Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 149  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Śpiewajcie pieśń nową Panu;

chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.

2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,

niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie

i zdobi pokornych zwycięstwem.

5 Niech się weselą święci wśród chwały,

niech się cieszą na swoich sofach!

6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach,

a miecze obosieczne w ich ręku:

7 aby dokonać pomsty wśród pogan

i karania pośród narodów;

8 aby ich królów zakuć w kajdany,

a dostojników w żelazne łańcuchy;

9 by wypełnić na nich pisany wyrok:

to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Alleluja.

 

Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu. W odróżnieniu od Psalmu 148, gdzie wezwanie do wielbienia Boga miało charakter uniwersalny i kosmiczny, w Psalmie 149 jest ono kierowane do wspólnoty ludu Izraela zgromadzonej w miejscu świętym, na Syjonie w Jerozolimie. Określenie „pieśń nowa”, podobnie jak w Iz 42,10, wskazuje na „nowy” czas – wybawienia Izraela, dzięki potędze
i miłosierdziu Boga, któremu należna jest chwała i dziękczynienie. Dla wyzwolonego i powracającego z niewoli babilońskiej ludu był to czas, w którym odradzał się on do nowego życia, był niejako „stwarzany” przez Boga. W Nim też uznają swego Króla i podkreślają Jego szczególne upodobanie w narodzie Izraela. Wybrał go przecież spośród wszystkich ludów. Ten naród został wypróbowany wśród trudnych doświadczeń, została sprawdzona jego wierność, pokora i zaufanie Bogu. Także i nowy lud Boży na drogach swej wiary poddawany jest próbom i doświadczeniom, aż dopełni się historia zbawienia.

A miecze obosieczne w ich ręku. Druga część Psalmu zapowiada wykonanie kary nad narodami jako dopełnienie sprawiedliwości Bożej i wypełnienie wielu prorockich zapowiedzi. Dla uczniów Jezusa, pamiętających Jego przestrogę przed używaniem miecza i wezwanie do miłości nieprzyjaciół, z pewnością nie jest to tekst, którym można się łatwo modlić. Jednak i Kościół odczytuje w Apokalipsie opis zagłady narodów (zob. Ap 19,11nn), który zapowiada ostateczne zwycięstwo Boga i jego panowanie w pokoju na wieki. Autorzy natchnieni posługują się obrazami orężnej walki, ale wierzymy, że Pan poprzez samo objawienie się u końca czasów położy kres wojnom, a wszyscy przeciwnicy ludu Bożego zostaną pokonani i poddani Bożemu sądowi. Codziennie Kościół z nadzieją modli się: „Przyjdź Królestwo Twoje, Panie!”

Boże, Królu Pokoju, niech ustaną wszystkie wojny, konflikty i spory pomiędzy ludźmi, Twoimi dziećmi, niech zapanuje pokój i wszystkie narody niech zgodnie Cię wielbią. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 149

Psalm 148

Psalm 147

Psalm 146

Psalm 145

Psalm 144

Psalm 143

Psalm 142

Psalm 141

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 148 /wg BT wyd. 4/
Psalm 150 /wg BT wyd. 4/