Książka zawiera rozważania do Psalmów 42–72, 73–89, 90–106.

Najstarsze świadectwo o tym, że Żydzi dzielą Księgę Psalmów na pięć części, pochodzi od Orygenesa (połowa III w.). W tekście Psałterza na ten podział wskazują charakterystyczne teksty pochwalne, zwane doksologiami. Dzielą one księgę na pięć nierównych części: Ps 1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150. Prawie z pewnością możemy powiedzieć, że podział na pięć części naśladuje najważniejszy zbiór pism Biblii Hebrajskiej, zwany Pięcioksięgiem (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt). Różna liczba psalmów w poszczególnych częściach odpowiada liczbie fragmentów, na jakie podzielono powyższe księgi dla ich odczytania w synagogach podczas kolejnych szabatów w cyklu obejmującym trzy lata.

Seria wydawnicza: Naczynia Gliniane 6
Redakcja serii: o. Waldemar Linke CP
Redakcja językowa i korekta: Tatiana Hardej
Projekt okładki: Michalina Paczyńska
Format: 116×167 mm
Ilość stron: 272
ISBN: 978-83-7919-080-5

Komentarze do czytań - III tydzień zwykły | od 21 do 27 stycznia 2018 r. - Waldemar Jakuboze
Studia nad Ewangelią według św. Marka