Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Bractwo wraca do regularnej pracy. Od października zapraszamy na poniedziałkowe Laboratoria Słowa Bożego oraz comiesięczne Spotkania ze Słowem Bożym. Z radością informujemy także o starcie nowych zajęć skierowanych do osób zainteresowanych dziennikarstwem: Warsztatów dziennikarstwa biblijnego. Będą one prowadzone przez dr Ilonę Bałaż. Witamy także nowego członka w zespole Laboratorium Słowa Bożego: w tym roku dr hab. Barbara Strzałkowska przybliży słuchaczom LSB zagadnienie problemu synoptycznego Ewangelii. 

Serdecznie zapraszamy!
 

Komentarze do czytań - XXV tydzień zwykły | od 22 do 28 września 2019 r. - ks. Błażej Węgrzyn
Kursy języka greckiego i hebrajskiego na UKSW