Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 57-72 (Chet-Tet)  /wg BT wyd. 4/

Chet

57 Moim działem jest Pan – mówię,

by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

i zwracam stopy do Twoich napomnień.

60 Śpieszyłem bez ociągania,

by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mię więzy grzeszników:

nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

aby Cię wielbić

za słuszne Twoje wyroki.

63 Jestem przyjacielem

wszystkich, którzy się boją Ciebie,

co strzegą Twych postanowień.

64 Twoja łaska, Panie,

napełnia ziemię:

naucz mnie Twoich ustaw!

Tet

65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze

zgodnie z Twoim słowem, Panie!

66 Naucz mię zrozumienia i umiejętności,

bo ufam Twoim przykazaniom.

67 Błądziłem, zanim przyszło utrapienie;

teraz jednak strzegę Twej mowy.

68 Dobry jesteś i dobrze czynisz;

naucz mię Twoich ustaw!

69 Zuchwali knują przeciw mnie podstępy,

ja całym sercem strzegę Twych postanowień.

70 Otępiało ich serce opasłe,

a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.

71 Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś,

bym się nauczył Twych ustaw.

72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze

niż tysiące sztuk złota i srebra.

 

Moim działem (dziedzictwem) jest Pan. W tym wyznaniu Psalmista posługuje się sformułowaniem, które w Biblii dotyczy pokolenia Lewiego (zob. Lb 18,20-24). Nie otrzymało ono ziemi na własność, jak pozostałe pokolenia Izraela, ale zamieszkało w wyznaczonych miastach, skąd lewici w określonym czasie udawali się na służbę w świątyni. Ich nagrodą (dziedzictwem) był nie tylko zaszczyt służby Panu, ale i udział w ofiarach składanych przez lud w świątyni. Psalmista mówi o nagrodzie, jaką otrzyma za wierność Bożemu Prawu. Wartość przykazań podkreśla, stawiając je ponad złoto i srebro, w nich znajduje upodobanie większe od ziemskich rozkoszy.

Rozważam moje drogi. Refleksja nad własnym życiem jest znakiem dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania. Konieczna jest w życiu tych, którzy pragną coraz wierniej kroczyć drogą Bożych pouczeń. Służy, by lepiej zachowywać Prawo Boże, by szybko korygować błędy i niedoskonałości, by skorzystać natychmiast z nowych doświadczeń i rad. Podstawowa forma „rachunku sumienia” to rozważenie swego życia, zarówno wewnętrznych aktów myśli, woli i uczuć, jak i zewnętrznego działania, w kontekście Dekalogu, czyli podstawowego zbioru Bożych przykazań, albo w świetle „najważniejszego” przykazania – miłości Boga i bliźniego.

Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki. Psalmista nawiązuje tutaj do zwyczaju ludzi modlitwy, znanego już w Starym Testamencie, aby także część nocy poświęcić na czuwanie i modlitwę. Jeśli noc jest czasem, kiedy często dokonuje się łamanie sprawiedliwego i mądrego porządku moralnego i społecznego, to dobrze, że są ci, którzy w nocy wysławiają Pana za Jego Prawo, modlą się za siebie oraz swoich braci i siostry o wierność temu Prawu.

Błądziłem, zanim przyszło utrapienie. Psalmista wyznaje pokornie, że utrapienia i poniżenie, których doświadczył z woli Bożej, były dla niego pomocne, ponieważ skłoniły go do wierniejszego przestrzegania Bożych nauk. Odkrył, że „błądził”, nie żyjąc zgodnie z Bożymi przykazaniami. Bazując na nich, uniknie błędów w swym życiu. Trudności i prześladowania, które go spotykają, nie oddalają go od Boga, lecz jeszcze bardziej utwierdzają go w wyborze Pana na mistrza i przewodnika. „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).

Boże, Twoje przykazania są pomocą dla Twego ludu w doczesnej pielgrzymce. Uwielbiamy Twoją mądrość i dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 32-56 (He - Waw- Zajin) /BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 73-88 (Jod-Kaf) /wg BT wyd. 4/