Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 147 (146-147)  /wg BT wyd. 4/

1 <Alleluja>.

Dobrze jest grać naszemu Bogu,

wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.

2 Pan buduje Jeruzalem,

gromadzi rozproszonych z Izraela;

3 On leczy złamanych na duchu

i przewiązuje ich rany.

4 On liczbę gwiazd oznacza,

wszystkie je woła po imieniu.

5 Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,

mądrość Jego jest niewypowiedziana.

6 Pan dźwiga pokornych,

a poniża występnych aż do ziemi.

7 Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,

grajcie Bogu naszemu na harfie.

8 On niebo okrywa chmurami,

deszcz przygotowuje dla ziemi;

sprawia, że góry wypuszczają trawę

<i zioła, by ludziom służyły>;

9 On daje pokarm bydłu,

pisklętom kruka to, o co wołają.

10 Nie kocha się w sile rumaka;

nie ma też upodobania w goleniach męża.

11 Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,

którzy wyczekują Jego łaski.

12 Chwal, Jerozolimo, Pana,

chwal Boga twego, Syjonie!

13 Umacnia bowiem zawory bram twoich

i błogosławi synom twoim w tobie.

14 Zapewnia pokój twoim granicom,

nasyca ciebie najlepszą pszenicą.

15 Na ziemię zsyła swoje orędzie,

mknie chyżo Jego słowo.

16 On daje śnieg niby wełnę,

a szron jak popiół rozsiewa.

17 Ciska swój grad jak okruchy chleba;

od Jego mrozu ścinają się wody.

18 Posyła słowo swoje i każe im tajać;

każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody.

19 Obwieścił swoje słowa Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

20 Żadnemu narodowi tak nie uczynił:

o swoich wyrokach ich nie pouczył.

Alleluja.

 

Alleluja. Dobrze jest grać naszemu Bogu. Pochwalny gatunek psalmu 147 sygnalizują wezwania do uwielbienia Boga piękną grą na instrumentach i śpiewem. Takie wezwanie rozpoczyna ten psalm, jak również powraca w trakcie utworu (w. 7). Jest jeszcze jedno, odmienne w swym sformułowaniu, bo skierowane do Jerozolimy, czyli do jej mieszkańców, reprezentujących całość ludu Izraela (w. 12). Jak najbardziej jest ono na miejscu, ponieważ już na początku tego hymnu psalmista wspomniał Miasto Święte (w. 2), a w następnych wersetach kilka razy wymienił Boże dobrodziejstwa okazane ludowi Izraela.

Pan buduje Jeruzalem. Temat odbudowy Jerozolimy może wskazywać na czasy po niewoli babilońskiej (koniec VI w. przed Chr.). O rzeczywistych pracach świadczy jedynie wzmianka o umocnieniu bram miasta, co jednocześnie łączy się z tematem skutecznej obrony, którą zapewniają nie tyle mury, co Bóg Izraela. W znaczeniu symbolicznym „odbudowa” to powrót ludu Izraela
z niewoli, pokrzepienie na duchu tych, którzy stracili nadzieję, i zapewnienie pożywienia.

On liczbę gwiazd oznacza. Psalmista tym wyrażeniem podkreśla potęgę Boga Stwórcy i Pana Wszechświata. Wśród motywów uwielbienia pojawiają się wielokrotnie oznaki stwórczej mocy Boga i Jego mądrości. To Pan daje deszcz dla ziemi, aby rodziła trawę dla bydła (w. 8), a pszenicę dla ludzi (w. 14). Zimą sprawia, że pojawiają się śnieg, szron, grad i mróz, co ścina wodę, a wiosną ciepły wiatr powoduje odwilż i znów płyną strumienie wody.

Obwieścił swoje słowa Jakubowi. Psalm kończy się wspomnieniem dobrodziejstwa okazanego przez Boga ludowi Izraela, którego wybrał spośród narodów. To jemu w szczególny sposób dał się poznać, z nim zawarł przymierze, jemu dał prawo, pouczenie i obietnice. Aż do czasów przyjścia Jezusa Chrystusa, w którym Boże zbawienie i Nowe Przymierze zostały darowane już nie tylko Izraelowi, ale wszystkim ludom i narodom. Syn Boży działa w jedności z Ojcem, dlatego i On jest Królem wszechświata i Odkupicielem.

Boże, Stwórco świata i Jego Odnowicielu, zawsze wierny swojej miłości do człowieka, którego stworzyłeś i odkupiłeś, uwielbiamy Twoje święte imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 147

Psalm 146

Psalm 145

Psalm 144

Psalm 143

Psalm 142

Psalm 141

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 146 (145) /wg BT wyd. 4/
Psalm 148 /wg BT wyd. 4/