LSB – Dzieje Apostolskie | o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW