Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, zakonnik i kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (MS), biblista wykształcony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Wykładowca UKSW i innych uczelni. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodnik pielgrzymek na Bliski Wschód i do Grecji.

Biblijne mozaiki to pięć zbiorów konferencji, w których autor pokazuje, że życie chrześcijańskie osadzone jest głęboko w Piśmie Świętym. Lepsze zrozumienie naszej wiary – jej treści, form praktykowania, dynamiki jej przeżywania – czerpie z Bożej Księgi lub usycha z dala od źródeł. Wyjaśnia w bardzo przystępny i przemawiający do odbiorcy sposób pojęcia i zagadnienia, o których wiele słyszeliśmy, a mimo to pozostają one dla nas obce. Przykładem tego może być choćby otwierający książkę cykl poświęcony Ośmiu błogosławieństwom, które Autor przedstawia jako bliskie współczesnemu człowiekowi żyjącemu pośród problemów codziennego życia. Kolejny zbiór mówiąc o sakramentach, daje nie tylko odpowiedź na pytanie, skąd się wzięły i co oznaczają, ale też stanowi przewodnik życia nimi. W trzecim zbiorze Czytelnik znajdzie świeżym językiem zdefiniowane cnoty, czyli to, co życie człowieka czyni prawdziwie ludzkim. Jednak najważniejsza nauka to ta, którą otrzymujemy od świadków. Dlatego czwarty zbiór poświęcony jest świadkom wiary, którzy zostali przedstawieni jako żywe, kompletne postacie, ludzie z ich bogactwem i ubóstwem, szczerze szukający w swym życiu wypełnienia woli Bożej. Piąta mozaika odnosi się do sytuacji, które Czytelnik może spotkać we własnym życiu. Są to niejednokrotnie chwile trudne, wręcz mroczne. Autor rozświetla je blaskiem Bożego Słowa. Całości dopełnia słownik podstawowych pojęć biblijnych i bibliograficzny przewodnik dla tych, którzy chcieliby coraz lepiej poznawać Pismo Święte.

W sobotę 9 kwietnia od godziny 12 do 13, na Zamku Królewskim (Arkady Kubickiego) w ramach XXII Targów Wydawców Katolickich w Warszawie, książkę „Biblijne mozaiki” będzie podpisywać ks. prof. Janusz Kręcidło.

 

3180_kw 3181_kw

 

Na stronie Bractwa Słowa Bożego ukazują się regularnie rozważania do kolejnych Psalmów. Są one dziełem dwójki autorów. S. dr Judyta Pudełko jest zakonnicą ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Wykształcenie biblijne zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Biblijnym Studium Franciszkańskim w Jerozolimie. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, doświadczonym przewodnikiem po Ziemi Świętej i niezmordowaną popularyzatorką Biblii. O. dr Michał Baranowski to franciszkanin konwentualny (OFMConv.), absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wykłada w seminarium franciszkańskim w Łodzi-Łagiewnikach, którego był rektorem, i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swej wspólnocie zakonnej posługiwał jako sekretarz prowincjalny i mistrz nowicjatu. Obydwoje są autorami książek i wielu artykułów o tematyce biblijnej.

Opublikowane już teksty zebrały się na tom, który zawiera refleksje na temat pierwszych 41 psalmów. Rozważania te mają na celu ułatwienie rozumiejącej lektury tej księgi oraz prowadzą do modlitwy, bo przecież temu służą natchnione słowa, które tradycja judeochrześcijańska przypisuje Dawidowi. Jest to praktyczny podręcznik, który uczy Czytelnika, jak modlić się nie tylko słowami tej księgi, ale całego Pisma Świętego. Jest to więc nie tylko źródło solidnej i przystępnie podanej wiedzy biblijnej, ale też wspaniały modlitewnik.

 

3182_kw

 

XXII Targi Wydawców Katolickich w Warszawie | 7- 10 kwietnia, Zamek Królewski, Arkady Kubickiego
Promocja książki „Biblijne mozaiki” w ramach XXII Targów Wydawców Katolickich