Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 57.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Psalm 56
LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 04.05.2015 r. o godz. 19.30