LSB – Dzieje Apostolskie | o.dr hab. Waldemar Linke CP