Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 32.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Zapraszamy na letnie Warsztaty Biblijno-Turystyczne – Bachledówka 2015
LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 17.11.2014 r. o godz. 19.30