Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 79 (78) .

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły- ( 04-10 października 2015 r. )
Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (11-17 października 2015 r.) – Waldemar Jakuboze