W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie.

Rosik M – Zarzewie konfliktu »

„Sarmata w językach ćwiczony” Stanisław Grzepski (1524-1570) jako badacz Biblii Hebrajskiej i Septuaginty | Waldemar Linke (WT UKSW) - 14 października 2017 r.
Reszef: bóg, demon, rzecz, imię człowieka? O kłopotach w tłumaczeniu tekstu hebrajskiego Biblii. | Biblia pod lupą – 9 XII 2017