Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 74.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia - 5 września 2015 r.)
Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (6-12 września 2015 r.)