Ważne

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań VII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 lutego 2017 r – Ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 19.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 Tytuł rozważanej dzisiaj Księgi posiada określenie „kapłańska”. W wielu przekładach nowożytnych Księga zatytułowana jest jako „Leviticus”, czyli „Księga Lewicka”. Sugeruje to, że zawiera pewne wskazania dla pokolenia Lewiego. W relacjach  Pięcioksięgu czytamy o tym, że zostali oni wyłączeni spośród pokoleń Izraela i przeznaczeni do kultu świątynnego. Natomiast hebrajski tytuł Księgi „wajikra” wyraża idee „zawołania, … Zobacz cały tekst >>

Psalm 141 (140) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 141 (140)  /wg BT wyd. 4/ 1 Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. 2 Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak … Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża podsumowuje pierwszy semestr

Szkoła Mądrości Krzyża, która działa przy Katedrze Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej bł. Eugeniusza Bosiłkowa CP Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zakończyła pierwszy semestr swych zajęć. Złożyły się na nie wykłady biblijne pod tytułem „Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym” prowadzone przez o. Waldemara Linke CP oraz medytacje prowadzone przez o. Andrzeja P. Jakimiaka CP, o. Rafała S. Pujszę CP i o. Jakuba … Zobacz cały tekst >>

Psalm 140 (139) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 140 (139)  /wg BT wyd. 4/ 1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Wybaw mię, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika: 3 od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Zwykły
od 12 do 18 lutego 2017 r – Teresa Kołodziej

Niedziela, 12.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20 W czytanym dzisiaj w Kościele fragmencie Księgi Syracha wyeksponowane są wolność i godność, jaką człowiek otrzymał od Boga. Słowami autora natchnionego Bóg mówi: „Jeśli chcesz, zachowasz przykazania.”  Tak, to prawda, wystarczy chcieć. Zauważmy, że Bóg nie zmusza do zachowania przykazań. Obdarował nas wolnością. Wybór zawsze należy do nas. Jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy zachować Boże przykazania, … Zobacz cały tekst >>

Audycja z cyklu „Biblia pod lupą” w Radiu Warszawa – 11 luty 2017, godz 19.10

Przypominamy o jutrzejszej audycji z cyklu „Biblia pod lupą” w Radiu Warszawa. Gościem Mateusza Krawczyka będzie biblista ks. dr Adam Kubiś, wykładowca  KUL. W naszej Bibliotece już można przeczytać artykuł który będzie punktem wyjścia dla audycji: Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowa wizja przyjaźni Jezusa z uczniami. Ciągłość czy dyskontynuacja? » Audycji będzie można wysłuchać na stronie internetowej Radia Warszawa http://www.radiowarszawa.com.pl/biblia-pod-lupa/ Zapraszamy.

Komentarze do czytań V Tydzień Zwykły
od 5 do 11 lutego 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 5.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 58,7–10 Dzisiejsze pierwsze czytanie kieruje nasz wzrok ku jednemu z najważniejszych tematów ksiąg prorockich – ku zagadnieniu sprawiedliwości w stosunkach społecznych. Pochodzi ono z fragmentu księgi Izajasza poświęconego dwóm rodzajom postu – pierwszemu, który Pan odrzuca, i drugiemu, który wybiera. Różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy pierwszy dokonuje się „wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią” … Zobacz cały tekst >>