Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 102 (101)  /wg BT wyd. 4/

1 Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę.

2 Panie, słuchaj modlitwy mojej,

a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

3 Nie kryj przede mną swego oblicza

w dniu utrapienia mojego!

Nakłoń ku mnie Twego ucha:

w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

4 Dni bowiem moje jak dym znikają,

a kości moje płoną jak w ogniu.

5 Moje serce wysycha spalone jak trawa,

zapominam nawet o spożyciu chleba.

6 Od głosu mojego jęku

moje kości przywarły do skóry.

7 Jestem podobny do kawki na pustyni,

stałem się jak sowa w ruinach.

8 Czuwam i jestem jak ptak

samotny na dachu.

9 Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie,

srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem.

10 Albowiem jak chleb jadam popiół

i z płaczem mieszam mój napój,

11 na skutek oburzenia Twego i zapalczywości,

boś Ty mnie podniósł i obalił.

12 Dni moje są podobne do wydłużonego cienia,

a ja usycham jak trawa.

13 Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,

a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.

14 Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,

bo czas już, byś się nad nim zmiłował,

<bo nadeszła godzina>.

15 Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie

i użalają się nad jego gruzami.

16 Narody będą się bały imienia Pańskiego,

i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały,

17 bo Pan odbuduje Syjon

i ukaże się w swej chwale,

18 przychyli się ku modlitwie opuszczonych

i nie odrzuci ich modłów.

19 Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie,

a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!

20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego,

popatrzył z nieba na ziemię,

21 aby usłyszeć jęki pojmanych,

aby skazanych na śmierć uwolnić,

22 by imię Pańskie głoszono na Syjonie

i Jego chwałę w Jeruzalem,

23 kiedy zgromadzą się razem narody

i królestwa, by służyć Panu.

24 Siła moja w drodze ustała,

dni moje uległy skróceniu.

25 Mówię: Boże mój,

nie zabieraj mnie w połowie moich dni:

Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.

26 Ty niegdyś założyłeś ziemię

i niebo jest dziełem rąk Twoich.

27 Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.

I całe one jak szata się zestarzeją:

Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,

28 Ty zaś jesteś zawsze ten sam

i lata Twoje nie mają końca.

29 Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe

i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

 

Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! Psalm rozpoczyna się potrójnym wezwaniem Boga, aby wysłuchał zanoszonego błagania. Opis sytuacji, w jakiej znalazł się psalmista, pełen jest wymownych szczegółów ludzkiej udręki i porównań zaczerpniętych z otaczającego świata roślin i zwierząt. Cierpi ciało, cierpi dusza doświadczana lękiem, samotnością, obelgami nieprzyjaciół. Psalmista widzi w tym doświadczeniu wyrok Bożej sprawiedliwości, dlatego tylko u Niego może oczekiwać przebaczenia i ratunku.

Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi. Indywidualna lamentacja z początku psalmu okazuje się być głosem jednego z pokonanych i uprowadzonych do niewoli po zburzeniu świątyni i Jerozolimy. Teraz prośba obejmuje cały lud i święte miejsce umiłowane przez nich, bo było wybrane przez Boga. Psalmista wzywa Pana, aby powstał ze swego królewskiego tronu i okazał łaskę Syjonowi. Niejako w proroczej wizji zapowiada odbudowę Jerozolimy i świątyni, do której będą przybywać wspólnie narody, aby służyć Panu.

Siła moja w drodze ustała. Powraca błagalny głos pierwszej części psalmu, jakby psalmista – po opisaniu przyszłej odnowy – na nowo poczuł ból obecnej chwili. Prosi, by Bóg przedłużył jego życie. Cóż to dla Tego, który trwa wiecznie! W następnych wersetach opisuje wieczność Boga Stwórcy i przemijalność świata stworzonego przez Niego. Stałość Boga pozwala mieć nadzieję, że potomkowie wygnanych będą się cieszyć przywróceniem do łaski.

Panie Jezu, Mężu boleści, który w swojej męce zawarłeś ból wszystkich cierpiących, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy ufnie wołają do Ciebie w swoim nieszczęściu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 101 (100) /wg BT wyd. 4/
Psalm 103 (102) /wg BT wyd. 4/