Zarząd

Zarząd Bractwa Słowa Bożego kieruje działalnością Bractwa i reprezentuje je na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu Bractwa składa samodzielnie kanclerz Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

 

Kanclerz                     Joanna Człapska

Wicekanclerz             o. Waldemar Linke CP

Wicekanclerz            Robert Pierzchała

Sekretarz                    Elżbieta Kalisz

Skarbnik                     Waldemar Jakuboze

 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Bractwa Słowa Bożego sprawuje nadzór nad działalnością Bractwa. Szczegółowe zasady jej działania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie            Alina Mrozek, Teresa Pieczyńska, Barbara Świderska