Szanownym Słuchaczom audycji „Biblia pod lupą” i czytelnikom portalu Bractwo Słowa Bożego proponuję przegląd trzech mniej znanych, ale bardzo ciekawych tłumaczeń Biblii oraz omówienie narzędzi, z których warto korzystać, studiując Pismo Święte. W niniejszym artykule w punktach zostaną podane narzędzia i linki, natomiast w audycji radiowej narzędzia te zostaną omówione szerzej. W rozmowie z Panem Redaktorem omówię także kilka przykładowych metod, dzięki którym – stosując omówione narzędzia – można krok po kroku dokładnie przestudiować dany fragment Pisma Świętego czy księgę.

Treść artykuły w pliku PDF:

Warsztat egzegety XXI wieku. M.Wilk (A-8.04.2017)

Izrael okresu drugiej świątyni. Aspekt historyczny i teologiczno-pedagogiczny | Ks. dr Adam Dynak (Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku na Białorusi) - 11 marca 2017 r.
Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba | Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.