W związku z ogłoszeniem w Warszawie strefy czerwonej i obowiązującym w niej ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 10 osób, zawieszamy czasowo spotkania LSB w Kościele Środowisk Twórczych. Poszczególne wykłady będą sukcesywnie nagrywane i umieszczane na naszym kanale na YouTube. O powrocie do spotkań w formie stacjonarnej będziemy informować na stronie bractwoslowa.pl i na profilu BSB na Facebooku.

Komentarze do czytań - XXVIII tydzień zwykły | od 11 do 17 października 2020 r. - s. Joanna Ewa Koszałka FMA
Komentarze do czytań - XXIX tydzień zwykły | od 18 do 24 października 2020 r. - ks. Kamil Piaszczak