Zapraszamy na cykl spotkań w ramach Spotkań ze Słowem Bożym.
Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Temat przewodni: Od Józefa Egipskiego do Józefa, męża Maryi. Mężczyźni w Bożym planie zbawienia.

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Joanna Człapska, Robert Pierzchała i zaproszony Gość

Terminy spotkań:

23.10.2021 – Józef, syn Jakuba: przebaczyć, by ocalić –  Rdz 44,1 – 45,28
27.11.2021 – Mojżesz: uwierzyć, że Bóg potrzebuje człowieka – Wj 3,1 – 4,9
11.12.2021 – Jozue: przyjąć powołanie do kontynuowania misji – Joz 1,1-18
22.01.2022 – Samuel: prowadzić błądzących – 1Sm 7,7 – 8,22
19.02.2022 – Dawid: nie zapominać, skąd Bóg powołał – 2Sm 7,1-29
12.03.2022 – Izajasz: daj się Bogu oczyścić – Iz 6,1-13
09.04.2022 – Jeremiasz: dać się Bogu wykorzystać Jr 20,1-18
07.05.2022 – Ezdrasz: zmieniać świat z Bogiem – Ezd 7,1-28
04.06.2022 – Józef, mąż Maryi: blisko z Jezusem –  Mt 1,1 – 2,23

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca, w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie w godz.10-14
Komentarze do czytań – XXVI Tydzień Zwykły | od 26 września do 2 października 2021 r. - s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD
MIĘDZYZAKONNE FORUM APOSTOLATÓW BIBLIJNYCH | Łódź, 6 -7 października 2021 roku