Zapraszamy na wykład ks. dr Piotra Klimka w dniu 6 stycznia 2014 r. o godz. 19.30,

w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym.

Temat wykładu : „Przesiedlenie babilońskie i Deutero-Izajasz”.

Mesjanizm w Starym Testamencie - wykład 30.12.2013 r.
PIĘCIOKSIĄG – wykład 13.01.2014 r.