Na stronie Bractwa Słowa Bożego ukazują się regularnie rozważania do kolejnych Psalmów. Są one dziełem dwójki autorów. S. dr Judyta Pudełko jest zakonnicą ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Wykształcenie biblijne zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Biblijnym Studium Franciszkańskim w Jerozolimie. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, doświadczonym przewodnikiem po Ziemi Świętej i niezmordowaną popularyzatorką Biblii. O. dr Michał Baranowski to franciszkanin konwentualny (OFMConv.), absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wykłada w seminarium franciszkańskim w Łodzi-Łagiewnikach, którego był rektorem, i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swej wspólnocie zakonnej posługiwał jako sekretarz prowincjalny i mistrz nowicjatu. Obydwoje są autorami książek i wielu artykułów o tematyce biblijnej.

Opublikowane już teksty zebrały się na tom, który zawiera refleksje na temat pierwszych 41 psalmów. Rozważania te mają na celu ułatwienie rozumiejącej lektury tej księgi oraz prowadzą do modlitwy, bo przecież temu służą natchnione słowa, które tradycja judeochrześcijańska przypisuje Dawidowi. Jest to praktyczny podręcznik, który uczy Czytelnika, jak modlić się nie tylko słowami tej księgi, ale całego Pisma Świętego. Jest to więc nie tylko źródło solidnej i przystępnie podanej wiedzy biblijnej, ale też wspaniały modlitewnik.