżesz do Izraelitów podczas ich wędrówki do Ziemi Obiecanej. Izrael wyzwolony z niewoli egipskiej otrzymał od Boga prawo. Został pouczony, jak właściwie kształtować darowaną mu wolność. Nasze życie – życie ludu wybranego Nowego Przymierza – wyraźnie wpisuje się w te same realia. … Zobacz cały tekst >>