13 czerwca 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego uchwalono zmiany w statucie BSB. Aktualny statut Bractwa dostępny jest w zakładce O nas.

Warsztaty Biblijno - Turystyczne 2018
Gra z czasem w Dziejach Apostolskich | Biblia pod lupą – 13.01.2018 r. – ks. dr Grzegorz Olek