Przypominamy, że najbliższe Spotkanie ze Słowem Bożym odbędzie się 3 czerwca, a nie  20 maja.

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny | od 14 do 20 maja 2017 r. - Joanna Człapska
37. Jak budować Mt 7,24-27