Ważne

JP

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone … Zobacz cały tekst >>

Aktualności

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły
od 21 do 27 sierpnia 2016 – Kleryk Mateusz Nycz

Niedziela, 21.08.2016 r. Pierwsze czytanie: Iz 66,18-21 Księgę Izajasza dzielimy na trzy części ze względu na czas ich powstania i charakter przesłania, jakie zawierają. Nasze dzisiejsze czytanie znajduje się na samym końcu części trzeciej, którą nazywamy „Księgą triumfu”. Zawiera ono przesłanie o charakterze mesjańskim. Ten charakter widać bardzo wyraźnie w dzisiejszym fragmencie. Zwłaszcza, kiedy czytamy o tym, że Bóg ustanowi wśród ludzi znak. Dla nas … Zobacz cały tekst >>

Enniscorthy_St._Aidan's_Cathedral_East_Aisle_Third_Window_Evangelist_Matthew_Detail_2009_09_28

23. Uczynki miłosierdzia Mt 6,1-4

Ponad połowę szóstego rozdziału swej Ewangelii święty Mateusz poświęcił postawom nazywanym w terminologii chrześcijańskiej głównymi uczynkami chrześcijańskimi. Chodzi o miłosierdzie wobec potrzebujących, modlitwę i praktykę postu. Liturgia słowa Środy Popielcowej ujmuje w jedną całość wszystkie te wartości, pomimo iż Jezus traktuje każdą z nich oddzielnie. W naszych rozważaniach również podejmiemy osobno każdy z trzech tematów, mając jednak na uwadze, że należy je traktować komplementarnie, … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem)  /wg BT wyd. 4/ Lamed 89 Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. 90 Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa. 91 … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań  XX Tydzień Zwykły
od 14 do 20 sierpnia 2016 r. – s. Joanna Koszałka FMA

Niedziela, 14.08.2016 r. Pierwsze czytanie: Jr 38,4-6.8-10 Sytuacja była nie do pozazdroszczenia: Nabuchodonozor, król babiloński oblega Jerozolimę; przywódcy ludu chcą bronić świętego Miasta, a prorok ogłasza wolę Pana nakazującą otworzenie bram i oddanie się w ręce Babilończyków. Król Sedecjasz, niezdecydowany, ulegający ludzkim namowom, słucha Jeremiasza, ale nie chce się narazić możnym. Lud przychyla się ku słowom proroka. Plan uciszenia go na zawsze … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 119 (118), 73-88 (Jod-Kaf) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3)   Psalm 119 (118), 73-88 (Jod-Kaf)  /wg BT wyd. 4/ Jod 73 Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań. 74 Bojący się Ciebie widzą mnie … Zobacz cały tekst >>

36205617

Psalm 119 (118), 57-72 (Chet-Tet) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 119 (118), 57-72 (Chet-Tet)  /wg BT wyd. 4/ Chet 57 Moim działem jest Pan – mówię, by zachować Twoje słowa. 58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza, zmiłuj się nade mną … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły
od  7 do 13 sierpnia 2016 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 07.08.2016 r. Pierwsze czytanie: Mdr 18,6-9 Nadzieja jako jedna z trzech Boskich cnót jest czymś nieco innym, niż pozytywne myślenie o przyszłości. Optymizm jest, raczej biernym, stanem umysłu. Trudno byłoby go nawet nazwać umysłową aktywnością. Nadzieja chrześcijańska z kolei jest aktywnym oczekiwaniem, które angażuje całego człowieka: jego umysł, wolę i czyny. Dzisiejsze słowo Boże uczy nas, jak i czego mamy … Zobacz cały tekst >>