Bractwo Słowa Bożego bardzo aktywnie zaangażowało się w organizację obchodów pierwszej Niedzieli Słowa Bożego, która została ogłoszona w diecezjach polskich jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka. Przygotowane przez nas materiały zostaną wykorzystane przez obydwie diecezje warszawskie, zaś cykl audycji Skarby Słowa Bożego będzie można usłyszeć w siedmiu katolickich rozgłośniach. Zachęcamy do pobrania materiałów oraz zapoznania się z zapowiedzią obchodów NSB autorstwa o. dr hab. Waldemara Linke CP.


 

  • KSIĄŻECZKA ZAWIERA:
  • – Obrzędy Nabożeństwa Słowa Bożego
  • – Nieszpory niedzielne na Niedzielę Słowa Bożego
  • – Wskazania praktyczne dla tworzenia kręgów biblijnych
  •  

  • Pobierz darmowy pdf

 

Informacja o obchodach pierwszej Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Warszawskiej

Kościół żyje Miłosierdziem Boga

W datowanym na 20 listopada 2016 r. Liście Apostolskim Misericordia et misera papież Franciszek podjął istotną kwestię przedłużenia w Kościele czasu owocowania Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Istotnym punktem programu duszpasterskiego zaproponowanego przez Ojca Świętego jest zwrot ku Biblii, którą opisuje jako „wspaniałą relację opowiadającą o cudach miłosierdzia Bożego. Każda karta przepojona jest miłością Ojca, który od stworzenia chciał odcisnąć we wszechświecie znaki swojej miłości” (Franciszek, Misericordia et misera 7). Dla pogłębienia rozumienia i kultu Bożego Miłosierdzia jest to – według Papieża – sprawa kluczowa. „Jest moim gorącym pragnieniem, aby Słowo Boże było coraz bardziej czczone, znane i upowszechnione, aby poprzez nie można było lepiej zrozumieć tajemnicę miłości, która wypływa z tego źródła miłosierdzia” (tamże). Odwołując się do adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (zwłaszcza nr 86-87), która podsumowuje synod generalny poświęcony Słowu Bożemu, także obecny pasterz Kościoła Powszechnego jest przekonany, że decydujące dla faktycznego, a nie tylko doraźnego, ubogacenia życia religijnego wszystkich wierzących jest „szersze upowszechnienie lectio divina, aby w modlitewnej lekturze świętego tekstu życie duchowe znalazło wsparcie i rozwój” (tamże). To właśnie określenie: „modlitewna lektura” jest głównym pojęciem, nie zaś egzotyczna i często niezrozumiała łacińska nazwa. Verbum Domini przypomina słowa z orędzia końcowego Synodu z 2008 r.: „(…) lectio divina może otworzyć przed wiernymi skarb Słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym” („Orędzie końcowe”, III,9. L’Osservatore Romano, wyd. pol., 2009, nr 1, s. 28, por. Verbum Domini 87). Tak więc „modlitewna lektura” Pisma Świętego jest w opinii obydwu Papieży najprostszą drogą do spotkania z Chrystusem, Słowem Boga, które najpełniej wyraża Boże Miłosierdzie i daje człowiekowi szansę doświadczenia tego miłosierdzia. Ważnym aspektem, na który zwraca uwagę zwłaszcza Verbum Domini, jest kościelny kontekst spotkania ze Słowem Bożym (tamże, 87).

Niedziela Słowa Bożego

W Misericordia et misera papież Franciszek proponował wspólnotom kościelnym (nie tylko parafiom, ale i ruchom kościelnym), by wyznaczyły sobie konkretny i szczególny czas, w którym dałoby się wprowadzić w życie ideę doświadczenia Miłosierdzia Bożego poprzez modlitewny kontakt z Pismem Świętym. „Byłoby właściwe, aby każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a jego ludem” (Misericordia et misera 7). Nie wydaje się, by ta zachęta została podjęta w wielu miejscach i środowiskach. Dlatego 30 września 2019 r. Papież w motu proprio Aperuit illis wskazał wspólną dla całego Kościoła datę takiego obchodu: III Niedzielę Zwykłą, która winna być obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Papież zwraca uwagę na kontekst już podejmowanych w tym okresie roku liturgicznego działań Kościoła: Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i Dnia Judaizmu (Franciszek, Aperuit illi 3), które powinny być potraktowane jako naturalny kontekst Niedzieli Słowa Bożego.

Z ustanowienia tego obchodu wynikają konkretne zobowiązania duszpasterskie. „Pasterze mają przede wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Ponieważ Pismo to jest księgą ludu, zatem ci, którzy mają powołanie do posługiwania Słowu, muszą czuć silną potrzebę tego, by wspólnota miała dostęp do tegoż Słowa” (Aperuit illis 5). Tegoroczny dokument Ojca Świętego podkreśla rolę homilii oraz posługi katechetycznej, które są stałymi formami mającymi na celu przybliżenie wiernym Słowa Bożego i wprowadzenie ich w praktykę osobistej modlitewnej lektury Pisma Świętego (tamże). Niedziela Słowa Bożego daje jednak szansę, a właściwie nakłada obowiązek podjęcia działań nadzwyczajnych.

Na falach rozgłośni katolickich

W celebrowaniu Niedzieli Słowa Bożego niech nam więc towarzyszą słowa papieża Franciszka: „Przychodzi na myśl nauczanie św. Efrema: «Któż jest zdolny, aby pojąć, o Panie, wszystkie bogactwa jednego tylko z Twoich słów? Jest o wiele więcej tego, co nam umyka, od tego, co udaje nam się pojąć. Jesteśmy jak spragnieni, którzy piją ze źródła. Twoje słowo ma wiele różnych aspektów, tak jak liczne są perspektywy tych, którzy je badają. Pan pokolorował swoje słowo rozmaitym pięknem, aby ci, którzy je zgłębiają, mogli kontemplować to, co im opowiada. Ukrył w swoim słowie wszystkie skarby, aby każdy z nas znalazł bogactwo w tym, co kontempluje» (Komentarz do Diatessaronu, 1,18)” (Aperuit illis 7).

Przez cały tydzień poprzedzający Niedzielę Słowa Bożego oraz w sam dzień tego obchodu na antenie Radia Warszawa (106,2 FM) oraz siedmiu innych rozgłośni będą emitowane felietony biblijne poświęcone największym bogactwom, jakie zawierają się w skarbcu Słowa Bożego, a ich teksty będą ukazywać się na stronie Bractwa Słowa Bożego, by ułatwić korzystanie z tej propozycji tym, którzy nie zawsze mogą wysłuchać ich w radio.

Radia, w których będzie można usłyszeć Skarbiec Słowa Bożego: Radio Warszawa, Radio Podlasie z Siedlec, Radio Nadzieja z Łomży, RDN z Tarnowa, Głos z Pelplina, KRDP z Płocka, Radio Via z Rzeszowa i Radio Jasna Góra.
 
o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz Bractwa

Komentarze do czytań - I tydzień zwykły | od 12 do 18 stycznia 2020 r. - Joanna Człapska
Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka | II Tydzień Zwykły- od 19 do 25 stycznia 2020