Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 99 (98)  /wg BT wyd. 4/

1 Pan króluje: drżą narody;

zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

2 Wielki jest Pan na Syjonie

i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

3 Niech wielbią imię Twoje

wielkie i straszliwe:

ono jest święte.

4 Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.

Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,

prawo i sprawiedliwość w Jakubie

Ty ustanowiłeś.

5 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:

On jest święty.

6 Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,

i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:

wzywali Pana,

On ich wysłuchiwał.

7 Przemawiał do nich w słupie obłoku:

słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;

8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,

byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,

ale brałeś odwet za ich występki.

9 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:

bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

 

Pan króluje: drżą narody. Dlaczego królewski majestat Boga, panującego na Syjonie, budzi lęk narodów? Dlaczego Jego imię jest dla nich nie tylko wielkie i święte, ale i „straszliwe”? To dlatego, że czciły one i służyły bożkom. Teraz zostały wezwane do oddania czci Bogu, do uznania Jego panowania nad sobą, do uznania Jego świętości.

On jest święty. W psalmie 99 wezwanie do uwielbienia Boga umotywowane jest Jego świętością. I tak jest trzy razy, co przywołuje na myśl znaną aklamację „Święty, święty, święty” chóru Serafinów z Izajaszowej wizji Boga (zob. Iz 6,2n), używaną w liturgii eucharystycznej. Trzykroć święty, czyli „najświętszy”. Pierwsze wezwanie psalmu 99 skierowane jest do narodów i podkreśla świętość Bożego imienia. Dwa następne skierowane są do ludu Izraela i zachęcają do oddania pokłonu Panu jako królowi Izraela.

Potężny, co kocha sprawiedliwość. Bóg jest potężnym królem, a Jego rządy są sprawiedliwe. On zapewnia bezpieczne i szczęśliwie życie swego ludu. Zawierając przymierze, przekazał Izraelowi prawo i sam stoi na jego straży. Zamiary i decyzje Pana są słuszne. Przez wybranych ludzi pouczał lud Izraela, karał ich występki, i przebaczał, gdy zwracali się do niego ze skruchą wyznając swoje winy.

Najświętszy Boże, niech wszystkie narody ziemi cieszą się pokojem w Twoim królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 97 (96) /wg BT wyd. 4/
Psalm 100 (99) /wg BT wyd. 4/