Ważne

Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej na UKSW

Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią. Celem głównym tych studiów jest przygotowanie … Zobacz cały tekst >>

LSB i Uniwersytet Otwarty UKSW

Informujemy, że prowadzone przez nas wykłady z cyklu Laboratorium Słowa Bożego, Spotkań ze Słowem Bożym, Niedziel biblijnych zostały włączone do programu Warszawskiej Akademii Biblijnej działającej przy Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy.
Zobacz cały tekst >>

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły
od 25 czerwca do1 lipca 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 25.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,10-13 Dzisiejszy fragment z Księgi proroka Jeremiasza przypomina swoją strukturą tzw. psalmy złorzeczące, nazywane inaczej lamentacjami, w których psalmista skarży się na własny los lub częściej na los całego Izraela. Prorok Jeremiasz także na początku przedstawia swoją sytuację uciskanego, przeciwko któremu wszyscy rzucają oszczerstwa, donoszą fałszywie, czekają na jego upadek, próbują go zwieść, by zemścić się na nim. Prorok … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 czerwca 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 18.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 19,1–6a Gdy w trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici rozbili obóz na pustyni Synaj naprzeciwko góry, Bóg przystąpił do zawarcia z nimi przymierza. Uważny czytelnik Księgi Wyjścia bez trudu dostrzeże w tym fragmencie realizację zapowiedzi, którą Bóg dał Mojżeszowi, gdy posłał go do Egiptu: „Znakiem dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w czerwcowym grafiku LSB

Planowany na 12 czerwca wykład Pani Anny Twardziłowskiej z ksiąg historycznych Starego Testamentu został przełożony na 26 czerwca. 12 czerwca odbędzie się ostatni w tym roku akademickim wykład ks. Piotra Klimka z cyklu „Prorocy biblijni VI w. przed Chrystusem”. Przepraszamy za zmianę terminów.

Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły
od 11 do 17 czerwca 2017 r – Konrad Czernichowski

Niedziela, 11.06.2017 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6.8-9 Izraelici popełnili wielki grzech. Nie potrafili poczekać na Mojżesza i uczynili sobie złotego cielca. Gdy Mojżesz w końcu zszedł z góry Synaj i zobaczył bałwochwalstwo ludu, w gniewie potłukł, dopiero co otrzymane od Boga, święte tablice z dziesięciorgiem przykazań. Bóg nie zraził się jednak grzechem Żydów. Nakazał Mojżeszowi wyciosać dwie nowe tablice z tymi samymi … Zobacz cały tekst >>

INTERTEKSTUALIZM
mgr lic. Mateusz Krawczyk, 10 czerwca 2017 r.

Czym jest intertekstualizm? I czy warto o nim mówić w kontekście Pisma Świętego? Warto – takie jest moje zdanie, do którego postaram się Państwa przekonać na przykładzie porównania kilku fragmentów z Księgi Mądrości i Listu do Rzymian. Dwóch ksiąg biblijnych, które przy pierwszej lekturze, wydawałoby się, nie posiadają zbyt wielu elementów wspólnych. Pełny tekst artykułu: Intertekstualizm, M. Krawczyk   Notka biograficzna Mateusz Krawczyk Doktorant III … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IX Tydzień Zwykły
od 4 do 10 czerwca 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 4.06.2017 r., uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Wydawać by się mogło, że w nowoczesnym chrześcijaństwie, które dumnie szuka swoich korzeni w pierwotnym Kościele, nie ma miejsca na tezy o bezpośrednim wpływie Boga na bieg historii. Dramat II wojny światowej sprawił, że zarówno Żydom, jak i wielu chrześcijanom trudno jest przyjąć, że działanie Boga w świecie wykracza poza osobiste relacje między Nim a poszczególnymi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII Tydzień Wielkanocny
od 28 maja do 3 czerwca 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 28.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 W kolejnym tygodniu wielkanocnym słowo Boże przypomina nam o zwycięstwie Jezusa i naprowadza nasze myśli ku Jego królestwu. Dzisiaj Łukasz przypomina, że Jezus po zmartwychwstaniu o tym królestwie opowiadał uczniom przez całe czterdzieści dni. Mówił im o nim wielokrotnie wcześniej, ale okazało się, że to do nich nie docierało. Zdumiewające jak bardzo drogi myślenia ludzkiego potrafią rozmijać się … Zobacz cały tekst >>