Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Na stronie Bractwa 25 dnia każdego miesiąca znajdziesz medytację do tekstów Pisma Świętego osnutych wokół tajemnic różańcowych. Różaniec jest streszczeniem całej Ewangelii, a lectio divina prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem w akcie adoracji.

Więcej »

Pierwsza tajemnica radosna: Zwiastowanie | ks. dr Adam Dynak
Szkoła Mądrości Krzyża 2017/2018 | Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW